Καμαρῶστε «ἀρσενικό»!!!

Καμαρῶστε «ἀρσενικό»!!!

Ἡ ἐξέλιξις τῶν εἶδων ἀφορᾷ μόνον σὲ μέρος τους. Ὄχι στὸ σύνολον. 
Διότι ἐὰν ἀφῳροῦσε στὸ σύνολον, δὲν θὰ εἴχαμε τέτοιες εἰκόνες:

Καμαρῶστε «ἀρσενικό»!!!2

πηγή

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε αὐτὸ τὸ κτῆνος προῆλθε ἀπ’  εὐθείας ἀπὸ τὰ σπήλαια. 
Δὲν ἔχει μὲ τίποτα ἐξελιχθεῖ καὶ ἀδυνατεῖ νὰ τὸ πράξῃ πλέον!

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ κόσμος πάει πλέον ταχύτατα ἐμπρός, πιστεύω πὼς αὐτὸς θὰ καταλήξῃ συντόμως στὴν σπηλιά του!
Μαζὺ μὲ τοὺς ὁμοίους του!

Φιλονόη.  

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply