Μὰ καλά, οὔτε ἕνας «ἡγέτης» δέν μπορεῖ νά τά βάλλῃ μέ τό Ὑβριστικότατον Ἰσραήλ;

Μὰ καλά, οὔτε ἕνας «ἡγέτης» δέν μπορεῖ νά τά βάλλῃ μέ τό Ὑβριστικότατον Ἰσραήλ;φωτογραφία

Παρακολουθῶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὴν ἐπικαιρότητα καὶ μοῦ δημιουργοῦνται εὔλογα ἐρωτήματα.
Ἐχθὲς διάβαζα πὼς τὸ Ἰρὰν ἑτοιμάζεται νὰ στείλῃ πολιτοφυλακή, ὄχι στρατό, στὴν Γάζα. Γιά ποιόν λόγο; Γιά νά σφάξουν ἀκόμη 20.000 οἱ Ἰσραηλινοί; Δέν μποροῦν νά στείλουν στρατό ἤ δέν θέλουν;

Ἀναζητοῦσα κάποιες δηλώσεις «μεγάλων» ἡγετῶν, ὅπως ὁ Πούτιν, ὁ Ὀμπάμ(ι)ας, ἡ Μέρκελ… Τίποτα! Σιωπή!
Μούγκα στὴν στρούγκα ΤΟΥΣ!!!! Ἕνα «κάλεσμα» γιὰ ἡρεμία μᾶς ἐξετόξευσε τὸ Ῥωσσικὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν… Καὶ μετὰ σιωπή!
Γαλλία, Ἀγγλία,  Ἰταλία, Πορτογαλία… Γενικῶς ἡ Εὐρώπη τῶν ΕὐρωπΕων ἡγετῶν σιωπᾶ… Ἀλλὰ καὶ ἡ Τουρκία, ποὺ τόσο ποθοῦσε νὰ παίξῃ ἡγετικὸ ῥόλο στὴν περιοχή, σιωπή… Οἱ Ἀραβικὲς χῶρες ἐπίσης σιωποῦν… Ἡ Κίνα; Ποῦ εἶναι ἡ Κίνα ἀλήθεια; 
Ὅλοι μιλοῦν γιὰ αὐτοσυγκράτησι… Γιά τόν σκασμός τοῦ Ἰσραῆλ γιατί δέν μιλᾶ κανείς;
Τί ἔγινε; Ξεκίνησε ἐπί τέλους ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν Παλαιστινίων; Κι ὅλοι ἐσεῖς συνεργοί στό ἔγκλημα βρέ ἀνεκδιήγητα τομάρια;

Ποῦ εἶναι οἱ ἀνθρωπιστικές κραυγές; Ποῦ εἶναι οἱ διαδηλώσεις; Ποῦ εἶναι οἱ διαμαρτυρίες τῶν κρατῶν καί τῶν μηχανισμῶν πού τά στηρίζουν;
Ὁ «δικός» μας ὁ Ἀντωνάκης ποῦ πῆγε; Ποῦ κρύφτηκε; Ἔχει φάει πολλές σφαλιάρες καί δέν ἀντέχει περισσότερες;
Ἐμεῖς; Παραδοσιακῶς σύμμαχος χώρα τῆς Παλαιστίνης τί διαμαρτυρίες κάναμε; Ἤ δέν πρέπει νά κάνουμε πρό κειμένου νά ὁλοκληρωθῇ τό ἔργο ἁρπαγῆς τῆς Γάζας;

Διαβᾶστε…
Διαβᾶστε προσεκτικὰ τὶς δηλώσεις τους…
Ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὴν Αἴγυπτο, παραδοσιακὸ ὑποστηρικτὴ τῶν Παλαιστινίων, ποὺ καὶ τώρα ἐτοιμάζεται νὰ ἁρπάξῃ κάτι ἀπὸ τὶς παρενέργειες τῆς τελευταίας εἰσβολῆς, ὅλοι οἱ «ἡγέτες» τοῦ πλανήτου ποιοῦνται τὴν νήσσαν!  

Τόση Ὕβρις! 
Μὰ τόση Ὕβρις!
Ἡ Ἀπόλυτος Ὕβρις…
Καὶ κανεῖς ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα δὲν τολμᾷ νὰ σηκώσῃ κεφάλι στὰ ἀφεντικά του!

ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΨῌ!!!

Φιλονόη.  

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μὰ καλά, οὔτε ἕνας «ἡγέτης» δέν μπορεῖ νά τά βάλλῃ μέ τό Ὑβριστικότατον Ἰσραήλ;

  1. Ὑπάρχει Φιλονόη, ἀλλὰ ἡγέτας τοῦ εἴδους αὐτοῦ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ. Ἀπαναντίας τοὺς φαύλους ὄχι μόνον τοὺς θέλουμε ἀλλὰ τοῦς ὀνομάζομεν καὶ ‘Ἐθνάρχας’

Leave a Reply