Ὁ Νότος κάνει θυσίες… Ὁ Βορρὰς σφυρᾶ ἀδιάφορα;

 

Ὁ Νότος κάνει θυσίες... Ὁ Βορρὰς σφυρᾶ ἀδιάφορα;φωτογραφία

Τὸ παρακάτω ταινιάκι ἔχει κυκλοφορήσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες πολὺ στὸ διαδίκτυο.
Ἀναφέρεται στὶς περικοπές, θυσίες, συμβιβασμοὺς ποὺ ἔκαναν οἱ Πορτογάλοι, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουν νὰ παραμείνουν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι. Τὰ ἴδια ὅμως συμβαίνουν στὴν Ἰταλία καὶ στὴν Ἑλλάδα. Μπορῶ μάλλιστα νὰ ἰσχυριστῶ πλέον πὼς στὴν Ἑλλάδα ἔχουν γίνει ἀκόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις, συμβιβασμοί, θυσίες.

Τὰ δικά μου συμπεράσματα φυσικὰ δὲν εἶναι δείκτης  ἀλλὰ μία ἁπλῇ ἐκτίμησις.
Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ἡ πτωχοποίησις τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν εἶναι πλέον γεγονός.
Μισθοὶ ποὺ δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὰ 550 εὐρῶ. Συντάξεις  ποὺ δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὰ 450 εὐρῶ.
Ἤδη τὰ πρῶτα σημάδια αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων τὰ βλέπουμε.
Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ πολλὰ ἤ λίγα χρήματα, ἀλλὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ἀρκοῦν, μὲ βάσει τὶς οἰκονομίες τῆς Εὐρώπης, νὰ κρατήσουν ζωντανοὺς τοὺς πληθυσμούς.

Ὅταν γιὰ παράδειγμα τὸ ἐνοίκιο γιὰ ἕνα δυάρι ξεπερνᾶ τὰ 250 εὐρῶ τὸν μήνα, πῶς εἶναι δυνατόν νά διαβιώσῃ σήμερα κάποιος ἀξιοπρεπῶς μέ τά ὑπόλοιπα 250 ἤ 300;
Ἄστεγοι, συσσίτια, ὑποσιτισμένοι. Εἰκόνες ποὺ εἶχε ἡ Εὐρώπη νὰ ἀντικρύσῃ ἀπὸ τὸν τελευταῖο πόλεμο. Καὶ δυστυχῶς, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ κατεστημένο μας, πρὸς τὰ κάτω θὰ βαδίζουμε.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὅ,τι βλέπουμε στὸν Νότο, συντόμως θὰ ἀρχίσουμε νὰ τὸ βλέπουμε καὶ στὸν Βορρά. Στὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερμανία ἤδη οἱ περικοπὲς εἶναι πάρα πολλές. Λίγη ὑπομονή… Λίγη… Ἡ Μοίρα εἶναι κοινή! Ἀλλὰ κοινὴ καὶ ἡ κατάληξις…

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply