Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά…

«Τὸ παχνὶ δὲν τοῦ ἄρεσε
καὶ ἤθελε ἀρχοντιά…»

Ἦταν λοιπὸν ἕνας γάιδαρος. Ἄς ποῦμε αὐτός: Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά...

φωτογραφία

 Ὁ γάιδαρος, ὅπως ἴσως θὰ γνωρίζουμε, ἔχει κάποιες δυνατότητες ποὺ ἄλλα ζῶα δὲν ἔχουν.
Μπορεῖ νὰ κουβαλᾶ ἀγόγγυστα μεγάλα βάρη. Πολὺ μεγάλα!
Συνεπῶς, ἐὰν δὲν εἴχαμε τὰ φορτηγά, τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὰ λοιπὰ μέσα μεταφορᾶς, τὰ συμπαθέστατα γαϊδουράκια θὰ ἦταν ὁ καλλίτερος μεταφορέας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐμεῖς σήμερα ὅμως ἄς παραμείνουμε στὸν γαϊδουράκο.
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς εἴμαστε σὲ μίαν περιοχὴ ποὺ μόνον γάιδαροι μποροῦν νὰ φθάσουν.
Ἄς ὑποθέσουμε ἐπίσης πὼς στὸ τέλος τῆς διαδρομῆς θέλουμε νὰ φτιάξουμε ἕνα σπίτι. Ἀλλὰ ἔχουμε μόνον τὸ γαϊδουράκι γιὰ ἀρωγό. 
Ἄς ποῦμε αὐτήν (ἀλλὰ σὲ πιὸ …χωμάτινο μονοπάτι! Φαντασία ἔχουμε!):

Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά... φιδίσιος δρόμος

 φωτογραφία

 Ξεκινᾶμε λοιπόν, παρέα μὲ τὸ γαϊδουράκι μας, ἀπὸ τὰ χαμηλὰ κι ἀνεἮταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά... φιδίσιος δρόμος σημάδιαβαίνουμε. 
Στὴν ἀρχὴ τὸ γαϊδουράκι μας εἶναι ἄνετο καὶ χαρωπό, διότι κουβαλᾶ μόνον τὰ ἐργαλεῖα μας.
Ἀλλὰ σὲ κάθε στροφή, σὲ κάθε ἀλλαγὴ κατευθύνσεως, ἐντοπίζουμε διάφορα χρήσιμα ὑλικὰ καὶ τὰ φορτώνουμε στὸ γαϊδουράκι μας.
Κάπως ἔτσι:

Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά...γαϊδουράκι

φωτογραφία

Ἀνεβαίνοντας ὅμως ὁ γάιδαρος ὅλο καὶ ὑψηλότερα, κάποιαν στιγμὴ θὰ εἶναι κάπως ἔτσι:Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά... γάιδαρος φορτωμένος

φωτογραφία

 Γιὰ νὰ καταλήξῃ λίγες στροφὲς ἀργότερα κάπως ἔτσι:Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά... σηκωμένος γάιδαρος

 

φωτογραφία

 Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἔτσι:

Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά... τέζα ὁ γάιδαρος

φωτογραφία

Ἐὰν ὁ γάιδαρος δὲν ψοφήσῃ, τότε γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ τὸν συνεφέρουμε, ἀφ΄ ἑνός, καὶ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ σταθῇ ἐκ νέου στὰ πόδια του, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ φθάσουμε στὴν πολυπόθητη κορυφή, πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ τὸν ΞΕΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ!!!! Ἐν τελῶς!

Δῆλα δὴ νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ ξεκουραστῇ, δίχως βάρη, δίχως φορτία καὶ κυρίως ἐλεύθερο.
Νὰ μπορέσῃ κι αὐτὸς ὁ φουκαρὰς νὰ βρῇ κάτι ἀπὸ τὴν ἀνάσα του καὶ ἀπὸ τὶς δυνάμεις του.
Παράλογον ἤ λογικότατον;

Χμμμ….

Γιατί λοιπόν καταπιάστηκα μέ τόν γάιδαρο σήμερα;
Νομίζω πὼς καταλάβαμε ὅλοι τὸ ποιὸς εἶναι ὁ γάιδαρος.
Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ κάποιοι ἀν τὶ νὰ ἀφαιροῦν φορτία, ἔχουν ἀποφασίσει νὰ τὸν κάνουν τὸν γάιδαρο νὰ σκάσῃ, θὰ τολμοῦσα σήμερα νὰ πῶ πὼς μᾶλλον  δὲν ἔχουν ἰδέα ἀπὸ γαϊδούρια!
Ὄχι πὼς ἔχω ἐγὼ δῆλα δή… Ἀλλὰ νά.. Κοινὴ λογικὴ ἀκόμη διατηρῶ…
Κι αὐτὴ ἡ κοινή, κοινότατη λογική, μοῦ ὑπαγορεύει πὼς γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ ὁ γάιδαρος νὰ τραβᾷ ἀνηφορικῶς, ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ νοιώσῃ γιὰ λίγο ἐλεύθερος.

Ἀφῆστε δὲ  ποὺ στὴν κορυφή, ἐκεῖ ποὺ θέλουμε νὰ φτιάξουμε τὸ ὑποτιθέμενον κτίσμα μας, ὑπάρχουν ὅλα τὰ ὑλικὰ ἐν ἀφθονίᾳ.
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ γαϊδάρου εἶναι ὅμως ἀνισόρροπος, διότι τὰ ὑλικὰ πάντα ὑπάρχουν στὴν Φύσι ἐν ἀφθονίᾳ. Ἀντιθέτως ὅμως, ἡ τεμπελιά του ἀπὸ τὴν μία, ἡ βαριεστημάρα του ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὸν ὁδηγοῦν στὸ νὰ φορτώνῃ διαρκῶς τὸ ζωντανό, δίχως νὰ συνειδητοποιῇ πὼς κινδυνεύει νὰ ξεμείνῃ μόνος του, δίχως μεταφορέα. 

Εἶναι βλέπετε εὐκολότερον νὰ μαζέψῃ σπασμένους κορμοὺς ἀπὸ τὴν διαδρομή, παρὰ νὰ πάῃ καὶ νὰ κόψῃ μόνος του. 
Εἶναι ταχύτερον νὰ μεταφέρῃ κοτρῶνες ποὺ ἐντοπίζει στὸ διάβα του, παρὰ νὰ σκάψῃ καὶ νὰ τὶς ἀνακαλύψῃ.

Εἶναι προτιμότερον νὰ σκάσῃ ὁ γάιδαρος, παρὰ νὰ δουλέψῃ ὁ ἴδιος λίγο περισσότερο. 

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο….

Δῆλα δὴ οὐσιαστικῶς μᾶς λέν πὼς δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ χρεοκοπήσουμε, διότι μᾶς προστατεύουν.
Ἀλλά μᾶς προστατεύουν ἤ ἁπλῶς …προστατεύουν αὐτούς πού ἔχουν ἐπενδύσει στόν γάιδαρο κι ἔχουν στοιχηματίσει πώς θά φθάσῃ, μὲ πλῆρες φορτίο, στήν κορυφή;

Πῶς συνδέονται ἡ Ἑλλάς μέ τόν γάιδαρο καί τήν χρεοκοπία;
Τὰ βάρη εἶναι τὰ χρέη. Τὸ γαϊδούρι οἱ Ἕλληνες!
Σὲ κάθε στροφή, δῆλα δὴ σὲ κάθε διαπραγμάτευσι, τὰ βάρη αὐξάνονται.
Τὸ γαϊδούρι, δῆλα δὴ ἡ Ἑλλάς, ἐμεῖς,  ἔχει πάρει τὸν δρόμο γιὰ τὴν κορυφή.
Ἀλλὰ κάθε τρεῖς καὶ λίγο, σταματᾶ καὶ τῆς (μᾶς) φορτώνουν νέα φορτία.
Φορτία ἐξωπραγματικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ μπορέσῃ (μπορέσουμε) νὰ μεταφέρῃ (μεταφέρουμε).

Τώρα τελευταῖα κάποιοι συζητοῦν γιὰ ἀλλαγὴ φορτίου.
Νὰ ἀφαιρέσουν δῆλα δὴ τὰ παλαιὰ βάρη καὶ νὰ τοποθετήσουν νέα, μικρότερα μέν, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ θὰ μεγαλώσουν τόσο πολὺ τὴν διαδρομή, ποὺ τελικῶς οἱ ἐπόμενες τοὐλάχιστον τέσσερις γενεὲς γαϊδάρων θὰ κουβαλοῦν φορτία. Διαρκῶς, δίχως ἀνάσα, δίχως περιθώριον νὰ ξεφύγουν…..
Λογικό; 
Ὄχι βέβαια… Διότι αὐτὰ τὰ φορτία δὲν εἶναι πραγματικά. Εἶναι λίγα πραγματικὰ καὶ πάρα μὰ πάρα πολλὰ φανταστικά! Πῶς μπορεῖ ὅμως ἕνας φορτωμένος γάιδαρος, πού ἤδη ἀγκομαχᾶ, νά κάτσῃ καί νά ἐλέγξη τό ποιά φορτία εἶναι σημαντικά καί νά τά κρατήσῃ;
Γάιδαρος εἶναι… Βάρδα νὰ μὴν πάρῃ ἀνάποδες…. Διότι ἀπὸ ἐλέγχους, κατὰ πῶς τὸν κατήντησαν, δὲν κατέχει…

Τί πρέπει νά γίνῃ;
Νὰ πετάξῃ ἀπὸ ἐπάνω του τὰ φορτία καὶ νὰ πάρῃ ἀνάσα!
Πρῶτα νὰ ἀνασάνῃ… Πρῶτα νὰ διαπιστώσῃ πὼς παραμένει ὁλόκληρος… Πρῶτα νὰ ξαναβρῇ τὶς δυνάμεις του ποὺ ἄφηνε σιγὰ σιγὰ νὰ σκορποῦν στὴν διαδρομή….
Καὶ μετὰ βλέπουμε….

Ἡ μόνη μας λύσις εἶναι πλέον ἡ χρεοκοπία!
Ναί, κι ἄς μᾶς πονᾶ!
Εἶναι ἡ χρεοκοπία!

Κάποιοι θὰ μείνουν δίχως σύνταξι γιὰ λίγον καιρό. Καί τώρα ὅμως πού ἔχουν σύνταξι, ἡ ὁποία ἀρκεῖ μόνον γιά τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ μήνα εἶναι καλλίτερα;
Κάποιοι δὲν θὰ πάρουν τὸν μισθό τους γιὰ λίγον καιρό.
Καί τώρα πού λαμβάνουν μισθό, ἀλλά δέν μποροῦν νά πληρώσουν οὔτε τό ῥεῦμα τους εἶναι καλλίτερα;
Κάποιοι θὰ χάσουν ἴσως τὶς καταθέσεις τους. Καί τώρα πού ἀναγκάζονται καί ζοῦν ἀπό αὐτές; Καί τίς κατατρώγει ἡ ἀνάγκη; Εἶναι καλλίτερα;

Οἱ μόνοι κερδισμένοι ἀπὸ μίαν χρεοκοπία θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν νὰ χάσουν τίποτα! Κι ἐμεῖς, κοντεύουμε, πλησιάζουμε στὸ σημεῖον ἐκεῖνον ποὺ δὲν θὰ ἔχουμε νὰ χάσουμε τὸ ὁ,τιδήποτε!  

Σαφῶς καὶ κάποιοι ἔχουν στοιχηματίσει  σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι. 
Ἐὰν ὅμως κάτσουμε νὰ σκεφθοῦμε τὰ πόσα θὰ κερδίσουν ἤ θὰ χάσουν, τὸ γαϊδούρι θὰ ἔχῃ ψοφήσῃ….
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐὰν ἀρχίσουν νὰ ἀφαιροῦν βάρη ἀπὸ τὴν πλάτη μας, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ ἔχουν ξεπεράσει τὸν ὄγκο αὐτῶν ποὺ ἀντέχουμε, πάλι δῶρον ἄδωρον εἶναι, διότι ἡ ἀνηφόρα εἶναι πολὺ μεγάλη. Πόσο ἀκόμη θά ἀντέξῃ τό γαϊδούρι;

Ἐὰν ὅσο παραμένῃ φορτωμένο τὸ γαϊδούρι ἀποφασίσουμε νὰ ἐλέγξουμε τὸ τὶ εἶναι ἤ ὄχι ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ τὸ ἀφαιρέσουμε ἐν κινήσει, πρὸ κειμένου νὰ μὴν σταματήσῃ τὴν πορεία του πρὸς τὴν κορυφή, πάλι ἀνόητο εἶναι, διότι τὸ γαϊδούρι ἔχει ἀρχίσει κι ἀγκομαχᾶ. Πόσες στροφές θά καταφέρῃ ἀκόμη νά περάσῃ; Μία; Δύο; Τρεῖς; Καί μετά θά κλαῖμε τό γαϊδούρι;

 Τὸ γαϊδούρι ἔχει ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ τὰ ὅριά του καὶ δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ τὰ καταφέρῃ!
Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ὅλοι! Καὶ οἱ κρατοῦντες καὶ οἱ σωτῆρες καὶ οἱ «σωτῆρες».
Πρέπει νὰ κάνῃ στάσι, νὰ ξεφορτωθῇ καὶ νὰ ξεκουραστῇ.
Νὰ φάῃ, νὰ κοιμηθῇ, νὰ ξεμουδιάσῃ καὶ μετά, ὅταν θὰ ἔχῃ συνέλθει, τότε μόνον νὰ ξεκινήσουμε νὰ τὸ φορτώνουμε πάλι. Μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ φόρτωσις θὰ πρέπῃ νὰ γίνῃ πολὺ προσεκτικά!
Δίχως περιττὲς καὶ ἄχρηστες κοτρῶνες. Δίχως βρωμιά, μπόχα καὶ δυσωδία. Δίχως μίζες, κομπίνες καὶ προμήθειες κάθε εἴδους.

Ὁ ὅποιος ἔλεγχος χρέους, ἐὰν γίνῃ τώρα, θὰ γίνῃ φυσικὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δημιούργησαν τὸ χρέος.
Σαφῶς καὶ χρωστᾶμε ὥς κράτος. Ἀλλὰ τὸ τὶ χρωστᾶμε, σὲ ποιὸν καὶ γιατί, εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ τὸ μάθουμε ὅσο κυβερνοῦν οἱ ἄχρηστοι καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς κάθε τραπέζης. Αὐτὸ θὰ γίνῃ μετά, ὅταν θὰ ἔχῃ ξεφορτωθῇ τὸ γαϊδούρι ἀπὸ τὰ βάρη. Τώρα ἐπείγει νὰ ξεφορτωθῇ. Νὰ πάρῃ ἀνάσα… Νὰ ἐξεταστῇ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι βιώσιμο.
Διότι τὰ γαϊδούρια κάποτε σκᾶνε. Κι ὅταν σκάσουν, κλατάρουν… Καὶ τότε εἶναι ἄχρηστα!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Καλὸς ὁ mister Sorras καὶ ἡ παρέα του… Ἀλλὰ ἄς κάνῃ λίγη ὑπομονή… Δὲν κάνει τώρα ποὺ ἀγκομαχᾷ τὸ γαϊδούρι, καὶ πρέπει νὰ ξεφορτωθῇ, ἐκεῖνος νὰ πασχίζῃ νὰ τὸ κρατήσῃ φορτωμένο!!! Δὲν κάνει. Ἄς ἔλθῃ σὲ λίγο, μαζὺ μὲ τὰ 300, ὄχι τὰ 600 δὶς ποὺ μᾶς διαφημίζει, πρὸ κειμένου νὰ προσφέρῃ πραγματικὰ στὴν ἀνάπτυξιν. Νὰ θυμηθῇ μόνον νὰ φέρῃ καὶ τροφὴ γιὰ τὸ γαϊδούρι, διότι τὸ γαϊδούρι ἔχει ψοφήσει τῆς πείνας!

Υ.Γ.2 Γάιδαρος εἶναι ὁ γάιδαρος. Ἐὰν ἀρχίσῃ νὰ κλωτσᾶ, τότε ζήτω ποὺ κάηκαν τὰ ἀφεντικά…

Υ.Γ.3. Γιὰ νὰ τὸ ἐλαφρύνουμε λίγο, ἄς τὸ ῥίξουμε στὸν χορό…

(Visited 585 times, 1 visits today)
One thought on “Ἦταν ἕνας γάιδαρος, μὲ μεγάλα αὐτιά…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χάσαμε καὶ τὴν ὁμολογία γιὰ τὰ συμβόλαια μὲ τοὺς Μαορὶ καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply