Ἡ νέα «γραμματική» (κατὰ τὸν καθηγητὴ Φίλια).

Ἡ νέα «γραμματική» (κατὰ τὸν καθηγητὴ Φίλια).Μετά τον ορυμαγδό έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπερασπιστών και των πολεμίων της Νέας Γραμματικής αποκαλύφθηκε πού οφείλεται, πράγματι, το πρόβλημα με το βιβλίο αυτό. Πρόβλημα που φαίνεται ότι εγνώριζε η πρ. υπουργός Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου, γι’ αυτό είχε δώσει εντολή να μην εκδοθεί τούτο, εάν και είχε εγκριθεί από το περιβόητο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (την εντολή εκδόσεως και διανομής του απαράδεκτου αυτού βιβλίου έδωσε μεταγενέστερα, τον Νοέμβριο 2011, η τότε υπουργός Α. Διαμαντοπούλου).
Και συγκριμένα: Oπως προέκυψε από διάφορα σχετικά δημοσιεύματα, η Νέα αυτή Γραμματική έχει υιοθετήσει ξενόγλωσσα εγχειρίδια που απευθύνονται σε μαθητές ομογενών (ή και αλλοεθνών που ζουν σε αγγλόφωνες χώρες και θέλουν να μάθουν ελληνικά). Συνεπώς απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ως κύρια γλώσσα τους την αγγλική (έτσι π.χ. εξηγούνται τα δίφθογγα σύμφωνα «μπ, γκ, ντ»).
Μάλιστα, τα εγχειρίδια αυτά είναι κυρίως για μαθητές Μέσης αλλά και Ανώτατης Εκπαιδεύσεως.

Αυτό γίνεται εμφανές από τα εξής:

1. Η πρώτη συγγραφέας του βιβλίου κ. Φιλιππάκη-Warburtοn, ομ. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Reading, εδίδαξε για πολλά χρόνια Γραμματική της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο αυτό σε μαθητές που έχουν ως κύρια γλώσσα τους την αγγλική. Aλλωστε, η ιδία από κοινού με τους κ. Holton D. και Mackridge Ρ. έχει εκδώσει στα αγγλικά εγχειρίδιο Γραμματικής της ελληνικής γλώσσας για μαθητές σε αγγλόφωνες χώρες με τίτλο «Greek grammar: Α comprehensive grammar of the modern language». Ενδεικτικό είναι ότι μεγάλο μέρος του εγχειριδίου αυτού αφιερώνεται σε φωνητικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας!

Αλλά και η τέταρτη των συγγραφέων, κ. Μαργαρίτα Λουκά, δασκάλα, έχει διδάξει (κατά δήλωση της κ. Φιλιππάκη) σε μικρά παιδιά της Κύπρου και του εξωτερικού και όχι σε σχολεία της χώρας μας!

Oπως εδήλωσε η κ. Φιλιππάκη-Warburtοn σε συνέντευξή της στο «Βήμα» (11/9/2012) κατά την πορεία συγγραφής του περιβόητου αυτού βιβλίου Γραμματικής δεν συνεβουλεύθησαν δασκάλους της χώρας μας, αλλά μόνον την κ. Μαργαρίτα Λουκά, η οποία ήταν «η ασφαλιστική μας δικλίδα για να μην κάνουμε λάθος στην παρουσίαση γλωσσολογικών απόψεων σε παιδιά αυτής της ηλικίας»!

Από όλα αυτά γίνεται φανερός ο επηρεασμός των συγγραφέων στη σύνταξη της Νέας Γραμματικής με έμφαση στη φωνολογία της Νεοελληνικής!

Ο σημερινός υπουργός Παιδείας που ενέκρινε τη διανομή και φέτος του βιβλίου αυτού δεν εγνώριζε ότι αυτό απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίων, λυκείων ή πανεπιστημίων που ζουν σε αγγλόφωνες χώρες; Δεν ενημερώνεται ότι (ενώ ο αριθμός των υπερασπιστών του βιβλίου παραμένει στάσιμος) ο αριθμός των πολεμίων αυτού καθημερινώς διογκώνεται; Ο κ. υπουργός δεν προβληματίστηκε από τη σκληρή κριτική που δέχτηκε το βιβλίο από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων αλλά και πολλούς άλλους φορείς που ζητούν την απόσυρσή του, διότι από παιδαγωγικής απόψεως είναι τελείως ακατάλληλο;

Η Ακαδημία Αθηνών, η οποία έχει ως πρώτιστο καθήκον (σύμφωνα με τον Οργανισμό της) να προστατεύει τη γλώσσα μας, τι κάνει; Θα παραμείνει σιωπηλή στο επιχειρούμενο αυτό ανοσιούργημα, το οποίο προοιωνίζεται να επιφέρει καίριο πλήγμα στη γλωσσική εκπαίδευση της νέας γενιάς και συνακόλουθα στο μέλλον του Ελληνισμού;

Βασιλης Φιλιας – Ομ. καθηγητής και τέως πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

καθημερινή

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply