Αἴγυπτος, ἡ de facto ἀναγνώρισις τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ;

Α_γυπτος, _ de facto _ναγνώρισις τ_ς _λληνικ_ς ΑΟΖ_

Γιὰ τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ ἔχουν γραφτεῖ πολλά.
Δὲν θὰ σταθῶ στὸ νὰ ἀναιρέσω ἤ νὰ ὑποστηρίξω τὶς διάφορες κραυγές.
Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ΑΟΖ εἶναι ἐθνικὸ θέμα καὶ πρέπει νὰ γίνῃ. Τώρα, ἀνεξαρτήτως τῶν διαφόρων ἀπόψεων. 

Ὅταν ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς γιὰ παράδειγμα, οἱ Ἄγγλοι ζήτησαν ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ καταλάβῃ τὰ νησιά μας Χίο, Λῆμνο, Μυτιλήνη, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἦταν στὸν δρόμο πρὸς τὴν Αἴγυπτο καὶ ὁ τότε ὑπουργὸς νήσων, ὁ Ἀργυρόπουλος, δὲν κατάφερε σχεδὸν νὰ φθάσῃ  στὰ νησιά μας, πρὸ κειμένου νὰ παύσῃ αὐτὴν τὴν ἀτιμία.
Τὴν κατάστασιν κυριολεκτικῶς ἔσωσαν οἱ Γερμανοὶ κατακτητές, ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ καταλάβουν τὶς νήσους μας.

Ἡ λογικὴ τῶν Ἑλλήνων τοπικῶν ἀρχόντων ἦταν πὼς ὁ κατακτητὴς Γερμανὸς κάποτε θὰ φύγῃ. Ἐὰν ὅμως ἐρχόταν ἡ Τουρκία στὴν θέσιν του, δὲν θὰ ἔφευγε ποτέ.  
Κι ἔτσι ἐπέλεξαν τὸν Γερμανὸ ἀπὸ τὸν Τοῦρκο καὶ πολὺ σωστὰ ἔπραξαν.

Ἐὰν λοιπὸν σήμερα κάποιοι πιστεύουν πὼς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξῃ ἀναγνώρισις τῆς ΑΟΖ, ἄς ἀνατρέξουν στὰ ἱστορικά μας ἀρχεῖα, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ εἶναι δεδομένον πὼς ὁ κατακτητὴς Γερμανός, θὰ φύγῃ. Ἐὰν χάσουμε ὅμως τὴν ΑΟΖ θὰ χάσουμε μεγάλο τμῆμα τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας… Κι αὐτὸ δὲν θὰ μπορέσουμε ποτὲ νὰ τὸ ἀλλάξουμε!

Φιλονόη.

Αίγυπτος: Η de facto αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΖ;

Η Αίγυπτος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στο παίγνιο για την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της μέσης γραμμής.

Ο Νίκος Λυγερός σε μία σύντομη αλλά ουσιαστική ανάλυσή του με τίτλο «Η σημασία των επαφών με την Αίγυπτο», επισημαίνει πως το Κάιρο, μπορεί να μην έχει – για την ώρα – υπογράψει κάποια συμφωνία με την Ελλάδα – πως θα μπορούσε άλλωστε, αφού μόνο ως «έμποροι ελπίδας» μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί που υπόσχονται αλλά δεν πράττουν στην ουσία τίποτα – αλλά από μόνο τους τα θαλάσσια οικόπεδα που έχει ανακηρύξει, στην ουσία εφάπτονται του δυνητικού συνόρου. Κατά συνέπεια η Αίγυπτος de facto αποδέχεται την οριογραμμή με την Ελλάδα, πριν ακόμα αυτή θεσμοθετηθεί και κατά συνέπεια δείχνει να μην απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις επί του θέματος. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο παράγοντας Αίγυπτος αποτελεί και τον καταλύτη στις εξελίξεις νοτίως του συμπλέγματος του Καστελόριζου.

 

Το κείμενο του Ν. Λυγερού έχει ως εξής: «Η σημασία των επαφών με την Αίγυπτο είναι καθοριστική. Η αλλαγή του καθεστώτος στην περιοχή επιτρέπει ένα διαπραγματευτικό άνοιγμα όσον αφορά στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Μια βασική αρχή είναι ότι η Αίγυπτος έχει κάνει μια συμφωνία οριοθέτησης με την Κύπρο το 2003, την οποία επιβεβαίωσε η Βουλή της. Επιπλέον, το 2012, η Αίγυπτος παραχώρησε οικόπεδα για έρευνα περί υδρογονανθράκων, τα οποία εφάπτονται δίχως να καταπατήσουν τη θεωρητική γραμμή της ελληνικής ΑΟΖ.

»Αυτή η λεπτομέρεια είναι ουσιαστική για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Διότι ξέρουμε ήδη ότι η Αίγυπτος ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί τα δικά της κοιτάσματα σε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι ξεκάθαρο και για τους στρατηγικούς επενδυτές στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Με άλλα λόγια, έχουμε πλέον μια κοινή πορεία και δημιουργείται ένα πεδίο δράσης με μια στρατηγική του τύπου win-win, για τις δύο χώρες χρησιμοποιώντας την ισορροπία Nash, που βρίσκεται λόγω διαγραμμάτων Voronoi, ακριβώς στη μέση γραμμή.

»Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι θα υπάρξει ένωση στο τριπλό σημείο επαφής με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο, πράγμα το οποίο ενισχύει το πρόγραμμα EuroAsia Interconnector και τον μελλοντικό αγωγό φυσικού αερίου που θα τροφοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να παίξουμε δυναμικά αυτόν τον ρόλο πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία στις επαφές μας με την Αίγυπτο».

Οι επισκέψεις του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργού Εθνικής Άμυνας στη χώρα, προφανώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

πηγή

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply