600 δις $ γιά ἐξαγορά χρέους ἄν πέσῃ ἡ «κυβέρνησις»

600 δις $ γιά ἐξαγορά χρέους ἄν πέσῃ ἡ «κυβέρνησις»

Ἔχει ἀρχίσει καί καθαρίζει τό «τοπίο», ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑπόθεσι τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ (καί Κυπριακοῦ) χρέους ἀπό τήν ὀργάνωσι E.N.D.

Δεῖτε τό βίντεο:

 

 

 

Ἀκόμα καί ἄν ὑπάρχουν αὐτά τά χρήματα, δέν μπορεῖ κανένας νά ἀπαιτήσῃ τήν ἀνατροπή τῆς προσφάτως καί νομίμως ἐκλεγμένης «κυβερνήσεως».

Αὐτό θά μποροῦσε νά τό κάνῃ ἡ ἴδια ἡ βουλή ἐάν ἐπαραιτήτο ἤ ἄν ἕνας ἰκανός ἀριθμός βουλευτῶν ἤ κομμάτων, ἐπέλεγε νά παραιτηθῇ γιά νά προκηρυχθοῦν ἐκ νέου ἐκλογές.

Ὁ Ἑλληνικός λαός γιά νά δώσῃ τήν λύσι ἐξεγειρόμενος, ἀποκλείεται. Ἡ μόνη εἰρηνική «ἐπανάστασι» πού κάνει εἶναι νά ψηφίζῃ ὅταν καλεῖται καί νά ἐπιλέγῃ τούς πιό ἄχρηστους, ἠλιθίους καί διεφθαρμένους γιά νά τόν «κυβερνοῦν». Ἄλλωστε, ἔχουν προνοήσει οἱ ἴδιοι οἱ ἐκλεγόμενοι γι΄ αὐτό, ἐξαγοράζοντας κονδυλοφόρους καί ἐργολάβους εἰδήσεων.

Ἡ ἴδια ἡ κυβερνητική τρόικα τηρεῖ σιγήν ἰχθύος γιά τό συγκεκριμένο θέμα. Οὔτε τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τό ἔθιξαν ἔστω μία φορά. Εἶναι ὅλοι στό κόλπο; Εἶναι μποῦρδες ὅλα αὐτά πού μᾶς λέει ὁ Μανώλης Λαμπράκης;

Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὁ τρόπος πού ἐπέλεξαν νά ἐπέμβουν στήν πολιτική καί οἰκονομική κατάστασι στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι ὁ ἐνδεδειγμένος καί….ὁ νόμιμος.

Πιστεύω, ὅτι ἐάν ἐγίνετο ἕνα δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο θέμα οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι θά ἐψήφιζαν ὄχι. Γιατί; Διότι αὐτό θά τούς ὑπεδείκνυαν οἱ σφουγγοκωλάριοι τοῦ συστήματος καί τά Μ.Μ.Ἐξαπατήσεως. Ἄρα, ἄνθρακες ὁ θησαυρός. Καλλίτερα. Ἴσως ἔτσι νά βάλουν μυαλό οἱ Ἕλληνες, διότι ὁ μεγαλύτερος κωλοτούμπας δέν εἶναι ὁ Ἀντωνάκης ἀλλά ὁ Ἕλλην ψηφοφόρος. 

Μινώταυρος

 

 

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “600 δις $ γιά ἐξαγορά χρέους ἄν πέσῃ ἡ «κυβέρνησις»

  1. Αν κάποιος έχει τόσα λεφτά και θέλει να σώσει την Ελλάδα δεν χρειάζεται καμμία συνδρομή της Ελληνικής κυβέρνησης. Αγοράζει τα ομόλογα και τα καταστρέφει. Τόσο απλό. Αλλιώς λέει σαχλαμάρες και ξοδεύει και τον χρόνο μας…

Leave a Reply