Ἀρνοῦμαι

Ἀρνοῦμαι

ΓΙΑΤΙ…

ἀρνοῦμαι νά ἀλλάξω.

Γιατί τόσα χρόνια προσπαθοῦσα νά γίνω καλύτερη. Πῆγα στό σχολεῖο προσπαθώντας νά γίνω καλή μαθήτρια. Ἔκανα ἀθλητισμό καί προσπαθοῦσα νά γίνω πρωταθλήτρια. Σπούδασα (δέν ἔχει σημασία τί) καί δούλεψα πάνω στό ἀντικείμενό μου προσπαθώντας νά γίνω κορυφή στόν κλάδο μου.

Ε λοιπόν ξέρετε κάτι; Εἶχα κάνει λάθος. Εἶχα βάλει λάθος προτεραιότητες.

Δέν ἔπρεπε νἄ διαβάζω. Θά περνοῦσα τίς τάξεις ἔτσι κι ἀλλιῶς. Τό σύστημα βλέπεις!

Δέν ἔπρεπε νά κάνω σκληρές προπονήσεις. Θά ἔπαιρνα κάτι βοηθήματα, κανένα χαπάκι καί θά ἤμουν πρωταθλήτρια. Τό σύστημα βλέπεις!

Δέν χρειαζόταν, ὅσο ἤμουν ὑπάλληλος, νά δουλεύω ἀποδοτικά, τίμια και εὐσυνείδητα. Ἀρκοῦσε νά πείθω τούς γύρω μου γι’ αὐτό. Ἤ τους προϊσταμένους μου. Θά ἔπαιρνα καλό μισθό, προνόμια, θά ἤμουν πρότυπο γιά τούς ἄλλους. Τό σύστημα βλέπεις!

Δέν χρειαζόταν νά εἶμαι ἔντιμος φορολογούμενος πολίτης. Δέν χρειαζόταν νά πληρώνω εἰσφορές στό ἀσφαλιστικό μου ταμεῖο. Δέν χρειαζόταν νά κόβω τιμολόγια. Δέν χρειαζόταν νά ἀποδίδω ΦΠΑ. Δέν χρειαζόταν νά σκέφτομαι τήν ἑπόμενη μέρα καί πῶς θά ὀργανώσω τή δουλειά μου. Δέν χρειαζόταν νά σκέφτομαι πῶς θά κάνω καλύτερα τά προϊόντα μου. Τό σύστημα βλέπεις!

Έ λοιπόν ΟΧΙ καί ξανά ΟΧΙ.

ΟΧΙ δέν θά ἀλλάξω. Ἤμουν, εἶμαι καί θά εἶμαι ἔντιμη, δίκαιη καί ἀποδοτική. Νά ἀλλάξουν οἱ ἄλλοι.

ΟΧΙ δεν θα αλλάξω. Πάντα στην ώρα μου, πάντα έτοιμη, πάντα ξεκάθαρη. Να αλλάξουν οι άλλοι.

‘Οπως ήμουν κι εγώ τόσα χρόνια. Και εξακολουθώ.  Όσο αντέξω!

Ε.Μ.

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀρνοῦμαι

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀρνοῦμαι « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply