Ἑπόμενος στόχος: Ἡ ὁλοκληρωτική καταστροφή τῶν βιοτεχνῶν

Ἑπόμενος στόχος Ἡ ὁλοκληρωτική καταστροφή τῶν βιοτεχνῶνΣκοῦρα τά πράγματα γιά τούς βιοτέχνες. Ἀδυνατοῦν νά πληρώσουν τίς δικές τους εἰσφορές. Ὁπότε, ἀσφάλεια καί ὑγεία δέν ὑπάρχει γι΄αὐτούς.

Τό βιοτεχνικό ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος ἔστειλε χθές στά ἐγγεγραμμένα μέλη του τό παρακάτω δελτίον τύπου:

Αθήνα, 7-9-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαχωρισμός των κλάδων Σύνταξης & Υγείας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των επαγγελματοβιοτεχνών .

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας  επισημαίνει για ακόμη μια φορά την τραγική  κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης και του καθημερινού αγώνα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είναι να  αθετούν προσωρινά τις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, με άμεσες προς τους ίδιους συνέπειες για την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τους κάλυψη, αφού ως συνήθως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προέχει η καταβολή των υποχρεώσεων προς τρίτους (μισθοί εργαζομένων, προμηθευτές κλπ) και κατόπιν η δική τους ασφαλιστική κάλυψη.  ­­

 Το ΒΕΑ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και λόγω της καθημερινής επαφής με τις επιχειρήσεις μέλη του, προσπαθώντας να συνδράμει στην  αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ζητά

 α) τον άμεσο διαχωρισμό του κλάδου Υγείας από τον κλάδο Σύνταξης για τρία χρόνια, άσχετα από την καθυστέρηση της  εκπλήρωσης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, έτσι ώστε παρά την οικονομική κρίση οι συνάδελφοι βιοτέχνες να μπορούν τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους,

 β) το πάγωμα των μέχρι τώρα οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και παροχή δικαιώματος πληρωμής μόνο των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

 γ) την καταβολή έναντι των υποχρεώσεων σε  ανοικτό λογαριασμό ανάλογα την οικονομική δυνατότητα κάθε επιχείρησης, με ανάκτηση των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών προνομίων μετά  την οριστική τακτοποίηση των οφειλών.

 Κατανοώντας  απόλυτα την κρισιμότητα των καταστάσεων, αλλά και τις επιμέρους δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας  ελέω τρόικα, το ΒΕΑ  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της Βιοτεχνικής Επιχειρηματικότητας και τονίζει ότι οι λύσεις ανάγκης, που επιβάλλονται υπό την πίεση των καταστάσεων, γίνονται πάντοτε εις βάρος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και του εθνικού συμφέροντος.  

Ἐπίσης, πρέπει νά αὐτοαπογραφοῦν ὅλες οἱ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, καταστήματα ἀλλοδαπῶν κλπ. καταβάλλοντας 10€.

Ἰδού καί τό σχετικό ἔγγραφο ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ.pdf. 

10 εὐρώ τό «κεφάλι» φαντάζεστε τί θά μαζέψουν. Καί φαντάζεστε τί εἶναι πίσω ἀπ΄ αὐτό. Ὅποιος δέν ἀπογραφεῖ μπορεῖ στό ἐγγύς μέλλον νά τόν πηδήξῃ ἡ εφορία. Ἤ ἀκόμα, κάνουν ἀπογραφή γιά νά ξέρουν ὅταν βγάλουν τό ὁποιοδήποτε χαράτσι νά ξέρουν νά ὑπολογίσουν τά λεφτά.

Κᾶντε καί τό συσχετισμό μέ τήν ἀπογραφή πληθυσμοῦ, θά βγάλετε ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα!
.
.
.
.
.
.

­­­­

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑπόμενος στόχος: Ἡ ὁλοκληρωτική καταστροφή τῶν βιοτεχνῶν

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑπόμενος στόχος: Ἡ ὁλοκληρωτική καταστροφή τῶν βιοτεχνῶν « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply