Ἡ προσωπική μου γνώμη γιὰ τὸν Σῶῤῥα τῆς E.N.D.

αὐτό εἶναι τό σκάφος πού ἐφοδίασε μέ ἐνέργεια;

αὐτό εἶναι τό σκάφος πού ἐφοδίασε μέ ἐνέργεια;

Δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι καλὸ ἤ κακό. 

Δὲν ἔχω γνωρίσει τὸ πρόσωπο ἀπὸ κοντὰ καὶ τελικῶς δὲν θέλω νὰ τὸν γνωρίσω.
Θὰ δεκτῶ ὅλα ὅσα ἰσχυρίζεται ὥς ἀλήθεια, δίχως στὸ ἐλάχιστον νὰ προσπαθήσω νὰ τὸν ἀμφισβητήσω.
Ἔχω κατὰ καιροὺς ὑποστηρίξει τὴν προσπάθειά του ἤ τέλος πάντων ἔχω λάβει συμπαθούσα θέσιν.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ συνέβῃ, ἰδίως μετὰ τὴν δημοσία του τοποθέτησίν του στὸ  ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ, ἦταν ἡ συνειδητοποίησις τῆς μικρότητός του.

Ἴσως πράγματι νὰ πρόκειται γιὰ πατριώτη ποὺ θέλει νὰ βοηθήσῃ τὸν τόπο μας καὶ τοὺς Ἕλληνες. 
Ἴσως πάλι νὰ πρόκειται γιὰ κοινόν, κοινότατον ἀπατεώνα.
Αὐτὰ δὲν μπορῶ νὰ τὰ κρίνω ἐγώ. Ἐκεῖ εἶναι ἡ δικαιοσύνη κι ἄς τολμήσῃ νὰ τὸν ἐλέγξῃ.

Θὰ σταθῶ μόνον σὲ μίαν φράσιν του, ποὺ ἔχει ἀκούσει πλέον ὅλη ἡ Ἑλλάς.
Πούλησε, κατὰ πῶς ἰσχυρίστηκε, κάποιαν τεχνολογία στοὺς Ἀμερικανούς, πρὸ κειμένου νὰ τρέχουν τὰ διαστημόπλοιά τους ἄνευ ἀναγκῶν σὲ καύσιμα.
Πολὺ καλὰ ἔκανε!
Ἔτσι ἀκριβῶς θὰ ἔκανε κάποιος ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ πλουτίσῃ μὲ κάθε μέσον!
Οὐδέποτε ὅμως θὰ ἔπραττε ἔτσι κάποιος Ἕλλην! Κάποιος πραγματικὸς Ἕλλην ὅμως, ὄχι σὰν αὐτὰ τὰ νούμερα ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας καὶ γελάμε!
Ἰδίως στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ διαβιοῦμε, ὁποιοσδήποτε Ἕλλην δίδει πληροφορίες σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν, μᾶς καταστρέφουν καὶ μᾶς ἐκμηδενίζουν  εἶναι προδότης! Σκέτο! Μέγιστος προδότης!

Ξέρετε γιατί;
Διότι ἔχουν κλέψει, ἔχουν ἁρπάξει, ἔχουν καπηλευθεῖ τὴν ἱστορία μας, τὴν ἐπιστήμη, τὴν σκέψιν μας… Τὸ κάθε τὶ ποὺ  θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ καλλιτέραν τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη.
Σήμερα λέγονται Ἀμερικανοί, ἐχθὲς λέγονται Εὐρωπαῖοι, πρὸ χθὲς Ῥωμαῖοι… Δὲν ἔχει σημασία τὸ ὄνομά τους, σημασία ἔχει ἡ στάσις τους!
Ἔχουν ἀφανίσει κάθε ἔννοιαν ἀνθρωπιᾶς, συνειδήσεως καὶ  ἔχουν καταστρέψει κάθε φυσικὴ λειτουργία ἀπὸ τὸν πλανήτη.
Θά τούς δίδουμε λοιπόν κι ἄλλα ὅπλα, πρό κειμένου νά κρατοῦν γιά περισσότερον καιρό δεσμία τήν ἀνθρωπότητα; Γιατί; Γιά νά …σώσουν τήν Ἑλλάδα ἤ γιά νά τήν λυπηθοῦν;

Ἀκόμη κι ἐὰν ὁ Σώρρας, ὅπως κι ὁ κάθε Σώρρας, σκέπτονταν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, δῆλα δὴ μὲ τὴν λογικὴ νὰ σώσουμε τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ πᾶνε νὰ πνιγοῦν, ἀκόμη κι ἔτσι δὲν μοῦ ἀρέσει.
Ἤ θὰ σωθοῦμε ὅλοι μαζύ, ἤ θὰ πνιγοῦμε ὅλοι μαζύ!
Δὲν γίνεται νὰ θέλω νὰ σώσω μόνον τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ νὰ σκοτίζομαι γιὰ τὴν Οὐγκάντα ἤ τὴν Νέα Ζηλανδία ἤ τὴν Χιλή. Ἤ ὅλος ὁ πλανήτης θὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὰ δεσμά, ποὺ τοῦ ἔχουν ἐπιβάλλει, ἤ ὅλοι θὰ πᾶμε γιὰ ἀνακύκλωσιν!
Καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ ἡμίμετρα μᾶς χόρτασαν… Μᾶς ῥήμαξαν… Μᾶς κατέστησαν κάτι ἀνάμεσα σὲ ζόμπι καὶ ὑπανθρώπους…  Ἤ κάτι ἀνάμεσα σὲ ζωντανοὺς νεκροὺς καὶ ξεφτισμένες ὑπάρξεις… Ἤ σὰν ξεπεσμένους ἀριστοκράτες καὶ Παπούα… (Τί μοῦ φταῖνε κι αὐτοί; Καλλίτεροι εἶναι τελικῶς!)

Βέβαια, κάποιοι θὰ πεταχτοῦν καὶ θὰ ποῦν πὼς δὲν πειράζει…
Ἄς σώσουμε τὴν πατρίδα μας καὶ μετὰ θὰ κάνουμε τὸ καλλίτερον γιὰ νὰ σωθοῦν καὶ οἱ ἄλλες πατρίδες.
Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν φράσιν ἔλεγε κι ἕνας συγχωριανὸς τῆς μητέρας μου πρὸ μηνῶν… Ἄς καοῦν ὅλοι, μόνον νὰ σωθῇ τὸ δικό του τὸ χωριό. Καὶ μετὰ ἔκλαιγε γιὰ τὴν ….εὐχή του! 
Διότι, μεταξὺ ἀστείου καὶ σοβαροῦ, ὁ ἀνισόρροπος, τὸ μόνον ποὺ ἔλεγε κι εὐχόταν ἦταν νὰ καοῦν οἱ ἄλλοι ἀλλὰ νὰ σωθοῦν τὰ δικά του τὰ χωράφια. Τώρα ποὺ ὅλα τὰ χωράφια εἶναι καμένα βογκᾶ! 
 Ἄς σώσουμε λοιπὸν τὸ τομάρι μας καὶ μετά, θὰ δοῦμε ἐὰν μποροῦμε νὰ ταΐσουμε ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς.
Ἀλλὰ στὸ μεταξὺ πέφτουν κάτω σὰν τὶς μυΐγες τὰ φουκαριάρικα…  Καί τί μέ ἐνδιαφέρει ἐμέναν; Ἐγώ φταίω γιά ἐτοῦτο; Σιγά… 

Ἴσως νὰ σᾶς φαντάζῃ κάπως …οὐτοπιστικὸς ὁ τρόπος τῆς σκέψεώς μου. 
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀναλογίζομαι τόν πόνο πού βιώνουν ἄλλοι λαοί, τήν στιγμή πού ὁ τόπος μου καίγεται;
Δὲν εἶναι ἔτσι…
Γιὰ ὅλους πονῶ, ἀλλὰ ἰδίως γιὰ τοὺς συμπατριῶτες μου. Σαφῶς καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα αὐτοὶ θέλω νὰ σωθοῦν. Ἀλλὰ ὄχι εἴς βάρος ἄλλων.
Καὶ μία τεχνολογία ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξῃ καταληστεύει ὅλην τὴν τροφὴ τοῦ πλανήτου, θεωρῶ πὼς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ! Δὲν χρειάζεται στὸν πλανήτη τεχνολογία ποὺ θὰ στηρίξῃ τὸ διαστημικὸν πρόγραμμα, ἀλλὰ τεχνολογία ποὺ θὰ στηρίξῃ τὴν φυσικὴ διαβίωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Ὁ Σώρρας ὅμως πούλησε τεχνολογία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν καταλήστευσιν τοῦ πλανήτου κι ὄχι στὴν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἐπὶ αὐτοῦ. (Τουλάχιστον ἔτσι ἰσχυρίζεται!!!)
Δέν εἶναι αὐτός ἕνας ἀκόμη λόγος γιά νά μήν μοῦ κάνῃ τό εἶδος τοῦ ἤθους του; 

Ἐὰν τέλος λέῃ ψέμματα, ἐπίσης δὲν μοῦ κάνει. Ἤδη οἱ δύο παραπάνω λόγοι καταδεικνύουν τὸ σκεπτικό του. Ἐὰν τεθῇ καὶ θέμα ψεύδους, τότε καταδεικνύεται καὶ τὸ εἶδος του. Ἄς περάσῃ λοιπὸν μίαν ἄλλην φορὰ ἀπὸ τὰ μέρη μας….

Ἴσως λοιπὸν ὁ Σώρρας νὰ ἔχῃ τὶς καλλίτερες τῶν προθέσεων.
Ἴσως πράγματι νὰ θέλῃ νὰ βοηθήσῃ τὸν τόπο.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα μόνον γιὰ ὄλους αὐτοὺς ποὺ δὲν σκέπτονται μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σκέπτονται οἱ Ἕλληνες, δὲν μοῦ κάνει.

Ἄς σώσῃ ὅλους ἐσάς.
Ἐμέναν νὰ μὲ ἀφήσῃ ἀπ’ ἔξω.
Θὰ σωθῶ ἤ θὰ καταστραφῶ μόνη μου!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐπεὶ δὴ ἀντιλαμβάνομαι πλέον κάποια παιχνίδια ποὺ ἔχουν στηθεῖ εἰς βάρος μας, θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῶ, ὅπως ἀκριβῶς ἰσχυρίστηκα καὶ πρὸ ἐνὸς ἔτους περίπου, πὼς ἀπὸ τὴν μία ἡ E.N.D., ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις κι ἀπὸ τὴν παράλλην τὰ κουρέματα ποὺ ἔπονται, θὰ καταλήξουν στὸ νὰ διαγραφῇ τὸ «χρέος μας». Δὲν γνωρίζω ποιὰ ἀπὸ τὶς τεχνικὲς θὰ χρησιμοποιήσουν πρώτη καὶ μοῦ εἶναι ἀδιάφορον. Ἀλλὰ ὅσο μᾶς χρωστοῦν οἱ Γερμανοί, ἄλλο τόσο μᾶλλον θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς καλύπτῃ κι ὁ Σώρρας μὲ τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα. Τόσο ποὺ ἐὰν κάτσουμε νὰ μετρήσουμε καὶ τὸ πραγματικὸ χρέος, δὲν θὰ βγάζουμε κανένα ἀπὸ τὰ εἰσαγωγικά!!!

Σημειώσις. 

Ὑπάρχουν πολλὲς ἐνδείξεις γιὰ τὸ ὅ,τι οἱ Γερμανοὶ μᾶς ἔχουν πληρώσει, μὲ σαφῶς λιγότερα χρήματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν, ἀλλὰ μᾶς ἔχουν πληρώσει. Αὐτὲς οἱ συμφωνίες, ἔγιναν, ἐὰν ἔγιναν, πρὸ τοῦ ἐμφυλίου καὶ ἀπὸ τότε ἕνα πέπλον μυστηρίου καλύπτει ὅλες τὶς ἀναφορὲς στὸ συγκεκριμένον ζήτημα. Σαφῶς καὶ τὸ γνωρίζουν ἔχοντες καὶ κατέχοντες, μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πρωτοστατοῦν στὴν διεκδίκησιν τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων.
Συνήθως ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ θύματα τοῦ ναζισμοῦ, ὅπως τὰ θύματα τοῦ Διστόμου, τῆς Βιάννου καὶ τῶν Καλαβρύτων, κι ὄχι στὰ κατοχικὰ δάνεια καὶ τὸ πλίατσικο ποὺ ἔκανε τὸ γερμανικὸ καθεστῶς κατὰ τῶν σκλαβομένων Ἑλλήνων.

Οἱ ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει, ἔως σήμερα, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ συνολικὴ στάσις τῶν κρατούντων, ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ πληρωμὴ ἔχει γίνει καὶ τὰ χρήματα κατεσπαταλήθησαν στὸν ἐμφύλιο. 
Ποιοί; Πῶς; Πότε τό ἐπέτυχαν αὐτό;

Νομίζω πὼς δὲν εἶναι δύσκολον νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ἰδίως ἐὰν ἀνατρέξουμε στὰ παλαιότερα γεγονότα τοῦ ἐμφυλίου ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ποιοί; Πῶς; Γιατί κατάφεραν καί ἔλαβαν δάνεια πού οὐδέποτε ἔφθασαν στήν Ἑλλάδα; Καί γιατί τά πληρώναμε ἔως προσφάτως;

Γιὰ νὰ μὴν μακρυγορῶ, θὰ ἔλεγα στὸν κάθε ἀναγνώστη αὐτοῦ τοῦ σημειώματος νὰ ἀναζητήσῃ πηγὲς ἀλλοῦ. Στὰ δημόσια ταμεῖα πάντως χρήματα ἀπὸ τὴν Γερμανία δὲν θὰ ἔλθουν! Αὐτὸ εἶναι ξεκάθαρον! Θὰ μᾶς ποῦν πὼς ἔρχονται, ἀλλὰ χρήματα ζωντανὰ δὲν θὰ ἔλθουν, διότι ἤ τὰ ἔχουμε πάρει ἤ ἔχουμε ὑπογράψει πὼς τὰ ἔχουμε πάρει! Τὸ ἴδιο εἶναι! Ἰδίως σὲ  δημοκρατίες, γιὰ τῶν ὁποίων τὴν διακυβέρνησιν ἀποφασίζει ὁ λαός, ἡ εὐθύνη δὲν εἶναι μόνον αὐτῶν ποὺ ὑπέγραψαν κάποιο ἔγγραφον ἀλλὰ τοῦ συνόλου! Δῆλα δή, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀποφάσεων τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας, τὴν εὐθύνη τὴν ἔχουμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ψηφίζουμε. Δὲν εἶναι βλέπετε ἠλίθιοι νὰ ἐπιτρέψουν τὶς μοναρχίες, διότι αὐτὲς βάλλονται εὔκολα καὶ προσβάλλονται οἱ συμφωνίες τους. 
Ἄς τρελλαίνονται στὶς κορῶνες λοιπὸν οἱ λαλίστατοι (καὶ δυστυχῶς μᾶλλον μὲ ἀλτσχάιμερ πλέον) «διεκδικητές» τῶν χρημάτων.  
Χρῆμα ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ταμεῖα στὰ Ἑλληνικὰ δὲν θὰ ἔλθῃ! Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ χωνέψουμε!  (Ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς προσωπικὲς διεκδικήσεις, χρήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ κράτος καὶ στὰ δημόσια ταμεῖα… Τς!)

φωτογραφία

(Visited 84 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἡ προσωπική μου γνώμη γιὰ τὸν Σῶῤῥα τῆς E.N.D.

 1. Ὅλα αὐτὰ Φιλονόη εἶναι σπατάλη χρόνου καὶ μελάνης ἄνευ ἀντικειμένου διότι ἄν δὲν ξεκαθαρίσῃ τὸ πρᾶγμα οὔτε ἐσὺ, οὔτε ἐγὼ οὔτε οὐδεὶς ἄλλος δύναται νὰ ἐκφέρῃ γνώμην.
  Ὑπάρχει ὅμως ἔνα ἐρώτημα: Ἄν εἶναι ἀπατεῶνες ποῦ ἀποβλέπουν; Διότι ἄν δὲν ὑπάρχουν βλέψεις – ἤ μᾶλλον ἀντικείμενον – κέρδους δὲν ὑπάρχει καὶ ἀπάτη. Ὁπότε;
  Ἐν ἀναμονῆ λοιπὸν καὶ μέχρι νὰ ξεκαθαρίσῃ τὸ τοπίον ἄς μὴ φλυαροῦμε ἀσκόπως.

   • Αὐτὰ τὰ “κάπου” καὶ τὰ “ἄκουσα” καὶ “διάβασα” ἔχουν κάποιο συγκεκριμένον σχῆμα Φιλονόη; Διότι ὡς συνήθως ἔκαστος λέγει τὸ μακρὺ καὶ τὸ κοντό του. Καὶ ἐγὼ νὰ ἰδῆς τὶ ἀκούω καὶ τὶ διαβάζω!! Ὁπότε καὶ πάλιν ἐν ἀναμονῆ.

   • Τὰ «κάπου» τῆς ἀοριστίας Νικόλαε ἀναφέρονται στὰ ὅσα μᾶς ἐπιτρέπονται νὰ γνωρίζουμε καὶ πολὺ περισσότερον νὰ διαδίδουμε.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply