Ἔχε τὸν νοῦ σου στὸ παιδί…

 

Ἔχε τὸν νοῦ σου στὸ παιδί...Ἡμέρα τοῦ παιδιοῦ…
Λέμε τώρα…
Διότι μόνον τὰ παιδιὰ ἀξίζουν…. 

Τὰ παιδιά…
Αὐτὰ ποὺ κτυποῦν ἀλύπητα…. Αὐτὰ ποὺ κάνουν ἠλίθια γιὰ νὰ παράξουν ὑπηκόους…
Αὐτὰ νὰ σώσουμε!

Μόνον! 

Τὰ παιδιά!

Φιλονόη.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply