Τὸ μοναδικὸ πρόβλημα τῶν πανεπιστημιακῶν!

Τὸ μοναδικὸ πρόβλημα τῶν πανεπιστημιακῶν!Προσφεύγουν στὴν δικαιοσύνη, ἐγχώρια κι ἀλλοδαπή, πρὸ κειμένου νὰ διεκδικήσουν τὰ δίκαιά τους, νόμιμα ἤ μή!
Ὄχι φυσικὰ γιὰ θέματα παιδείας ἀλλὰ γιὰ θέματα …οἰκιακῆς οἰκονομίας!
Ναί, σωστὰ διαβάσατε!
Οἰκιακῆς οἰκονομίας!
Διότι κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελίσσονται οἱ ἀμοιβές τους, σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἔχουν …οἴκους!

Φτοῦ σκόρδα!
Φτοῦ στὰ μοῦτρα σας!
Φτοῦ σας ῥεζίλιδες! 

Στα δικαστήρια εντός κι εκτός Ελλάδας θα προσφύγουν οι πανεπιστημιακοί για τις περικοπές

Στα δικαστήρια, εντός και εκτός Ελλάδας, προτίθενται να προσφύγουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλίσουν τις αποδοχές τους, μόλις ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τις περικοπές, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ που δόθηκε την Κυριακή στη δημοσιότητα.

Οι καθηγητές της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι  θα προχωρήσουν άμεσα «στις επιβαλλόμενες δικαστικές ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλισθούν οι ελάχιστες εκείνες απολαβές, που αναλογούν στο λειτούργημα του Πανεπιστημιακού Δασκάλου, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να αποφευχθεί η σημαντική διαρροή επιστημόνων (brain drain) σε Ιδρύματα του εξωτερικού και να συνεχισθεί η αναβάθμιση του ακαδημαϊκού οικοδομήματος της χώρας».

Σ’ αυτή την απόφαση κατέληξαν με το σκεπτικό ότι «οι έλληνες κυβερνώντες αδυνατούν να αντιληφθούν τις τραγικές συνέπειες που θα επιφέρουν σε εθνικό επίπεδο οι πρόσθετες απαράδεκτα μεγάλες περικοπές στις απολαβές μας». 

Η ΠΟΣΔΕΠ για να ενισχύσει τα επιχειρήματά της επικαλείται απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για την διαμόρφωση των μισθών των Πανεπιστημιακών Καθηγητών.

πηγή

Οὔτε μίαν φορά, στὴν διάρκεια τοῦ βίου σας δὲν ἀγωνιστήκατε γιὰ ζητήματα παιδείας, συνειδήσεως, ἀξιῶν!
Ἀλλὰ γιὰ τὴν τσεπούλα σας καὶ στὰ δικαστήρια θὰ πᾶτε καὶ κάθε κατουρημένη ποδιὰ θὰ φιλήσετε!
Τὴν στιγμὴ ποὺ δεκάδες συμπολίτες μας αὐτοκτονοῦν, διότι δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διαβιώσουν ἀξιοπρεπῶς, ἐσεῖς, ἀν τὶ τοὐλάχστον νὰ διοσφαλίσετε τὴν ἐκπαίδευσιν στὰ ὑπάρχοντα ἐπίπεδα, τὴν σέρνετε στὰ δικαστήρια. εὐτελίζοντας ἀκόμη καὶ τὰ ὅσα γνωρίζαμε κι ἀντιλαμβανόμασταν γιὰ αὐτήν. 

Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν καίγεται. 
Ὅλοι οἱ μισθοὶ συρρικνώνονται πρὸς τὰ κάτω. 
Ὅλοι μας βράζουμε στὸ ἴδιο καζάνι!
Ὅλοι μας πονᾶμε, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο.
Δὲν ὑπάρχει κοινωνικὴ ὁμάδα ποὺ νὰ μὴν λειτουργῇ μὲ ἀντιστοίχους τρόπους, πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίσῃ τὸ ὅλον ἤ μέρος τῶν κεκτημένων της.
Ἀλλὰ ἐσεῖς, εἰδικῶς ἐσεῖς, ὀφείλατε νὰ πρωτοστατεῖτε στὰ πάντα!
Ὑποτίθετε πὼς εἶστε οἱ πνευματικό μας ταγοί!
Αὐτοὶ ποὺ θὰ θέτατε, ἐὰν μπορούσατε, τὶς ἀξιακὲς βάσεις, τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρον, τὸ πεπαιδευτικὸν ἐπίπεδον… 
Ἀν τὶ αὐτοῦ τὸ βουλώσατε.  
Γιὰ πνευματικὸ ὑπόβαθρον δὲν τὸ συζητᾶμε. Ἔχετε δημιουργήσει τὶς διάφορες κλίκες σας κι ἐντὸς αὐτῶν μεγαλουργεῖτε! Ἀλλὰ παραμένουν μακρὰν τῶν προβλημάτων ποὺ ταλανίζουν τὴν κοινωνία μας.
Τὸ ἀξιακὸν ὑπόβαθρον…. Ἄς μὴν γελάσω… Θὰ σᾶς προσβάλλω περισσότερο. Καὶ ἤδη  ἡ ἀνυπαρξία τῶν πράξεών σας σᾶς προσβάλλει ἀρκούντως! Οὐδέποτε ἀσχοληθήκατε μὲ προάσπισιν ἀξιῶν! Ἀντιθέτως μάλλιστα, τὸ μόνον ποὺ πράξατε, μέσα στὴν συνολική σας ἀνυπαρξία, εἶναι ἡ ἀποδόμησις ἀξιῶν, ἀρχῶν, συνειδήσεων! 
Τὸ βόλεμα σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον! Τὸ γλεντοκόπημα τῶν ἐκατομμυρίων μέσα ἀπὸ τὶς πρυτανίες σας. Ἡ σιωπὴ σὲ ὅλη της τὴν μεγαλοπρέπεια!
Καταλήψεις πανεπιστημιακῶν χώρων ἀπὸ ΛΑΘΡΟεποίκους. Κατάργησις κάθε ἐννοίας δικαίου μέσα στὰ Πανεπιστήμια. Καταπάτησις κοινῆς λογικῆς! Προσβολὴ πάσης νομιμότητος ἀπὸ ἐξωγενεῖς, ἀλλὰ ἐσεῖς μούγκα!  Σιωπή σας σὲ φυλακίσεις πανεπιστημιακῶν ἀπὸ ἐπίσης ἐξωγενὴ στοιχεῖα. Ἀδιαφορία σας, ἀπολύτως συνειδητή, γιὰ τὸ εἶδος τῆς παιδείας ποὺ ἐλάμβαναν καὶ λαμβάνουν τόσες καὶ τόσες γενεές…
Μακρύς, ἀτελείωτος ὁ κατάλογος… 

Καὶ τώρα προσφεύγετε στὴν δικαιοσύνη.
Καλὰ κάνετε…
Ἁπλῶς μᾶς ἐπιβεβαιώνετε τὸ εἶδος σας γιὰ ἀκόμη μίαν φορά!

Φιλονόη.

Φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply