Μὲ 300 εὐρῶ τὸν χρόνο, θὰ τὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά!

Μὲ 300 εὐρῶ τὸν χρόνο, θὰ τὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά!
Λοιπόν,  δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς!

Ὅποιος πιάνει καρέκλα σὲ ὑπουργεῖο παθαίνει …ἠλιθίασι!!!
Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ τὸ ἐρμηνεύσω διαφορετικῶς!
Τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ διακρίνουν τὴν διαφορὰ μετὰξὺ πραγματικότητος τῆς κοινωνίας καὶ  …πραγματικότητος δικῆς τους!
Καί πῶς ἀκριβῶς νά τό ἀντιληφθοῦν δῆλα δή;
Ἀπεφάσισαν νὰ μοιραστοῦν ἀπὸ 300 εὐρόπουλα τὸν χρόνο σὲ κάθε παιδί, τοῦ ὁποίου οἱ γονεῖς ἔχουν μικρὸ εἰσόδημα ἤ δὲν ἔχουν κανένα εἰσόδημα.
Πάει καλῶς… Ἀλλά μήπως κάθισαν νά προβληματιστοῦν γιά τήν πραγματική ἀξία τῶν 300 εὐρῶ;
300 εὐρῶ τὸν χρόνο μεταφράζονται σὲ 0,82 λεπτὰ  τὴν ἡμέρα. Τί ἀκριβῶς θά πρωτοκάνῃ ἕνας γονέας μέ 0,82 λεπτά τήν ἡμέρα; Θά σιτίσῃ τό παιδί του; Θά τό μεταφέρῃ; Θά τό στεγάσῃ; 
Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἀπὸ τὸ τίποτα… Καὶ σὲ περιόδους κρίσεως… Καὶ μὲ τόσους ΛΑΘΡΟεισαγωμένους ἐδῶ γύρω…
Γιὰ προσέξτε ὅμως μία λεπτομέρεια.
Θὰ λαμβάνουν τὸ ἐπίδομα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι  Ἕλληνες ὑπήκοοι, καθῶς καὶ ὑπήκοοι χωρῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως!!!!!!!!
Ἐν ὁλίγοις, κάθε ΛΑΘΡΟεισαγώμενος, ποὺ ΛΑΘΡΟελληνποιήθηκε ἀπὸ ὑπογραφὲς Φωφάρας καὶ πάσῃς ἄλλης  προοδευτικιΑς, θὰ μπορῇ νὰ λαμβάνῃ κι ἐτοῦτο τὸ ἐπίδομα…. Νὰ χαρῶ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν ἐγώ!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Αὐτά τά σούργελα πού ἔλαβαν ἐτούτη τήν ἀπόφασιν, ἔχουν ἀναλογιστεῖ πώς τά 300 εὐρόπουλα δέν εἶναι ἐπιδομα; Πώς ἐάν ἀπλῶς συτγκρίνουν τό κόστος ἑνός δικοῦ τους ποτοῦ, μέ αὐτό τό «ἐπίδομα» θά καταλάβουν πώς τό ποτό τους ΜΑΣ κοστίζει περισσότερο; Τί στό καλό τούς ποτίζουν ἐκτός ἀπό ληγμένα;

Υ.Γ.2. Βασικὴ προϋπόθεσις νὰ μὴν ὑπερβαίνῃ τὸ ἐτήσιον εἰσόδημά τους τὰ 3.000 εὐρῶ. Γνωρίζετε κάποιον Ἀλβανό, Βούλγαρο, Ῥουμᾶνο, Πακιστανό, Ἰνδό, Ἀφγανό, Σομαλό, Τυνήσιο, Μπαγκλαντεσιανό… πού νά ὑπερβαίνῃ τό ἐτήσιό του εἰσόδημα τά 3.000 εὐρῶ; Μήπως γνωρίζετε πολλούς πού κάνουν φορολογική δήλωσι;

Ενίσχυση 300 ευρώ σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου

Την οικονομική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα

Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπερβαίνει το οικογενειακό εισόδημα τα 3.000 ευρώ.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάβε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του.

Η απόφαση αναφέρει ότι με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν τις αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος εκδίδει ειδική βεβαίωση.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Απαραίτητη για την διαδικασία είναι η βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.

Ακόμη, απαραίτητο είναι το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.

Οι παραπάνω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βαραίνουν τους οικείους ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας. (πηγή)

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Μὲ 300 εὐρῶ τὸν χρόνο, θὰ τὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὲ 300 εὐρῶ τὸν χρόνο, θὰ τὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply