Ὁ χάρτης τῶν ΜΚΟ.

Ὁ χάρτης τῶν ΜΚΟ.
Ἐξαιρετικὴ ἡ σελίδα ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα. 

Μέσα σὲ αὐτὴν ἔχει γίνει προσπάθεια συγκεντρώσεως ὅλων τῶν ΜΚΟ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ ΛΑΘΡΟεποίκους!!!

Κατὰ μίαν …«περίεργη» ὄμως λογική, μαζὺ μὲ τὶς ΜΚΟ οἱ δημιουργοὶ σκέφθηκαν νὰ συγκεντρώσουν καὶ τοὺς συλλόγους …ΛΑΘΡΟμεταναστῶν!!!
Ὁποία σύμπτωσις;
Λέτε;

 

Η σύνταξη του Οδηγού βασίστηκε σε αντίστοιχες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στη συγκέντρωση υλικού για ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν τα ακόλουθα βήματα:

 

1) Συγκεντρώθηκε και επικαιροποιήθηκε όλη η πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη μέσα από προηγούμενες καταγραφές από διάφορους φορείς (εμπλεκόμενους και μη στην υλοποίηση της δράσης), καθώς επίσης από συνεχείς αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

2) Τα διασταυρωμένα στοιχεία συμπληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με έρευνα πεδίου και διάφορες εργασίες καταγραφής.

3) Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους εκπροσώπους των ΜΚΟ ή/και Συλλόγων/Οργανώσεων Μεταναστών.

4) Το υλικό των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκε σε μια βάση δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

 

Περιεχόμενα

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε φορέα που έχει καταγραφεί:

 

– Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

– Αντικείμενα ενασχόλησης σχετικά με τη μετανάστευση

– Επίπεδο δραστηριοποίησης φορέα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό)

– Εθνικότητες με τις οποίες ασχολείται/ απευθύνεται ο φορέας

– Έτος σύστασης/ ίδρυσης

– Αριθμός μόνιμων απασχολούμενων

– Πηγές χρηματοδότησης δράσεων

– Ζητήματα δραστηριοποίησης κατά τα τελευταία πέντε έτη

– Συμμετοχή σε δίκτυα

– Παραρτήματα (σε διαφορετικές περιοχές της χώρας)

– Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας

– Παρατηρήσεις/ πρόσθετες πληροφορίες (πηγή)

 

Ὁ χάρτης τῶν ΜΚΟ

Μᾶς λένε ἐν ὁλίγοις πὼς ὅλες οἰ ΜΚΟ ἔχουν δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ φροντίσουν μὲ ἀγάπη καὶ …ΠΡΟΔΕΡΜ μόνον τοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες…. Καί ἔχουν τό θρᾶσος νά καταγγέλουν τούς ἄλλους γιά ῥατσισμό;
Κι ὁ δικός τους ῤατσισμός κατά τῶν Ἑλλήνων σέ ποιά κατάστιχα γράφεται;

Μπεῖτε ἄφοβα στὸν ὁδηγό τους. Τὸν πληρώσαμε ἄλλως τὲ ἀκριβά! Κι ἀκόμη τὸν πληρώνουμε! Κοτζὰμ Χαροκόπειο τὸν ἔχει συντάξει. Νά μήν τόν μελετήσουμε μέ τήν ἡσυχία μας;

Ἄν τέ…. 
Και στὰ δικά μας… Ποὺ δὲν τὸ βλέπω..
Διότι ὅλος ὁ πλανήτης διαθέτει γιὰ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα τὶς πιὸ ἀπίθανες ΜΚΟ.
Πουθενὰ ὅμως δὲν ἔχει στηθεῖ κάποια γιὰ νὰ ἐπανελληνίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲν εἶναι κακὴ ἰδέα πάντως… Τί λέτε; Νά τό ξεκινήσουμε; 

 φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ χάρτης τῶν ΜΚΟ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ χάρτης τῶν ΜΚΟ. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply