Ὁ Ἰάσων καὶ ἡ Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία.

Ὁ Ἰάσων καὶ ἡ Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία.
Σήμερα  σκέφθηκα νὰ κάνουμε ἕνα …ταξείδι στὸν χρόνο. 

Νὰ μάθουμε κάποια πράγματα γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ἐκεῖνος ὁ ἄγνωστος πρόγονος, ποὺ ἀναφέρει μὲ τόσο μεγάλη συνέπεια κάθε μύθος μας.
Ποῦ ταξείδεψε; Πῶς ἔφθασε ἐκεῖ; Μέ τί τεχνολογική ὑποδομή ὑπεστήριξε τήν ἐκστρατεία του;

Ὁ Ἰάσων δὲν εἶναι μύθος, κι ἄς θέλουμε νὰ πιστεύουμε κάτι τέτοιο.
Ὁ Ἰάσων ἦταν πρόσωπο ποὺ ἔζησε στὸν πλανήτη καὶ ταξείδεψε μὲ μίαν ὁμιλοῦσα Ἀργώ.
Τί σημαίνει ὁμιλοῦσα; Χμμμ… Ἐδῶ μᾶς θέλω…
Διότι ὅλα τὰ ἐρωτήματα ἔχουν τὶς ἀπαντήσεις ἐμπρός μας… Ἄς ἀνοίξουμε τὰ ματάκια μας μήπως καὶ καταφέρουμε νὰ τὶς δοῦμε!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Στὸ ταινιάκι θὰ δεῖτε πολλὲς παγιωμένες ἀπόψεις. Δὲν πειράζει. Εἶναι θαυμάσια ἡ προσπάθεια!

Ο ΙΆΣΟΝΑΣ & Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΉ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ~ ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΉ “ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΉ” 

Απ’ όλους τους σπουδαίους μύθους του κόσμου, ο παλαιότερος είναι αυτός της ηρωικής αναζήτησης.

Μια ιστορία που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια, είναι αυτή του Ιάσονα και των Αργοναυτών, που ανέλαβαν την επικίνδυνη αποστολή: Να πάνε στην Κολχίδα και να φέρουν πίσω στην Ιωλκό το Χρυσόμαλλο Δέρας…
Στο πλήρωμα του πλοίου (της Αργούς), ήταν όλοι οι Έλληνες Ήρωες: Ηρακλής, Ορφέας, Κάστωρ, Πολυδεύκης, Θησέας, Αταλάντη, κ.ά..
Ο Michael Wood ακολουθεί την πορεία του Ιάσονα από το Πήλιο, τον Βόλο, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και διαμέσου του Βοσπόρου έως την Κολχίδα του Πόντου. 

Μέσα από την πορεία αυτή αναδεικνύεται η προσωπικότητα του ήρωα, ο μύθος και η πραγματικότητα.

Ο Ιάσονας & η Αργοναυτική εκστρατεία ~ Μια… από KRASODAD

Ἑλληνικὸν χρονολόγιον

Εὐριστῶ πολὺ τὸν Γιῶργο ποὺ μοῦ τὸ ἔστειλε. 

 

(Visited 254 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Ἰάσων καὶ ἡ Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία.

  1. Τῶ ὅτι ὁ Ἰάσων ὑπῆρξε ἱστορικὸν πρόσωπον προερχόμενον ἐξ ἐπωνύμων ἱστορικῶν προσώπων τὰ ὁποῖα ἔθεσαν τὴν σφραγῖδα των εἰς τὰ ἑλληνικὰ ἱστορικὰ δρώμενα, εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας. Ἦτο υἱὸς τῆς Ἀλκιμέδης, θυγατρὸς τῆς Κλυμένης, θυγατρὸς τοῦ Μινύου ὅστις ἦτο ὁ γενάρχης τοῦ θαυμαστοῦ ἐκείνου γένους τῶν ἰδανικῶν καὶ ἀξίων ἐραστῶν τῶν μακρυσμένων ταξειδιῶν καὶ τῶν γαλάζιων πόντων, ἀλλὰ καὶ κατασκευαστῶν θαυμαστῶν τεχνικῶν ἔργων, τῶν Μινύων. Ὁ σκοπὸς τοῦ ταξειδίου τῆς Ἀργοῦς ἦτο πραφανής. Ἀναζήτησις καὶ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Κολχίδα μεγάλου ποσοῦ χρυσοῦ φυγαδευθέντος ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ μὲ τὴν φυγὴν τοῦ Φρίξου καὶ τῆς Ἕλλης. Τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖον ἴσως παραμείνῃ ἀναπάντητον εἶναι τὸ ποῦ εὑρίσκετο ἡ περίφημος Κολχίς. Μέχρις ἐδῶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἱστορία, καὶ ἔκαστος κατὰ τὰς μελέτας αὐτοῦ δύναται νὰ καταθέτῃ τὰς προτάσεις του.. Τὰ ἄλλα ὅμως, τὰ εὐτελίζοντα τὴν ὡραίαν αὐτὴν ἱστορίαν ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλληνικότητα ὠσαύτως, τὶ τὰ θέλομεν; Ἡ Ἀργὼ ἦτο ἔν πανεύμορφον καὶ ἀμφιέλικτον πλοῖον τῆς ἐποχῆς του κατασκευασθὲν μὲ τὴν θαυμαστὴν τεχνολογίαν τῶν Μινύων καί, κυρίως, δὲν ὴτο ὀμιλοῦσα. Αἱ ἀνοησίαι αὐταί νοθεύουν τὴν ἱστορικὴν ἀφήγησιν, καὶ διαλύουν τὴν γοητείαν της μὴ ἔχουσαι κάτι χρήσιμον ἤ οὐσιῶδες νὰ προσφέρουν. Πρίν ἀπαντήσης Φιλονόη, σὲ παρακαλῶ μελέτησε πρῶτα τὴν ἱστορίαν αὐτὴν τῶν Ἀργοναυτικῶν ἐπισταμένως καὶ μετὰ εἶμαι πρόθυμος νὰ συζητήσωμεν τὰ πάντα.

Leave a Reply