Πολλοὶ σεισμοὶ κι ἕνας κυκλώνας…

Πολλο_ σεισμο_ κι _νας κυκλώνας...

φωτογραφία

Σάν πολλά δέν μαζεύτηκαν στήν ἴδιαν ἤπειρο αὐτές τίς ἡμέρες;
Ἔχουμε λοιπὸν μίαν ἔξαρσιν τῆς σεισμικῆς δραστηριότητος στὸν Καναδά, καὶ συγκεκριμένα στὸ Prince Roupert, σὲ μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ οὐδέποτε ἔχουν ξανασυμβεῖ σεισμοί.

Πολλο_ σεισμο_ κι _νας κυκλώνας...σεισμο_ κα_ κυκλ_νες

Αὐτὴν τὴν εἰκόνα βλέπουμε ἀπὸ τὸ σεισμογραφικὸ κέντρο μας:
Πολλο_ σεισμο_ κι _νας κυκλώνας... σεισμοί
Αὐτὰ τὰ πολλὰ κόκκινα κυκλάκια δηλώνουν τὴν σεισμικὴ δραστηριότητα τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ἀκόμη δίδει ὑψηλοτάτους σεισμούς, μεγαλυτέρους τῶν 5,5 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ῥίχτερ.
Βέβαια, τὸ ἐπίκεντρον τοῦ σεισμοῦ εἶναι 227 χιλιόμετρα μακρυὰ ἀπὸ τὸ  Prince Router. Μεγάλη ἡ ἀπόστασις γιὰ νὰ γίνῃ …κατανοητὴ ἡ ζημιά! Ὅμως …ἀνεβαίνει! Παρὰ τοῦ ὅ,τι ξεκίνησε ἀπὸ τὰ 17 χιλιόμετρα, τώρα δίδει δονήσεις ἀπὸ τὰ 10 χιλιόμετρα βάθους. Γιατί ἄρα γέ;Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ τῆς ἠπείρου ὅμως συμβαίνουν ἄλλα. Καὶ μάλλιστα ἐπιφέρουν ἀκόμη μεγαλύτερες καταστροφὲς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἐπιφέρουν οἱ παραπάνω σεισμοί.
Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν…
Πολλο_ σεισμο_ κι _νας κυκλώνας... κυκλών κα_ σεισμοί

Χμμμ… Σάν πολλά δέν μαζεύτηκαν σέ μίαν ἤπειρον σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα;

Καί τί ἀκριβῶς μαθαίνουμε ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη;
Ἀπὸ συγγενεῖς καὶ  συντοπίτες μαθαίνουμε πὼς οἱ ζημιὲς εἶναι πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ φαντάζονταν! Εἶναι κλεισμένοι στὰ σπίτια τους καὶ δὲν τολμοῦν νὰ ἀνοίξουν οὔτε τὰ παράθυρα. 
Μᾶλλον περιμένουν νὰ ξεσπάσῃ τὸ κακὸ ποὺ τοὺς βρῆκε…
Τὸ ὁποῖον κακὸ ὅμως εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο! 

Πολλο_ σεισμο_ κι _νας κυκλώνας... κυκλών

Εἴδατε κάτι …κυματάκια;
Τρομακτικά!
Εἶναι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὅταν περνοῦν δὲν ἀφήνουν τίποτα ὄρθιο…
2.000.000 ἄνθρωποι ξεσπιτώθηκαν καὶ 350.000 ἀπὸ αὐτοὺς παραμένουν σὲ καταφύγια…

780 χιλιόμετρα ἡ διάμετρος τοῦ κυκλῶνος; 
Δέν νομίζουμε πώς εἶναι πάρα πολύ μεγάλη;

Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν ὅλα αὐτὰ θὰ μὲ τρόμαζαν…
Ὅμως  σήμερα μὲ κάνουν καὶ τὰ κυττῶ ἔκθαμβη! 
Θαυμάζω τὸ μεγαλεῖον τῆς Φύσεως καθῶς ἐπίσης καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ «ἐπέλεξε» νὰ δράσῃ.
Διότι ὅλα στὸν πλανήτη μας εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα…
Κι ὅταν ἡ Ὕβρις ὑπερβάλλῃ… Τότε…

Φιλονόη.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply