Γιατί τό αύτί δέν γράφεται ἀφτί;

Γιατί τό αύτί δέν γράφεται ἀφτί;Ἐπεὶ δὴ πολὺ μᾶς ἔχουν ζαλίσει οἱ ἀνορθόγραφοι, ἀμόρφωτοι κι ἐν τελῶς δουλοποιημένοι «ἐκπαιδευτικοί», καλὸ θὰ ἦταν κάπου κάπου νὰ μελετοῦσαν δίχως ὑποβολεῖς.  Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ κάτι τέτοιο δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν, λόγῳ σοβαρῆς λοβοτομῆς τους, ἄς προσπαθήσουν νὰ δοῦν καὶ τὴν ἑτυμολογικὴ πλευρὰ τῶν λέξεων, ἐὰν φυσικὰ μποροῦν ἀκόμη! Διότι, οὔτε στοιχειώδη ἀνάγνωσιν πλέον δὲν μποροῦν νὰ κάνουν, λόγῳ τοῦ ἀνυπάρκτου νοός τους.

Φιλονόη.    

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί τό αύτί δέν γράφεται ἀφτί;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί τό αύτί δέν γράφεται ἀφτί; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply