Κύριε Εἰσαγγελέα,

Κύριε Εἰσαγγελέα,
πολλοί συμπολίτες μας, ζητούν την άδειά σας, να κλέψουν, προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στις άφρονες, αυθαίρετες και παράνομες -από κάθε άποψη- φορολογικές υποχρεώσεις που τους καταλόγισαν· παρά τις φιλότιμες κι’ αγωνιώδεις προσπάθειές τους, καθώς και την προσφυγή τους σε λογιστές κι’ οικονομικούς συμβούλους, δεν κατάφεραν να ’βρούν άλλη πρόσφορη λύση! 

Η αντικυβερνητική μου στάση είναι έκδηλη, σφοδρή και μ’ ευθαρσείς χαρακτηρισμούς, που ξενίζει προφανώς -κι’ ίσως ενοχλεί- κάποιους αναγνώστες· έτσι όμως απαξιώνεται στη συνείδησή τους και πά’ει χαμένη… ενώ δε’ θά ’πρεπε. 
Έδωσε νά ’χω κάποιες γνώσεις οικονομίας, γεγονός δυσβάσταχτο στις ’μέρες μας· λέ’ει κι’ ο λαός… «ένα κι’ ένα, κάνουν δυό». 
Έχω -εδώ- ένα εκκαθαριστικό -και τα σχετικά της φορολογικής δήλωσης- μιάς μάνας, με δυό παιδιά (μαθητές), απ’ όπου αντιγράφω -εν αγνοία της- τα βασικά στοιχεία· (τα -κατά προσέγγιση- ποσά είναι σε €): 
-:- 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
+13.000,00 Εισόδημα, μισθός … (-350,00 Παρακρ. φόρος· αφαιρείται μετά) 
+03.900,00 Εισπραχθέν μίσθωμα … (4.100χ95%) 
————————–——————– 
+16.900,00 Συνολικό εισόδημα 
-:- 
ΦΟΡΟΣ: 
-01.250,00 Φόρος κλίμακας 
+00.275,00 Μειώσεις απ’ το’ φόρο* (=> βλ. παρακάτω
————————–——————– 
-00.975,00 Φόρος που αναλογεί 
-00.061,50 Συμπληρωματικός φόρος (1,5% επί μισθωμάτων) 
————————–——————– 
-01.036,50 Φόρος που αναλογεί, συμπληρωματικός… κτλ 
+00.350,00 Παρακρατηθείς -ήδη- φόρος, απ’ το μισθό 
————————–——————– 
-00.686,50 Κύριος -απομένων- φόρος 
-00.225,00 Προκαταβολή φόρου (για το έτος 2012) 
————————–——————– 
-00.911,50 Σύνολο φόρου εισοδήματος 
-00.169,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (1% επί «συνολικού εισοδήματος») 
————————–——————– 
-01.080,50 Ποσό προς πληρωμή 
-:- 
() ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
+00.155,00 Τόκοι δανείων (10% των συμβατικών)
+00.100,00 Ενοίκιο κύριας κατοικίας (1,6% του καταβληθέντος!) 
+00.020,00 Ασφάλιστρα ζωής δανειολήπτη (10% των καταβληθέντων) 
————————–——————– 
+00.275,00 
-:- 
ΔΑΠΑΝΕΣ: § 1 Άρθ. 9 ΚΦΕ (25% του εισοδήματος) 
-04.500,00 (…μέρος δαπανών διαβίωσης) καταχωρήθηκαν 
-:- 
() Έχωμε λοιπόν εδώ το εντελώς απαράδεκτο, να εκπίπτεται -άραγε, με ποιά λογιστική, οικονομική ή/και μαθηματική «λογική»- ένα πολύ μικρό μέρος των βεβαιωμένων δαπανών απ’ το’ φόρο… αντί όλων απ’ το φορολογητέο εισόδημα· συγκεκριμένα: 
α) …για καταβολές του στεγαστικού δανείου (για το οποίο -επισημαίνεται ότι- προεισπράχθηκε ολόκληρος ο σημαντικός φόρος μεταβίβασης, κατά την αγορά του ακινήτου) ~3.500+ €, έκπτωση ~155 € απ’ το’ φόρο, 
β) …για καταβολές ενοικίου κύριας κατοικίας, το οποίο φορολογείται στον ιδιοκτήτη, ~6.200+ €, έκπτωση 100 € απ’ το’ φόρο, 
γ) …για υποχρεωτικά -εκ του δανείου- ασφάλιστρα ζωής ~200+ €, έκπτωση 20 € απ’ το’ φόρο… ενώ τα υποχρεωτικά -επίσης- ασφάλιστρα πυρός κ.α. κινδύνων δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, 
…όπως -βέβαια- και σωρεία άλλων ανελαστικών ή αναγκαστικών εξόδων στοιχειώδους διαβίωσης, όπως οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνων, κοινοχρήστων δαπανών-θέρμανσης κλπ, ακόμη κι’ έκτακτες φορολογικές εισφορές και πρόστιμα, όπως -λ.χ.- οι κλήσεις της τροχαίας, που αποτελούν έσοδα του δημοσίου. 
Στο παράδειγμά μας, προστίθεται στο εισόδημα το εισπραττόμενο ενοίκιο αλλά δεν αφαιρείται -όλως αυθαιρέτως- το καταβαλλόμενο· το συνολικό φορολογητέο εδώ ~16.900 € μείον -ως ώφειλε- το καταβληθέν ενοίκιο 6.200 € (16.900-6.200), μειώνεται σε ~10.700 €· κι’ αυτό, μείον το ποσό που καταβλήθηκε για το στεγαστικό δάνειο ~3.500 € (10.700-3.500), μειώνεται σε 7.200 €· κι’ αυτό, επίσης, μείον το ποσό που καταβλήθηκε για ένα μόνο μέρος των υποχρεωτικών ασφαλίστρων του δανείου 200 € (7.200-200), μειώνεται σε 7.000 €· το ποσό δε αυτό, εκτός του ότι είναι μικρότερο απ’ το καθορισμένο -για το 2011- αφορολόγητο όριο εισοδήματος των (5.000+2.000+2.000) 9.000 €, αν αφαιρεθούν τα προαναφερόμενα άλλα αναγκαστικά έξοδα, δεν απομένουν ούτε για τη στοιχειώδη διατροφή μιας τριμελούς οικογένειας, που χρειάζεται -όμως- κι’ έξοδα κίνησης, ένδυσης, καθαριότητας, σχολικών ειδών, διδάκτρων, κοινωνικών υποχρεώσεων, ψυχαγωγίας κ.α. για τον εκμηδενισμό σχεδόν των οποίων, ας επιλεγεί «σιωπή». 
Εδώ όμως, όχι μόνον επιβάλλεται δυσβάσταχτος-ανυπόφορος φόρος -αυτός των 975 €- σε μιά μη έχουσα… αλλά -επί πλέον- συνεπιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος 61,50 € και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 169 €, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θεωρεί τους άλλους συμπολίτες μας σ’ ακόμη χειρότερη κατάσταση και μοίρα· δεν έφταναν όλα αυτά, συνεπιβάλλει και προκαταβολή φόρου για τον επόμενο χρόνο (προείσπραξη για το 2012) 225 €· μ’ αυτά -και μ’ άλλα- μιά συμπολίτισσά μας, που παλεύει αγωνιωδώς «να τα φέρει βόλτα», εκεί που περίμενε να της επιστρέψουν το φόρο των 350 €, που της είχαν παρακρατήσει απ’ το’ μέτριο μισθό της, όχι μόνο δεν το κάνουν, μα της ζητούν να καταβάλει -κι’ από πάνω- άλλα 1.080,50 € ακόμη!;! 
Όχι· …δε’ θα ’μπώ στα συμπεράσματα· αυτό κάμετέ το εσείς 

Μιχάλης Πυρουνάκης

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Κύριε Εἰσαγγελέα,

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κύριε Εἰσαγγελέα, « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply