Ὁ θεός ἔπλασε τήν γυναίκα;

Ὁ θεός ἔπλασε τήν γυναίκα;
Kαι ο Θεός έπλασε την γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ..!

Επειδή το λένε έτσι οι Εβραίοι δεν σημαίνει ντε και καλά ότι πρέπει να το πιστεψω και να το διδάσκομαι και στο σχολείο !

Κι όμως η πάντα ελεύθερη Ελληνική Σκέψη λέει το εξής :
ότι το αρσενικό και το θηλυκό δεν είναι το ένα κομάτι του άλλου, αντίθετα είναι δύο ξεχωριστοί κύκλοι που όμως λόγω της αιωνίας έλξεως, εφάπτονται..!

Αλλα τέμνω – κομματιάζω κάποιον κι άλλο τον προσεγγίζω τον αγγίζω ευλαβικά…!

Εξ άλλου η Ελληνική Σκέψη και τα Ελληνικά Μυστήρια πάντα έδειχναν ιδιαίτερο σεβασμό και αναγνώριση στην γυναικεία φύση, την θήλεια αρχή που θεωρούσαν και αρχή των πάντων..

εξ ού και η λέξις “Αδράστεια” – Ανάγκη… αιτία δημιουργίας του σύμπαντος !

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Γυναίκα…
Τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού τήν κάνει νά διαφέρῃ τόσο πολύ ἀπό τόν ἄνδρα, ἀλλά ταὐτοχρόνως νά τόν «συμπληρώνῃ» ἐπίσης τόσο πολύ; 
Τί σημαίνει «ἀναζητῶ τό ἄλλο μου μισό»; 
Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ἡ γυναίκα, μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ὁ ἄνδρας;
Ἐάν δέν ὑπάρξῃ ὁ ἄνδρας, μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ἡ γυναίκα…

Οὐδέποτε πίστεψα τὸ ἑβραϊκό, πλῆρες μισογυνισμοῦ, παραμύθι, γιὰ τὰ πλευρὰ καὶ τὰ συμπληρώματα.
Οὐδέποτε πίστεψα πὼς ἀνήκω σὲ ἄνδρα. Οὔτε πὼς ὁ ἄνδρας μοῦ ἀνήκει!
Πάντα πίστευα πὼς ἡ γυναίκα γεννήθηκε γιὰ νὰ ὁρίζῃ τὴν ζωή της, ὁ ἄνδρας τὴν δική του καὶ ὅταν συνευρίσκονται, νὰ μὴν ὁρίζῃ ὁ ἕνας τὴν ζωὴ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτὸ ποὺ μπορεῖ ὁ σύνροφός τους νὰ τοὺς προσφέρῃ!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ θεός ἔπλασε τήν γυναίκα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ θεός ἔπλασε τήν γυναίκα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply