Ὁ ὑπηρέτης.

Ὁ ὑπηρέτης.
Ἀπό ποῦ μᾶς προέκυψε ἐτούτη ἡ λέξις;

Καί γιατί σήμερα ἀγνοοῦμε ἐν τελῶς τήν ῥίζα καί τήν πηγή της;
Ὁ ὑπηρέτης, ὑπὸ τὸν ἐρέτη, εἶναι μία λέξις παναρχαία Ἑλληνική, ποὺ δηλώνει τὴν βοηθητικὴ καὶ ὑποστηρικτικὴ ἐργασία τοῦ ὑπηρέτου πρὸς τὸν ἐρέτη.
Ποιός εἶναι ὁ ἐρέτης; Μὰ φυσικὰ ὁ κωπηλάτης. Αὐτὸς ποὺ ἦταν ἐλεύθερος πολίτης καὶ στὶς ναυμαχίες κωπηλατοῦσε, μαζὺ μὲ τοὺς ὑπολοίπους ἐρέτες, κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ κελευστοῦ.
Ἕνα ὅπλο, μία πολεμικὴ μηχανὴ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη.

Φιλονόη.

Ο «υπηρέτης» που βγήκε από το…κουπί!

 
Η λέξη “υπηρέτης” είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
Ωστόσο, πόσοι από εμάς γνωρίζουν πως προέκυψε από την… κωπηλασία;
“Ἐρέσσω” σημαίνει: τραβάω κουπί. Από εκεί προκύπτει ο “ἐρέτης” (κωπηλάτης) και το “ἐρετμόν” (κουπί).
Η πρόθεση “ὑπό” μας φανερώνει την ιδιότητα του να είναι κάτι ή κάποιος “κάτω από” κάτι ή κάποιον.
Επειδή στα πλοία κάποιοι ερέτες ήταν υπό τις διαταγές άλλων ανωτέρων τους ερετών, ονομάζονταν “ὑπηρέτες” (ὑπό + ἐρέτης).
Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς απεδόθη στην λέξη και η σημερινή της έννοια – μπορεί ο υπηρέτης από τα πλοία να μεταφέρθηκε στις οικίες, αλλά σημαίνει το ίδιο πράγμα: αυτόν που δέχεται εντολές από ανωτέρους ώστε να φέρει την δουλειά του εις πέρας.Όσον αφορά το “ἐρετμόν” (κουπί), το επάνω μέρος του από το οποίο το “αρπάζουμε” (αρπάζω= “κάπτω”, εξ’ ου και το αγγλικό “capture”) λέγεται “κώπη” = κουπί (το “ω” πολύ συχνά μετατρέπεται σε “ου”, πρβλ. “κώνωψ” = κουνούπι), ενώ το κάτω πλατύ μέρος του λέγεται “πηδόν” (εξ’ ου και “πηδάλιον”).
(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ ὑπηρέτης.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ὑπηρέτης. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply