Αὐτὴ ἡ μάχη χάθηκε στὶς 5 Μαΐου 2010! Ἤ ὄχι;

Αὐτὴ ἡ μάχη χάθηκε στὶς 5 Μαΐου 2010! Ἤ ὄχι;φωτογραφία

Ἄς μὴν ἀναζητοῦμε τὰ αἴτια.
Ἡ λύσις τῶν προβλημάτων μας δὲν θὰ ἔλθῃ ἀκουλουθῶντας τὸ ΠΑΜΕ κι ΕΛΑ ἤ τὸν κάθε συνδικαλισταρά.
Ἡ λύσις τῶν προβλημάτων μας θὰ ἔλθῃ μὲ τὴν συλλογικὴ μέν ἀντίδρασιν, ἀλλὰ ὑπὸ ἄλλα πρίσματα.

Στὶς 5 Μαΐου 2010 τὸ ΠΑΜΕ σταμάτησε τὸ πλῆθος καὶ δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ εἰσβάλλῃ στὴν βο(υ)λή.
Δὲν ξέρω τὶ θὰ συνέβαινε, ἐὰν εἰσέβαλε τὸ πλῆθος, ἀλλὰ σαφῶς καὶ δὲν θὰ ἦταν σήμερα οἱ καταστάσεις ποὺ βιώνουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον.
Ἀπὸ τότε καὶ μετά, ἀπὸ τότε δῆλα δὴ ποὺ διεπίστωσαν οἱ κρατοῦντες, τὰ τσιράκια τους καὶ τὰ ἀναρχοαυτόνομα, πὼς  ἔχουν δύναμι, ἀπὸ τότε ὅσες πορεῖες, ἀπεργίες, διαμαρτυρίες κι ἐὰν ἔχουν συμβεῖ, ἔχουν προδιαγεγραμμένον ἀποτέλεσμα.
Σιγὰ μὴν καὶ ἀφήσουν στὸ πλῆθος τὶς πρωτοβουλίες. Αὐτὸ δὰ μᾶς ἔλειπε… Ποιός ὑπολογίζει τό πλῆθος;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὴ ἡ ὀργή, αὐτὴ ἡ ἀπόγνωσις, αὐτὴ ἡ νέα πραγματικότης εἶναι σὰν τὸ καζάνι ποὺ βράζει.
Ὅλοι κάτι μουρμουρίζουν. Κάτι σκέπτονται… Κάτι θέλουν νὰ κάνουν… Ἀλλά τί;

Στὶς 5 Μαΐου 2010 ἀπεδείχθῃ πὼς αὐτὸς ὁ τρόπος διαμαρτυρίας εἶναι λᾶθος.
Ἀπεδείχθῃ πὼς μὲ τὸ νὰ ἀκολουθοῦμε στρατευμένους εἶναι σὰν νὰ βάζουμε μόνοι μας τὴν θηλιὰ στὸν λαιμό μας.
Ἀπεδείχθῃ πὼς κι αὐτοὶ κάπου βασίζονται ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε ἐπάνω τους.

Τί ἀκριβῶς λοιπόν συνέβῃ στίς χθεσινές καί προχθεσινές καί παραπροχθεσινές ἀπεργίες; Μήπως ἀπλῶς ἐπιβεβαιώσαμε πώς ὅλοι αὐτοί πού ὑπογράφουν τίς καταδίκες μας ἔχουν δικαίωμα νά τό κάνουν;
Καί γιατί ἐπί τέλους δέν ἀλλάζουμε στάσιν;

Θέλουμε ἀπεργία;
Ἰδοῦ ἡ πλατεία…
Ἀλλὰ ὄχι γιὰ μία ἡμέρα ἤ δύο ἤ τρεῖς.
Τριάντα τρεῖς.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐξαθλιωμένοι εἴμαστε. Πόσο περισσότερο θά ἐξαθλιωθοῦμε ἐάν γιά ἕναν μήνα δέν πάρουμε χρήμα στά χέρια μας;

Ἰδοῦ λοιπὸν ἡ πλατεία… Ἰδοῦ τὸ ἄλσος.. Ἰδοῦ τέλος πάντων ἡ ἐναλλακτική, ποὺ ὅμως δὲν τροφοδοτεῖ αὐτοὺς ποὺ ἤδη μᾶς πούλησαν.

Σὲ κάθε περίπτωσιν ποὺ δὲν καταλάβαμε, τὰ ἐπόμενα μέτρα θὰ τσούξουν πολὺ περισσότερο.
Δυστυχῶς γιὰ ὅλους μας, αὐτοὶ ποὺ ὑπογράφουν, ἔχουν νοσηρότατη φαντασία!

Φιλονόη.

Υ.Γ Τὰ ὅπλα τὰ ἔχουμε. Τὸ θέμα εἶναι νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε σωστά!

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply