Χίλια χρόνια Εὐρώπη!

Καὶ τὶ χρόνια!
Αἷμα, αἷμα, αἷμα…

Δὲν ἄλλαξε οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ «χρωματάκια» ποὺ βλέπουμε παρακάτω, δίχως ποταμοὺς αἵματος!
Εἶναι ὅμως τόσο …ἀστεῖο νὰ βλέπῃς τὰ πράγματα ἀπὸ ἀπόστασιν καὶ ἀπὸ τὴν ὀθόνην τοῦ ὑπολογιστοῦ σου…
Εἶναι τόσο περίεργο νὰ κινοῦνται τόσο γρήγορα ἐμπρὸς στὰ μάτια σου ἀπείρου φρίκης στιγμές!

 

Αἰσθάνομαι ταὐτοχρόνως τόσο μικρή, μὰ καὶ τόσο μεγάλη, ὅταν εἶμαι ἐμπρὸς στὶς τόσες ἀλλαγὲς συνόρων…
Ὁ πόνος μου, ἡ χαρά μου, ἡ κάθε μου στιγμὴ μετατρέπονται αὐτομάτως σὲ …ἀσήμαντα ἴχνη…
Κι ὅμως…
Τὸ ἐδῶ καὶ τὸ τώρα μας θὰ ὁδηγήσῃ στὸ αὔριο, μὲ ἄλλα χρώματα καὶ σχήματα…
Εἶναι συγκλονιστικὸν ὅταν συνειδητοποιῇ κάποιος τὴν ἀσημαντότητά του ἀλλὰ καὶ τὴν χρησιμότητά του!

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Χίλια χρόνια Εὐρώπη!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χίλια χρόνια Εὐρώπη! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply