Τηλεγράφημα ἡρωΐδας μάνας πού ἔχασε τό παιδί της στόν πόλεμο

Τηλεγράφημα ἡρωΐδας μάνας πού ἔχασε τό παιδί της στόν πόλεμο1

Εἶμαι βἐβαιη ὅτι καί σήμερα , τό ἲδιο θά ἐπέλεγε καί δέν θά ζητοῦσε ποτέ νά γίνει ὁ “κουνενές” της, φιλιππινέζα σέ κανέναν κερατᾶ ….

Ἑλένη

Δεῖτε τό τηλεγράφημα! 

Τηλεγράφημα ἡρωΐδας μάνας πού ἔχασε τό παιδί της στόν πόλεμο2

Πόσο μακρυά φαντάζουν αὐτά τά χρόνια. Οἱ ἐποχές πού οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἰδανικά καί τό ὕψιστο ὅλων ἡ πατρίς.

Τώρα; Τό χρῆμα καί ἡ μίζα.

Σήμερα δέν πεθαίνουν οἱ γιοί τῶν Ἑλληνίδων μανάδων γιά τήν πατρίδα. Σήμερα τούς ἐξοντώνει ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα διά τῶν σφετεριστῶν τῆς ἐξουσίας.

Μινώταυρος

πηγή

 

 

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply