Λαθροέποικοι «σκότωσαν στό ξύλο», φοιτητή!

Λαθροέποικοι «σκότωσαν στό ξύλο», φοιτητή!

Πρίν ἀπό ἀρκετές ἡμέρες, ἰσλαμοφασίστες, λαθρομετανάστες «σκότωσαν στό ξύλο» ἕνα εἰκοσάχρονο φοιτητή ἐπειδή φοροῦσε μαῦρο μπλουζάκι.  Πῆραν πολύ ἀέρα τά πακιστανά. Τούς τόν ἔδωσαν οἱ νεοταξίτες πού μᾶς «κυβερνοῦν». Τούς εὔχομαι νά δοκιμάσουν κι έκεῖνοι τήν βία τῶν λαθροεποίκων, μέσα στό σπίτι τους. Αὐτοί, οἱ γυναῖκες καί οἱ κόρες τους. Θά χαρῶ πολύ. Νά δοῦμε πῶς θά ἀντιδράσῃ ἡ Χρυσή Αὐγή…… Μπορεῖ, βεβαίως, ὁ φοιτητής νά μήν ἦταν χριστιανός καί νά μήν τούς ἐνδιαφέρει. Ἐκεῖνοι μόνο τούς χριστιανούς θεωροῦν Ἕλληνες. Ἠλίθιοι. Πολλοί Ἕλληνες πατριῶτες τούς ἐψήφισαν στίς προηγούμενες ἐκλογές. Ἄς πρόσεχαν…….  Μινώταυρος εἰκόνα

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply