Μὲ τὸ καλημέρα ἀπεργία… Τὰ σούργελα!

Εἶναι μεγάλα σούργελα οἱ δάσκαλοι!
Μὰ πάρα πολὺ μεγάλα!
11 Σεπτεμβρίου ξεκινοῦν τὰ σχολεῖα, 12 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουν σὲ ἀπεργία!
Τά αἰτήματά τους;Μὲ τὸ καλημέρα ἀπεργία... Τὰ σούργελα!


Διαβάσατε τούς λόγους τῆς ἀπεργίας;

Ἐναντιώνονται (λέμε τώρα) στὶς πολιτικὲς ποὺ διαλύουν τὴν παιδεία καὶ στοὺς λόγους ποὺ ἐξαθλιώνουν μαθητὲς κι ἐκπαιδευτικούς!!!!
Γλέντια… Δουλεύονται καὶ μεταξύ τους ἐτοῦτοι…
Ἔχουν τόσο βαθειὰ πείσει τοὺς ἑαυτούς τους γιὰ τὸ ἔργο ποὺ προσφέρουν, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ τὴν καθημερινὴ ἀποκάλυψιν ἀναφορικῶς μὲ τὴν συνεργεία τους στὴν παραγωγὴ στρατιῶν ὑπηκόων, ἐξακολουθοῦν νὰ αὐτοδουλεύονται!

Δὲν ὑπάρχει τέτοια κατάντια… Δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχῃ!
Αὐτοί, οἱ ἴδιοι ποὺ ἐὰν τοὺς ῥωτήσῃς γιατὶ δὲν ἀντιδροῦν στὰ ὅσα τὸ ὑπουργεῖο τοὺς ἐπιβάλλει, ἀπαντοῦν πὼς δὲν ἔχουν εὐθύνη!
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ οὐδέποτε ἀντέδρασαν ὅταν τὸ μονοτονικὸν ἐπεβλήθῃ!
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ εἶναι ἀνύπαρκτοι ὅταν τὸ ὑπουργεῖον περνᾶ ῥεπούσιες θεωρίες.
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ θεωροῦν καλῶς καμωμένη τὴν «γραμματικὴ» τῆς Φιλιππάκη!
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ ὅταν τὰ Σκόπια ἐμφανίζονται ὥς Μακεδονία τὸ βουλώνουν!
Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ θεωροῦν τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου ὥς ἀποτέλεσμα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ!

Αὐτοὶ εἶναι οἱ δάσκαλοι! Ἤ ὀρθότερα, «δάσκαλοι»… Διότι αὐτοὶ δὲν εἶναι δάσκαλοι! (Καὶ οἱ καθηγητὲς ἀπὸ κοντὰ μὲ τρίωρη ἀπεργία… Αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ χάσουν ὅλο τὸ μεροκάματο… Τὸ μισὸ ἀντέχουν!)
Εἶναι ὑπάκουοι ὑπάλληλοι τῶν ἀφεντικῶν τους, λένε σὲ ὅλα ΝΑΙ κι ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα κάθε ἐντολὴ ποὺ θὰ λάβουν!
Εἶναι ἀπόλυτα ἀνύπαρκτοι! Ξεφτιλισμένοι, ἀνήθικοι, ἀμόρφωτοι, ἀνίκανοι, προσκυνημένοι, μιαροί!
Ἐντεταλμένοι δεσμοφύλακες τῶν παιδιῶν μας… Μὴν καὶ τοὺς ξεφύγῃ κάποιος… Καί τί θά ποῦν στά ἀφεντικά τους μετά;

Αὐτὰ λοιπὸν τὰ σούργελα ἀπεργοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐξαθλιώνονται οἱ μαθητές! Χά!
Κι ἀπό πότε κόπηκαν καί πόνεσαν τούς μαθητές; Αὐτοί δέν εἶναι πού πιστεύουν πώς δέν μποροῦν νά τά βάλουν μέ τά μηνύματα πού περνᾶ τό ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ: Αὐτοί δέν ἰσχυρίζονται πώς τελικῶς εἶναι τά παιδιά μας χαμένες ὑποθέσεις;

Ἠλίθιοι, ἀνεγκέφαλοι, ἀμόρφωτοι «δάσκαλοι», οὐδέποτε θὰ γίνουν δάσκαλοι. Πάντα θὰ παραμείνουν δεσμοφύλακες τῆς σκέψεως, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἀνθρωπιᾶς! Καὶ πάντα θὰ στέκονται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Συμπληρώνουν ἐπίσης πὼς παλεύουν κατὰ τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν… Γιατί δέν τό βάζουν πρῶτο πρῶτο; Μόνον ἡ τσεπούλα τους πονάει!  Μόνον ἡ βολή τους ποὺ χάνεται τοὺς κόβει! Μόνον τὸ τομάρι τους διαφυλάτουν! Γιατί δέν εἶναι ἐπί τέλους εἰλικρινεῖς μέ τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς τους; Σέ ἐμᾶς ἀναφέρεται ἡ ἀφίσσα; Κακῶς… Ἐμεῖς ἔχουμε ἀρχίσει κι ἀντιλαμβανόμαστε τὸ ἀνύπαρκτον ποιόν τους! Καὶ φυσικὰ αὐτὸ ἐξαπλώνεται… Γιὰ νὰ τοὺς δῶ….

Υ.Γ.2. Ποιά παιδεία βρέ ἠλίθιοι; Πότε εἴχαμε παιδεία στό Ἑλλαδοκαφριστάν; 

Υ.Γ.3. Θυμᾶμαι καὶ κάτι ἄλλες ἀπεργίες, στὶς ὁποῖες ζητοῦσαν τὴν συμπαράστασιν ἐργαζομένων γονέων. Ἀλλὰ οἱ ἀπελπισμένοι γονεῖς, ποὺ δὲν εἶχαν τὶ νὰ κάνουν τὰ παιδιά τους, δὲν ὑπεστήριζαν!  Τώρα ποὺ τὰ ξανασκέπτομαι, ἀντιλαμβάνομαι τὸ γιατί… Κατὰ βάθος ὅλοι οἱ γονεῖς, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαγορασμένων, ξέρουν… Κι ὄχι μόνον ξέρουν… Ἀλλὰ ἀρνοῦνται νὰ συμπράξουν… Σιγὰ σιγὰ θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτὸ νὰ ἐκτείνεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον! Ὑπομονή!

φωτογραφία

(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Μὲ τὸ καλημέρα ἀπεργία… Τὰ σούργελα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ ἀπεργιῶν κι ἄλλων ἀνοησιῶν! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply