«Ἐμεῖς οἱ Πομάκοι ἀγωνιζόμαστε νὰ μείνουμε Ἕλληνες!»

 

«Ἐμεῖς οἱ Πομάκοι ἀγωνιζόμαστε νὰ μείνουμε Ἕλληνες!»Εἶναι σὰν νὰ λέῃ ὁ Σεμπαϊδὴν Καραχότζα!

 Μία θλίψις καὶ μία ὀργή, μαζύ, μὲ κάνουν νὰ θέλω νὰ οὐρλιάξω δυνατά, πρὸ κειμένου νὰ ἀκούσουν ΟΛΟΙ πὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται Ἕλληνες!!!
Τόσος δόλος, τόση προπαγάνδα, τόσο δηλητήριο…
Κι ὅμως ἀκόμη Ἕλληνες αἰσθάνονται…

Γιατί τούς παραδίδουμε στήν Τουρκία ἔτσι;
Γιατί ἐπιτρέπουμε στήν Τουρκία νά δρᾷ ἐναντίον τους;
Γιατί νά διαχωρίζονται οἱ ἄνθρωποι μέ βάσι τό θρήσκευμα κι ὄχι τίς ἀξίες καί τό ἦθος; 

 

Ἀκοῦστε τὸν Σεμπαϊδήν. 
Τὸν «παρακολουθῶ» χρόνια τώρα.
Εἶναι πιὸ Ἕλλην ἀπὸ χιλιάδες ἄλλους ἀνάμεσά μας!

Φιλονόη. 

 Υ.Γ. Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς δὲν ὑπάρχει γλωσσολόγος ποὺ θὰ ἀσχοληθῇ μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα… Σιγά… Ὑπάρχουν οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἐνδιαφέρονται περισσότερο!

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply