Ὁ Ἔρως κι ὁ Χρόνος!

  Υπάρχει κάτι που υπήρξε Πριν από τον ίδιο τον Χρόνο …
Κάτι που δημιούργησε τον Χρόνο …
Κάτι που μπορεί να κυριαρχήσει στον Χρόνο …
Λέγεται … … Έρωτας …

Είναι Αυτός που μπορεί να μετατρέψει μια στιγμή στην αγκαλιά της, σε μια Αιωνιότητα Πλήρωσης …
Είναι Αυτός που μπορεί να μετατρέψει μια στιγμή μακριά της, σε μια Αιωνιότητα Στέρησης …
Είναι Αυτός που υπό την επήρειά του ο Χρόνος αποκτά άλλη διάσταση.
Είναι ο Καταλύτης που μπορεί να διαμορφώνει τον Χρόνο.
Δίπλα της … … ή μακριά της…

© 2012 Νικόλαος Σ. Παναγοδημητρόπουλος

Ὁ φίλος Νικόλας ὅμως δὲν ἀναφέρει τὴν ἄλλην, τὴν οὐσιώδη, τὴν ἀρχικὴ κατάστασιν τῆς ἐννοίαςἜρως. 
Αὐτῆς ποὺ γενᾶ τὰ πάντα καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ὕπαρξιν ἤ μὴ δύο φύλων ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Αὐτῆς ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῶν πάντων….

Ὀρθότερα, τὸ ἀναφέρει, ἀλλὰ τὸ ἀποδίδει μὲ περισσότερο …γήινες εἰκόνες καὶ ἀντιλήψεις.  
Διότι ὁ Ἔρως δὲν μπορεῖ νὰ χωρέσῃ στὰ στενά μας γνωσιακὰ ἐπίπεδα…
Σὲ αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα ἀντιλαμβανόμαστε…
Εἶναι κατάστασις… Ὄχι συναίσθημα…
Εἶναι γνώσις… Ὄχι περιστασιακὴ ἐμπειρία…
Εἶναι τὸ μέσον γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν γνώσιν… Ὄχι γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἡδονή…

Φιλονόη.

 

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply