Ἔως πότε θά αὐτοϋπονομευόμαστε;

Ἔως πότε θά αὐτοϋπονομευόμαστε;ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΥΤΟΫΠΟΝΟΜΕΥΟΜΑΣΤΕ;

 

Εἶναι ἐθνικῶς ἐπιζήμιο αὐτό, τὸ ὁποῖο συμβαίνει μὲ τοὺς κατοίκους τῶν παραμεθορίων περιοχῶν τῆς πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι σπεύδουν γιὰ ἀγορὲς καὶ διακοπὲς στὶς γειτονικὲς χῶρες, λόγῳ τοῦ σχετικῶς χαμηλοτέρου κόστους ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. Ἐπιβάλλεται, ἰδιαιτέρως ὑπὸ τὶς παροῦσες δυσμενεῖς οἰκονομικὲς συνθῆκες, νὰ στηρίξουμε ὅλοι καὶ πάσῃ δυνάμει τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα. Καὶ δὲν πρέπει νὰ παραθεωροῦμε τὸ γεγονός, ὅτι οἱ γείτονές μας δὲν διαθέτουν καὶ τὶς καλλίτερες συστάσεις, ἰδίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν στάσι τους, αλλὰ καὶ τὶς προθέσεις τους ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. 

Οἱ ἀναφορὲς τοῦ Ἐπιμελητηρίου Κιλκὶς εἶναι ἐνδεικτικὲς τοῦ ἐγκλήματος, τὸ ὁποῖο συντελεῖται εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας (Ἀσφαλῶς, αὐτὰ ἀπεκρύβησαν ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.!)! Τὰ 4.000.000 εὐρὼ μηνιαίως ἀγγίζουν οἱ ἀπώλειες τοῦ νομοῦ Κιλκὶς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι «τρέχουν» γιὰ ψώνια καὶ γιὰ τζόγο στὸ γειτονικὸ κρατίδιο τῆς Βαρντάρσκα (Σκόπια). Ἐκεῖ προμηθεύονται φθηνότερη βενζίνη, φθηνότερα τρόφιμα καὶ εἴδη ἐνδύσεως, ἐπὶ πλέον δὲ τοὺς παρέχονται οἰκονομικώτερες ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, κυρίως ὀδοντιατρικές. Ὑπολογίζεται, ὅτι ἡμερησίως διασχίζουν τὰ σύνορά μας, μὲ προορισμὸ τὰ Σκόπια, 1.000 μὲ 1.500 αὐτοκίνητα!

Οἱ δαιμόνιοι Σκοπιανοὶ ἔστησαν τὰ καζίνα τους πάνω ἀπὸ τὰ σύνορά μας, τοποθέτησαν ἐκεῖ ἀκόμη καὶ ἑλληνόγλωσσες πινακίδες καὶ διέθεσαν λεωφορεῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν ἀκόμη καὶ Θεσσαλονικεῖς. Τὶς ἡμέρες τῶν «προσφορῶν» τῶν καζίνων (δωρεὰν φαγητό, δωρεὰν διαμονὴ καὶ ἄλλα δελεαστικὰ κίνητρα), τὰ αὐτοκίνητα ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ φθάσουν καὶ τὰ 6.500!

          Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ἐνεργοῦσε γιὰ τὴν ἀνάσχεσι αὐτοῦ τοῦ ἐθνοκτόνου φαινομένου. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν τρέφουμε αὐταπάτες, προτρέπουμε τοὺς ἐν λόγῳ συμπατριῶτες μας νὰ διακόψουν ἀμέσως αὐτὲς τὶς ἀπαράδεκτες συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες, ἂν μή τι ἄλλο, δυναμιτίζουν τὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους μας.

 

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

        Ὁ Πρόεδρος                                                   Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης                                         Σπυρίδων Β. Μπαλαούρας

πηγή: μήνυμα φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔως πότε θά αὐτοϋπονομευόμαστε;

  1. Ἔχω ἄδικον Φιλονόη ὅταν ἀποκαλῶ τὸν λαὸν αὐτὸν ἀνερμάτιστον; Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει περιπέσει εἰς χεῖρας ἀπογόνων γύφτων, γασμούλων καλλικρατῶν, Ἐφιαλτῶν καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὰ ὑπνηλὰ βλέμματα τῶν πραγματικῶν Ἑλλήνωνοἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ μέγεθος τῆς ἀπειλῆς καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ πραγματικοῦ ἐχθροῦ.

Leave a Reply