Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.


κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ 1 Νὰ δημιουργηθῇ ἕνας νέος ἄνθρωπος…
Μία νέα φυλή… Ἕνα νέον εἶδος ἀνθρώπου ποὺ θὰ διαφέρῃ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ φυσικὰ θὰ θεωρεῖται πὼς ἀνήκει στὴν ἀρία φυλή… Οὐσιαστικῶς νὰ δημιουργηθῇ μία ἀρία φυλή, καθαρή, ὄμορφη, γενετικῶς ἱκανὴ γιὰ ἀναπαραγωγή!
Τί εἴπατε; Αὐτά εἶναι ἐξαγγελίες τοῦ ναζισμοῦ καί τῆς χιτλερικῆς γερμανίας; Χά! Καλά…

Δὲν θὰ μᾶς τὴν κάνουν τὴν χάριν σήμερα….

Σαφῶς καὶ γνωρίζουν αὐτοὶ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!
Κατὰ τοὺς ἐμπνευστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ (Μᾶρξ κι Ἔγγελς)  ὑπάρχουν φυλές, λαοὶ καὶ ἔθνη ποὺ εἶναι ἀπλῶς …περιττά ἤ βρωμερὰ ἤ σιχαμερά!!! Συνεπῶς πρὸς ἀφανισμόν! Κι αὐτὰ μόλις ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος. 
Βρῆκε «ἰδεολογία» ἡ σοβιετικὴ «ἐπανάστασις»  καὶ τρούπωσε..  Τρουπώνοντας ὄμως σάρωσε κάθε τί, καθῶς καὶ κάθε ἕναν, ποὺ «πληροῦσε τὶς προϋποθέσεις» τῶν ἐμπνευστῶν τους.  Ἀφῆστε δὲ τὶς σφαγὲς ποὺ διέπραξαν γιὰ λόγους …διαφωνίας!!! Ὅσο γιὰ τὶς φυλετικὲς ἐκκαθαρίσεις… 7.000.000 (βρωμεροὶ κατ’ αὐτούς!!) Οὐκρανοί δὲν ἔζησαν γιὰ νὰ καταγγείλουν… 1.427.000 Γερμανοὶ ἐπίσης… (Ναί, εἶχαν κι ἀπὸ αὐτοὺς οἱ Σοβιετικοί!!) 900.000 Τάταροι τῆς Κριμαίας, Τσετσένοι, Ἰνγκούσιοι, Καρατσάις, Μπαλκάρς καὶ Καλμοῦχοι (ἕξι λαοί!!) 200.000 (περίπου) Τοῦρκοι, Κοῦρδοι, Χεμσῖτες 42.000 Βούλγαροι, Ἁρμένιοι κι Ἕλληνες… (Συνολικῶς, πλὴν Οὐκρανῶν ποὺ τοὺς περιέλαβαν κατόπιν πολέμου, οἱ ἐκτοπίσεις-δολοφονίες ἔφθασαν-ἴσως καὶ νὰ ξεπέρασαν- τὰ 2.500.000!!!, μόνον κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου! Ἰδίως γυναῖκες καὶ παιδιά!!!) 
κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ 2Μερικὰ δείγματα σᾶς παρουσίασα… Μικρά.. Ἄλλως τε, μόλις ξεκίνησα νὰ μελετῶ τὰ περὶ τῶν ἐγκλημάτων τους… Ἔχουμε ἀκόμη μακρὺν δρόμο!
Σᾶς θυμίζει ὅμως κάτι  ὅλο αὐτό; Κάτι ἀπό ναζιστική Γερμανία;
Ὁ Γκαῖμπελς, σὲ ἄρθρον του στοὺς New York Times, ἕναν χρόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Λένιν, θεωρεῖ πὼς ὁ Χίτλερ, ποὺ μόλις εἶχε ἱδρύσει τὸ κόμμα του, εἶχε σχεδὸν ταὐτοσημότητα μὲ τὸν Λένιν… Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μήπως μᾶς λέει ὁ Γκαῖμπες πώς ὁ Χίτλες ἔλαβε ἰδέες, πρότυπα καί εἴδωλα ἀπό τίς πράξεις καί τό πρόσωπον τοῦ Λένιν; Λέτε;κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ 3
Ἡ πορεία βέβαια ἔφερε ἀρκετὲς διαφοροποιήσεις, ἀλλά τί σημασία ἔχουν; Ἡ οὐσία παραμένει! Στόχος καὶ τῶν δύο συστημάτων ἦταν ὁ «θαυμαστὸς καινούριος κόσμος», μὲ νέες φυλὲς καὶ νέο ἀνθρώπινον εἶδος!  Οἱ μὲν ἤθελαν φυλετικὴν καθαρότηταν οἰ δὲ κοινωνικήν!Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.6

Τὰ ἔκαναν ὅμως τόσο θαυμαστὰ τὰ ἔργα τους, ποὺ τελικῶς πέρασαν στὴν ἱστορία ὤς οἱ περισσότεροι παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου!
Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.7Ὁ Χίτλερ μὲ τὸ ἐπιτελεῖον του καὶ τὸ σοβιετικὸν καθεστὼς μὲ ὅλους τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίους του.  Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.8
Ἄλλως τέ, οἱ χιλιάδες ὁμαδικοὶ τᾶφοι ποὺ ἄφησαν πίσω τους, τὰ ἐκατομμύρια τῶν δολοφονημένων, καθῶς καὶ  ἡ ἐσωστρέφειά τους, δὲν ἀφήνουν πολλὰ περιθώρια γιὰ παρεξηγήσεις… Καὶ φυσικὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς στὴν ἀρχὴ τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμουν αὐτὰ τὰ δύο συστήματα εἶχαν συμμαχήσῃ μὲ στὸχο τὴν καταπάτησιν ὅλης τῆς Εὐρώπης.Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.9
Ἀλήθεια, γιατί οἰ Ναζί πλήρωσαν καί οἱ κομμουνιστές κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι καί τιμῶνται ὥς ἀπελευθερωτές; Ἀπό ποιούς μᾶς ἐλευθέρωσαν καί γιατί δέν τιμωροῦνται ἀκόμη καί τώρα;Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.10
Γιατί οἱ Ναζί πέρασαν ἀπό δίκες, διώχθησαν, κατέβαλαν κάποιο, ἔστ ᾦ καὶ τυπικόν, τίμημα καί οἱ ἄλλοι φασῖστες, αὐτοί τοῦ παραπετάσματος ἀκόμη σφυρίζουν ἀδιάφορα; Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.11
Τί σοῦ κάνει ὅμως ἡ προπαγάνδα; Τοὺς μὲν λοβοτομημένους τοὺς εἶχαν στρατιωτάκια… Ποῦ νά τολμήσουν; Ἅλλως τε κράτησε καὶ κάπως …περισσότερον χρονικὸν διάστημα ἡ καταστολή τους!
 Τοὺς δέ, τοὺς Γερμανούς, ταχύτατα τοὺς μάζεψαν… Ἄν καὶ πανομοιότυπες οἱ ἀρχές τους, οἱ ῥίζες τους, καθῶς καὶ τὰ εἴδωλά τους, τελικῶς ἐπεκράτησε ὀ ἕνας φασίστας κι ὁ ἄλλος ἔγινε ἀποδιοπομπαῖος τρᾶγος.κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ 4
 Προσωπικῶς σιχαίνομαι κάθε εἴδους φασισμό, ναζισμό, κομμουνισμό… Ἀλλά δέν τό βρίσκετε κι ἐσεῖς λίγο ἄδικο ὅλο αὐτό; Ἴδιοι ἐγκληματίες δέν ἦταν; Γιατί οἱ μέν παρέμειναν στίς συνειδήσεις μας ὥς ἐγκληματίες καί οἱ δέ κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι; Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.12
Τοὺς δὲ λοιπὸν τοὺς ἐξαφάνισαν γρήγορα..
Ξέρετε τί ἰδέα μοῦ μπῆκε τώρα; Χμμμμ… Μήπως τελικῶς τό πρόβλημα δέν ἦταν ὁ Χίτλερ, ὁ σοσιαλισμός του καί ἠ Γερμανία; Μήπως ὁ στόχος ἦταν ἄλλος;

Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.13

Κι ἐάν ναί, ποιός ἦταν;  Καί γιατί οἰ Ἀμερικανοί, οἰ Ἄγγλοι καί οἱ Αὐστραλοί συνεμάχησαν μέ κάποιον πού ἐθεωρεῖτο ὁδηγός καί μπροστάρης καί ἐμπνευστής τοῦ καθεστῶτος πού (ὑποτίθεται) πολέμησαν;
Ἀπορίες ὅμως ποὺ τὶς ἔχω πρωϊνιάτικα…
Οἱ φωτογραφίες μέσα ἀπὸ τὸ ταινιάκι.
ἐπαναδημοσίευσις ἀπὸ 31 Μαΐου 2012
(Visited 2,194 times, 1 visits today)
Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.