Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!!

Γράφει ὁ Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς .Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!!1

 

 Ἡ «Ἐπαναστατικὴ Ὀργάνωσις 17 Νοέμβρη»  ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἐμφάνισή της τὸ 1975, σὲ μιὰ Ἑλλάδα ὅπου ἤδη δροῦσαν ἄλλες Ἐπαναστατικὲς Ὀργανώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα Ε.Ο. «Ἀπόστολος Κανάρης».

Ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία εἶναι ὅτι οἱ Ε.Ο.στὴν Ἑλλάδα ξεφύτρωναν σὰν τὰ μανιτάρια, καὶ μάλιστα σὲ ἐλάχιστο χρόνο ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση.
Τὸ βασικὸ αἴτιο βέβαια ἦταν ἡ ἄνθησις τοῦ «Σοβιετικοῦ προτύπου» ἑνὸς «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ», ποὺ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος, λόγῳ τῆς προηγηθείσης δικτατορίας.

Ἡ «Ἐπανασταστικὴ Ὀργάνωσις 17 Νοέμβρη» ἐξελίχθηκε σὲ μία ἰσχυρὴ ἰδεολογικῶς ὀργάνωση, ἀποῤῥοφῶντας σταδιακὰ τὶς ὑπόλοιπες στὶς τάξεις της, ἤ ἀναγκάζοντάς ες νὰ βγοῦν «ἐκτὸς μάχης».
Ἔτσι τὰ μέλη τῆς «Ἀπόστολης Κανάρης» σύντομα ἐνώθηκαν μὲ τὴν Ἐ. Ὀ. 17 Ν.

 Ἡἀρχικὴ πορεία τῆς Ε.Ο. 17 Ν. εἶχε νὰ προσφέρῃ μία πληθώρα «κτυπημάτων», ποὺ τὴν ἀνέδειξαν ὡς μία ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς παγκοσμίως, ἀμέσως μετὰ τὴν Briggate Rosse (Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες) καὶ τὴν Μπάαντερ – Μάινχωφ.

Ὡστόσο, ὅλες εἶχαν ἕνα κοινὸ σημεῖο:  καθοδηγοῦντο ἀπὸ τὴν «Ἐπανασταστικὴ Διεθνῆ», ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε παρακλάδι τῆς «Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς», ποὺ ὅμως πληρωνόταν ἀπὸ τὴν …KGB.
Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ «ἐκτελεστῶν» μεταξὺ τῶν ὀργανώσεων.
Ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ ὅμως τὰ πράγματα πῆραν διαφορετικὴ τροπή.

Ἡ Ε.Ο. 17 Ν, «κτυπάει» ἀφήνοντας προκηρύξεις, εἶτε ἄσχετες μὲ τὸν στόχο, εἶτε ἀόριστες, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό τους. Ἄς δοῦμε κάποιες ἀπὸ αὐτές.

24 Ἰανουαρίου 1994, 09:05. Δολοφονεῖται ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης  Μιχάλης Βρανόπουλος, στὴν Σόλωνος, στὸ Κολωνάκι.
Ὁ δράστης διέσχισε τὸν πολυσύχναστο δρόμο μὲ χαρακτηριστικὴ ἄνεση, ἀνέβηκε σὲ ἕνα «παπάκι», ὅπου τὸν περίμενε ὁ συνεργός του, κι ἐξηφανίσθησαν. 

Ὁ Μιχάλης Βρανόπουλος ὡστόσο δὲν ἦταν κάποιος τυχαῖος.
Εἶχε στὰ χέρια του ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα τὴν ἐπομένη ἡμέρα θὰ κατέθετε στὸν εἰσαγγελέα.
Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ἀφοροῦσαν στὸν σκάνδαλο τῆς ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκετο ἡ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης. Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ «ἔκαιγαν» τὸν Μητσοτάκη καὶ …χαθηκαν, μαζὺ μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Βρανοπούλου.

Λίγο καιρὸ πρὶν εἶχε προηγηθῆ τὸ σκάνδαλο Κοσκωτᾶ, μὲ κύριο κατηγορούμενο τὸν Ἀνδρά Παπανδρέου.
Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης εἶχε φροντίση νὰ ἀθωωθῇ ὁ Παπανδρέου.
Ἦταν καιρὸς νὰ …«ἀντιστραφῇ» ἡ «χάρη» καὶ νὰ ἀθωωθῇ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ δοῦμε τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα ἐκείνης τῆς περιόδου:

Πρωθυπουργός: Ἀνδρέας Παπανδρέου 
Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν: Ἄκης Τσοχατζόπουλος 
Ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως: Στέλιος Παπαθεμελὴς 
ΥΠΕΧΩΔΕ: Κώστας Λαλιώτης 
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν: Γιάννος Παπαντωνίου 
Τὰ συμπεράσματα δικά σας… 

Θὰ ἀκολουθήση σύντομα καὶ τὸ δευτερο μέρος μὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ὑπόθεση Περατικοῦ.

Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!! ΙΙ

(Visited 203 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλάβετε τὸν Donald Duck II!!! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Υπόθεση της δολοφονίας Περατικού « Φιλοπατρία

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλάβετε τὸν Donald Duck!!! ΙΙ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.