ΑΟΖ καὶ ἀλλαγὴ φάσης.

 

ΑΟΖ καὶ ἀλλαγὴ φάσης.φωτογραφία

Η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι πια ένα όραμα, είναι πλέον ένας στρατηγικός στόχος, ο οποίος επηρεάζει ήδη τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα με τη θετική έννοια, αφού έχει την τάση να συσπειρώνει τις δυνάμεις σε μια φάση, όπου το έχουμε ανάγκη λόγω της οικονομικής κατάστασης.

Όλο και περισσότεροι πολιτικοί ενημερώνονται αναλυτικά για την ελληνική ΑΟΖ και τα χαρακτηριστικά της και αρχίζουν ν’ αναζητούν και αυτοί το λόγο της καθυστέρησης, αλλά και της άγνοιας του παρελθόντος.
Σημασία έχει όμως ότι είναι όλο και περισσότεροι οι Έλληνες πολίτες που συνειδητοποιούν την αξία της ελληνικής ΑΟΖ και πιέζουν πια για να υλοποιήσουμε το τελικό στάδιο της αρχικής διαδικασίας, δηλαδή της θέσπισής της.

Τα θετικά μηνύματα και του υπουργού ΥΠΕΚΑ και του υπουργού ΑΜΥΝΑΣ, δείχνουν ότι υπάρχει πια ένας συντονισμός απόψεων που συγκλίνουν προς την προγραμματική δήλωση της κυβέρνησης και ειδικά του Πρωθυπουργού, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να προταθεί το Νομοσχέδιο για ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων.

Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η δυναμική των κομμάτων εκτός κυβέρνησης που θέλουν και αυτά να δουν την ελληνική ΑΟΖ να γίνει μια πραγματικότητα, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα στην γεωοικονομία, αλλά και στην γεωπολιτική μας.

Με άλλα λόγια, περάσαμε από το στάδιο της αναμονής, στο στάδιο της ετοιμότητας. Με αυτήν την έννοια δεν είναι τυχαίες και όλες οι προετοιμασίες μας, σε στρατηγικό επίπεδο, αφού πλέον προχωράμε επί του πρακτέου στην ελληνική ΑΟΖ.

Και οι σεισμικές έρευνες δεν είναι παρά μόνο η αρχή αυτής της νέας εποχής για την πατρίδα μας. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε για να συνεχίσουμε την όλη διαδικασία μέσω της οριοθέτησης.

Νίκος Λυγερός.

(Visited 25 times, 1 visits today)
4 thoughts on “ΑΟΖ καὶ ἀλλαγὴ φάσης.

  1. Ἀφελέστατον κείμενον. πρῶτον διότι ἑλληνικὸν κράτος ΔΕΝ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν 18ην Ἰουνίου καὶ ἐνετῦθεν ὁπότε δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἀνακηρύξεως ΑΟΖ αὐτοβούλως καὶ δεύτερον διότι ἐμπεριέχει τὴν ἀνακρίβειαν ὅτι τάχα τώρα ἐνημερώνονται οἱ βουλευταί καὶ τὰ τοιαῦτα. Ὄχι βεβαίως, διότι οἱ πάντες ἦσαν καὶ εἶναι πλήρως ἐνημερωμένοι ἀπὸ τὸν πολιτικὸν ἐκεῖνον ὅστις ἔκαμε τὸ θέμα σημαίαν του ἤδη ἀπὸ τὸ 2005.
    Τοῦτο βεβαίως θὰ γίνῃ μὲ ἀλλαγὴν τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καὶ ἐπαναφορὰν τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Καὶ ὅταν λέγω Ἐλληνικοῦ’ ἐννοῶ Ἑλληνικοῦ.

      • Οὔτε Ἑλλαδοκαφριστὰν ὑπάρχει πλέον Φιλονόη διότι αὐτὸ ἀκριβῶς παρέδωσε τὸ ὁποοιν Ἑλληνικὸν κράτος. ὁπότε τὰ περὶ ἀφελεστάτου δὲν ἀναιροῦνται.

Leave a Reply