Τίς ἐπιστολές τοῦ στρατηγοῦ ποιός θά τίς ἀγοράσῃ;

Τίς ἐπιστολές τοῦ στρατηγοῦ ποιός θά τίς ἀγοράσῃ;φωτογραφία

Ἐδῶ ἄφησαν ὁλόκληρον παλίμψηστον νὰ τὸ ἀγοράσῃ ὁ Γκέιτς. Στίς ἐπιστολές θά σταθοῦν;
Ὅταν μάλλιστα αὐτὰ τὰ πράγματα τοὺς φέρνουν στὴν μνήμη πὼς ἔχουν πρὸ πολλοῦ ξεπουλήσει τὰ πάντα, σιγὰ μὴν ἀσχοληθοῦν μὲ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Καραϊσκάκη ποὺ βγαίνουν σὲ δημοπρασία.
Μά καλά;
Ὑπάρχει ἄλλο τέτοιο Καφριστάν στόν πλανήτη, πού ἐπιτρέπει νά φθάνουν στό ὅριον τῆς δημοπρασίας τέτοια ἱστορικά ἔγγραφα; Σέ ποιόν πρέπει νά ἀπευθυνθοῦμε; Μήπως στόν Ἀρβανιτόπουλο; Ἔχει ἀντίληψιν αὐτός ἀπό ἱστορία, ταὐτότητα καί μνῆμες; Αὐτός δέν ἦταν πού ἔπιασε τίς ἐπίσημες θέσεις τῶν «γλωσσολόγων» καί μᾶς τίς παρουσίασε σάν δικές του, διότι ἁπλούστατα δέν κατέχει;
Αὐτός δέν εἶναι πού γνωρίζει πολιτικές ἐπιστῆμες ΜΟΝΟΝ ἀλλά ἀπό παιδεία ἔχει μαῦρα μεσάνυκτα;

Ἕνας Ἕλλην βρέ παιδιά; Ἕνας Ἕλλην δέν ὑπάρχει νά ἀγοράσῃ αὐτές τίς ἐπιστολές; Πάλι οἱ Τοῦρκοι θά τίς βουτήξουν;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὅταν γυρίσω θὰ τοὺς ….

Ἄν τὲ στρατηγέ! Καθυστερεῖς!!!!

 Σε δημοπρασία επιστολές του Γεώργιου Καραϊσκάκη

Σημαντική ενότητα επιστολών του αρχιστράτηγου του 1821 Γεώργιου Καραϊσκάκη θα δημοπρατηθούν από τον οίκο «Π. Βέργος» την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για επτά επιστολές που απευθύνονται στην επιτροπή των Ψαριανών προσφύγων της Αίγινας, μια επιστολή προς τη Διοίκηση της Ελλάδος και μια προς τον ‘Αγγλο στρατηγό Ρίτσαρντ Τσέρτς.

Σε μια από τις επιστολές προς τους Ψαριανούς ο Καραϊσκάκης περιγράφει τη μάχη της Αράχωβας που μόλις είχε ολοκληρωθεί με νικηφόρα για τους Έλληνες έκβαση (24 Νοεμβρίου 1826), γράφοντας μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης: «… εις τας 18 του παρόντος εφθάσαμεν ενταύθα, επολεμήσαμεν την αυτήν ημέραν, περίπου 5 ώρες, και αφού εφονεύσαμεν αρκετούς, τους περιωρίσαμεν εις ένα τσουγκρί (βραχώδη πλαγιά), χωρίς ψωμί, χωρίς νερόν, και χωρίς να έχουν κανένα φυσέκι, ούτω λοιπόν έμειναν πολιορκημένοι επτά ημέρας, και σήμερον προς τας 10 ώρας της ημέρας έκαμαν γιουρούσι. Όθεν αφού επιάσαμεν τας προσδιορισμένας θέσεις εφονεύσαμεν περίπου χιλίους τριακοσίους, εφονεύσαμεν τον Κιαχαγιάμπεην, τον Μουστάμπεην, τον Καργιοφίλμπεην, τον αδελφόν του Μπανούση Σέβρανη, καθώς με δεύτερον κατόπιν θέλω σας στείλει τα κεφάλια τους, επιάσαμεν και ζωντανούς μερικούς σημαντικούς. Εθησαύρισαν όλοι εξίσου οι Έλληνες από λάφυρα, χρήματα, ασημένια άρματα, χρυσά φορέματα και περίπου χίλια άλογα…».

Στην επιστολή προς τη Διοίκηση διαφαίνεται η πικρία του ήρωα για τον παραμερισμό του (4 Μαρτίου 1826), ενώ η επιστολή προς τον Τσέρτς είναι μια από τις τελευταίες που έστειλε (18 Απριλίου 1827), αφού 5 μέρες αργότερα θα πέθαινε μετά από τραυματισμό του στο πεδίο της μάχης.

Ας σημειωθεί ότι οι επιστολές του Καραϊσκάκη είναι εξαιρετικά σπάνιες, ελάχιστες δε έχουν βγει μέχρι σήμερα σε δημοπρασία.

καθημερινή

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply