Ἄχ Προβόπουλε! Σὲ εἶχα γιὰ παράδειγμα!!!

 

Ἄχ Προβόπουλε! Σὲ εἶχα γιὰ παράδειγμα!!!Ὁ Προβόπουλος μειώνει κατὰ 30% ἐπὶ πλέον τὸν μισθό του!
Κι ἐγὼ πάω νὰ σκάσω!
Ἔχασα τὸ παράδειγμα πρὸς μίμησιν ποὺ εἶχα!
Τί θά κάνω τώρα;

Ἐὰν μειώνῃ τὸν μισθό του, τῶν 25.000 κατά 30%, αὐτὸ σημαίνει πὼς θὰ λαμβάνῃ 7.500 εὐρόπουλα λιγότερα! Καί πῶς θά μπορῇ μετά νά εἶναι ὁ Προβόπουλος Προβόπουλος; Μέ μόλις 17.500 εὐρόπουλα, πῶς μπορεῖ νά ἔχῃ τό κύρος καί τήν εἰκόνα Προβοπούλου;

Ὅμως ἄς μὴν παίρνω φόρα… Κατὰ πῶς τὰ λέει, ἔχει ἤδη προβεῖ σὲ μείωσιν τοῦ μισθοῦ του κατὰ 20% πρὸ καιροῦ!
Δῆλα δὴ τὸ τσαμένο θὰ λαμβάνῃ μόνον 12.500 εὐρόπουλα τὸν μήνα πλέον! 

Φτοῦ…
Ἕναν Προβόπουλο εἴχαμε κι ἐμεῖς καὶ τραβοῦν νὰ μᾶς τὸν χαλάσουν!
Φτοῦ καὶ ξανὰ φτοῦ….
Χάσαμε τὰ αὐγὰ καὶ τὰ πασχάλια μὲ ἐτούτους!!!!! 

Γίνεται νά εἶσαι Προβόπουλος μέ 12.500 εὐρόπουλα τόν μήνα; Δουλευόμαστε; 
Καί τί πρότυπα θά ἔχουν οἱ νέοι μας; Τί πρότυπα θά ἔχω ἐγώ; Πῶς θά μπορῶ νά θέτω στόχους μεγάλους, ὅπως γιά παράδειγμα νά γίνω ….Προβόπουλος στήν θέσιν τοῦ Προβοπούλου;

Ἄει στὸ καλό….
Χάλασε κι αὐτός….
Μὰ ἐν τελῶς! 

 

Φιλονόη.

 Υ.Γ.1. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα νὰ πάρῃ αὔξησιν!!! Διότι μὲ τέτοιαν κρίσιν οἱ ἀνάγκες του, τὰ ἄγχη του,καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ ὑποχρεώσεις του αὐξάνονται! Μὴν τὸν κάνουμε καρδιακὸ τὸν ἀνθρωπάκο…. Δὲν κάνει!

Υ.Γ.2. Κάτι μικρὲς λεπτομέρειες. 1. Ὁ Προβόπουλος ἀποφασίζει μόνος του γιὰ τὸν μισθό του! 2. Τὸν παρεκάλεσαν ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν νὰ προβῇ σὲ μείωσιν, δὲν τὸ ἀπεφάσισε μόνος του!!! 3. Ὁ Προβόπουλος, ἐξ ὅσων γνωρίζω, διορίζεται ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν καὶ δὲν τὸν ἔχει κουνήσει οὐδεῖς τὰ τελευταῖα χρόνια…. Πάθαμε κάτι;

Μείωσε εκ νέου το μισθό του ο Γ. Προβόπουλος!

Σε σωρευτική μείωση του μισθού του κατά 50% από το 2009 προχώρησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο επιστολή του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας προς τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi. Όπως σημειώνει ο κ. Προβόπουλος στην επιστολή του “από την 1.12.2009, τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (στο οποίο συμμετέχουν ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές) περιέκοψαν αυτοβούλως τις αποδοχές τους κατά 20%”, ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής συμπληρώνει πως: “Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει την προσπάθεια του ελέγχου των εξόδων. Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισα να μειώσω τον μισθό μου κατά επιπλέον 30%, γεγονός που οδηγεί σε σωρευτική μείωσή του κατά 50% από το 2009. Οι δύο Υποδιοικητές θα πράξουν το ίδιο”. 

Σύμφωνα με το Reuters ο κ. Προβόπουλος στην επιστολή του αναφέρει τα εξής: 

“Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την εξέλιξη των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες με στόχο τη μείωση του μισθολογικού και γενικότερα του λειτουργικού κόστους. 

* Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 21% στη διετία 2010-2011 μέσα από περικοπές στις υπερωριακές αμοιβές και τα υπηρεσιακά ταξίδια, εξορθολογισμό των διαδικασιών προμηθειών και συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων (κατά περίπου 40%) καθώς και των θυρίδων/πρακτορείων.

* Η παραπάνω μείωση στις δαπάνες επιτεύχθηκε παρ΄ όλο που στο ίδιο διάστημα οι αρμοδιότητες της Τράπεζας διευρύνθηκαν, τόσο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που οι συνθήκες οικονομικής κρίσης επέβαλαν, όσο και λόγω της ανάθεσης νέων καθηκόντων στην Τράπεζα της Ελλάδος (όπως π.χ. η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων).

* Τα τελευταία δύο χρόνια πετύχαμε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και συντάξεων κατά 14%.

* Πέραν των ανωτέρω περικοπών και εξοικονομήσεων, με βάση τη νέα 3ετή επιχειρησιακή σύμβαση (που ισχύει από το Μάιο του 2012) οι μισθοί θα περικοπούν κατά επιπλέον 17% σε ετήσια βάση.

* Aπό την 1.12.2009, τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (στο οποίο συμμετέχουν ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές) περιέκοψαν αυτοβούλως τις αποδοχές τους κατά 20%.

Όλοι οι παραπάνω αριθμοί υποεκτιμούν το μέγεθος της προσπάθειας, αφού αποτυπώνονται σε ονομαστικούς και όχι σε πραγματικούς όρους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα  συνεχίσει την προσπάθεια του ελέγχου των εξόδων. Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισα να μειώσω τον μισθό μου κατά επιπλέον 30%, γεγονός που οδηγεί σε σωρευτική μείωσή του κατά 50% από το 2009. Οι δύο Υποδιοικητές θα πράξουν το ίδιο. 

Πιστεύω ότι με αυτές τις σοβαρές και συνεχιζόμενες προσπάθειες ελέγχου των λειτουργικών δαπανών η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει το παράδειγμα στην εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται”.

πηγή

φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄχ Προβόπουλε! Σὲ εἶχα γιὰ παράδειγμα!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄχ Προβόπουλε! Σὲ εἶχα γιὰ παράδειγμα!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply