Ἡ ἀντιστροφή μας!

Ἡ ἀντιστροφή μας!Ὅταν ἄρχισα πρὸ ἐτῶν νὰ διαβάζω τὰ περὶ ἀντιστροφῆς τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς Γῆς, ἀνησύχησα.
Μετά, κι ἐφ΄ ὅσον οἱ πληροφορίες αὐξάνονταν, συνειδητοποίησα πὼς μέσα στὸ μικρὸ χρονικὸ περιθώριον τοῦ ἀνθρωπίνουν βίου, κάτι τέτοιο ἴσως νὰ εἶναι κι ἀσήμαντο. 

Εἶναι γεγονὸς πὼς ἔχει ἤδη καταγραφεῖ μία ἰσχυρὰ μετατόπισις κατὰ μερικὲς χιλιάδες χιλιομέτρων, πρὸς τὴν Σιβηρία, τοῦ Βορείου μαγνητικοῦ μας πόλου.
Θὰ μποροῦσε λοιπὸν κάτι τέτοιο, ἐφ’ ὅσον δὲν γίνεται ἀντιληπτὸν μὲ τὶς αἰσθήσεις μας, νὰ συμβαίνῃ δίχως νὰ μᾶς ἐνοχλήσῃ διόλου. Ἀλλά εἶναι ἔτσι;

Ὁ Βορράς τρέχει… Γιὰ τὴν ἀκρίβεια …καλπάζει!
Οἱ ἐπιστήμονες πανικόβλητοι πασχίζουν νὰ κατανοήσουν τὸν μηχανισμό, στὸν ὁποῖον βασίζεται αὐτὴ ἡ ἀντιστροφή.
Τὰ βήματά τους ὅμως εἶναι ἀστεῖα, σὲ σχέσιν μὲ τὰ παρατηρήσιμα φαινόμενα πλέον.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ ὅ,τι τὰ πάντα γύρω μας λειτουργοῦν χαοτικά, γιατί νά μήν λειτουργῇ κι αὐτό τό …ἄσχετον πεδίον χαοτικῶς;

 

Τι συμβαίνει με το γήινο μαγνητικό πεδίο προετοιμάζεται για αντιστροφή;


Το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας αντιστρέφει κατά περιόδους την κατεύθυνση του, με το μαγνητικό Βορρά και Νότο να εναλλάσσουν της θέσεις τους. Μια παρόμοια αντιστροφή ίσος είναι και υπεύθυνη για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πόσο πιο πολύ στην εποχή μας που θα μπορούσε να σπείρει τον όλεθρο στην ανθρώπινη κοινωνία, σε γεωλογικούς όρους αυτό θα μπορούσε να συμβεί μάλιστα και σύντομα.

 Από την τελευταία αντιστροφή έχουν περάσει περισσότερα χρόνια από το μέσο όρο,  τα  γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι το πεδίο αλλάζει περίπου μία φορά κάθε 450.000 χρόνια, και έχουν περάσει περίπου. 780.000 χρόνια από την τελευταία αντιστροφή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει παρατηρηθεί μια αύξηση γεγονότων που βγάζουν σταδιακά την Γη εκτός ελέγχου.  Αυτό φυσικά από μόνο του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επίκειται και η αντιστροφή, όπως υπήρξαν προηγούμενες περιπτώσεις όπου πέρασαν ένα εκατομμύριο χρόνια από τη μία αντιστροφή στην επόμενη. Ακριβώς πάνω από 200.000 έτη, δεν μπορεί να είναι πολύς χρόνος για τον πλανήτη μας ώστε να εκφράσουμε την ανησυχία μας, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι οι πιθανότητες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει την αντιστροφή  ενός μαγνητικού πεδίου ακόμη και στο μακροπρόθεσμο μέλλον παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές.
 Για να έχουμε την παραμικρή ιδέα για το πότε μια αντιστροφή θα μπορούσε να συμβεί, πρέπει πρώτα να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το μηχανισμό που προκαλεί, και αυτό είναι όπου η νέα έρευνα από τον Peter Olson και τον Renaud Deguen του Johns Hopkins προσπαθεί να κάνει. Η σεισμική απεικόνιση τους- του πυρήνα της Γης- αποκάλυψε ότι ο πυρήνας δεν ήταν σφαιρικός ή ακόμη κοντά σε αυτό, με ένα ημισφαίριο βραδέως τηκόμενο σε κάτι αισθητά μικρότερο από το άλλο μισό. Επί του παρόντος, το ανατολικό ημισφαίριο του πυρήνα είναι μεγαλύτερο από δυτικό αντίστοιχό του.
 Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την τρέχουσα θέση του άξονα του μαγνητικού πεδίου της Γης. Η γραμμή που συνδέει τους δύο μαγνητικούς πόλους δεν περνά δεξιά από το κέντρο της Γης, αλλά στην πραγματικότητα είναι μετατοπισμένη περίπου 300 μίλια ανατολικά. Τα δεδομένα τους δείχνουν ότι αυτό αποτελεί μια αλλαγή από την πρόσφατη ιστορία, όπως μέχρι περίπου πριν από 200 χρόνια όταν ο μαγνητικός άξονας ήταν σταθερά στο δυτικό ημισφαίριο για τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Σε ότι πιθανόν δεν είναι σύμπτωση, ήταν περίπου πριν από δύο αιώνες όταν το ανατολικό ημισφαίριο του εσωτερικού πυρήνα άρχισε να μεγαλώνει.
 Όλα αυτά υποδηλώνουν κάποια αρκετά γρήγορη κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, καθώς η έρευνα των  Olson και Deguen δείχνει μια σχέση μεταξύ αυτού του είδους των γρήγορων αλλαγών και των ανατροπών του μαγνητικού πεδίου του παρελθόντος. Αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετό για να δείχνουν ότι μια μαγνητική αντιστροφή είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο πυρήνας είναι απλά πάρα πολύ χαοτικός για να πούμε κάτι με βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο. Είναι μόνο μια δυνατότητα, ίσως μια πολύ απομακρυσμένη, αλλά αυτό το νέο μοντέλο, τουλάχιστον υποδεικνύει ότι είναι μια πιθανότητα.   
 Εκτός αυτού, ανατροπές έχουν συμβεί  οπουδήποτε από 1.000 έως 10.000 χρόνια – ακόμα και αν υποθέσουμε  ότι είμαστε εδώ και δύο αιώνες σε μία, αυτό δεν σημαίνει κατ ‘ανάγκην ότι οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της στην ανθρώπινη τεχνολογία θα γίνουν αισθητές στους επόμενους αιώνες, ή μόνο στη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν βρίσκεσαι  στη μέση ενός γεωλογικού γεγονότος – είναι τόσο αργό που είναι δύσκολο να πεις εάν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
 Πληροφορίες από το  Nature Geoscience  (Νυκτοβάτης)

Ὅπως διαβάζετε δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦν νὰ ἐρμηνεύσουν. Στὰ τυφλὰ πηγαίνουν. 
Ἐπεὶ δὴ ὅμως τίποτα στὴν Φύσιν δὲν εἶναι τυχαῖον…
Κι ἐπεὶ δὴ κατ’ ἐμὲ ὅλα συντελοῦν στὸ νὰ ἐπανέλθουν οἱ ἰσορροπίες…
Κι ἐπεὶ δὴ ἤδη συμβαίνουν πολλὰ «περίεργα» ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἐξηγήσουν…
Θὰ ἔλεγα νὰ μὴν τὸ προσπερνᾶμε δίχως σημασία σὰν γεγονός.
Μᾶς ἀφορᾷ καὶ μάλλιστα πάρα πολύ!
Κι ὄχι μόνον μᾶς ἀφορᾷ, ἀλλὰ εἶμαι βεβαία πὼς ἔρχεται νὰ «δέσῃ» μὲ πολλὰ ἄλλα ποὺ συμβαίνουν ταὐτόχρονα
Ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ πάγοι ποὺ …ἀναγεννῶνται!
Ἤ τὰ «περίεργα» ἀνοίγματα τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου τῆς Γῆς… 
Ἤ μὲ τὴν ὅλο καὶ μεγαλυτέρα σμίκρυνσιν τῆς τρύπας τοῦ Ὄζοντος…

Μαγνήτες εἶναι αὐτοί…
Κι ὅταν ὅλα «ἔχουν ἀποφασίσει» νὰ λειτουργήσουν ….διαφορετικά, γιατί αὐτοί νά μείνουν ἀνεπηρέαστοι;

Φιλονόη.  

σχετικὰ θέματα:

Τί «σπάει» τὸ μαγνητικόν πεδίον τῆς Γῆς;

Τὰ παγόβουνα δὲν χάνονται! Ἀναγεννῶνται!

Ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος μᾶς …ἀποχαιρετᾶ!

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply