Μία μοναδικὴ συλλογὴ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ …«λέλουδα»!

Αὐτὸ εἶναι χωρὶς λόγια…
Τὰ ἔχουν πῇ ὅλα μόνοι τους!!!Μία μοναδικὴ συλλογὴ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ ...«λέλουδα»!1

 

This slideshow requires JavaScript.

Φιλονόη.

Υ.Γ.Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγοῦμε, δὲν εἶμαι οὔτε μὲ τὴν δεξιά, οὔτε μὲ τὴν ἀριστερά, οὔτε μὲ τὸ κέντρο, οὔτε μὲ σωτῆρες, οὔτε μὲ νεοταξίτες, οὔτε τέλος πάντων μὲ κάποιον ἀπὸ αὐτούς! Εἶμαι σκέτο Ἑλληνίς! Σκέτο!

πηγὴ φωτογραφιῶν μήνυμα… Ἀλλὰ γενικῶς εἶναι ἰδιαιτέρως διαδεδομένες…

(Visited 48 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μία μοναδικὴ συλλογὴ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ …«λέλουδα»!

  1. Τὸ κόμμα αὐτὸ Φιλονή εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς εἶχε χαρακτησίσει ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ὁ Α΄: ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
    Καὶ αὐτὰ τὰ ὁποῖα δημοσιεύεις τώρα – καὶ πολὺ καλὰ κάνεις – δὲν εἶναι παρὰ παρονυχίδες. Χρόνια ὁλόκληρα τὰ ἐδημοσίευε καὶ ὁ γράφων -καὶ ἄλλοι πολλοὶ – ἀλλὰ ποῖος ἔδιδε σημασίαν…. Βλέπεις τότε, καλῶς ἤ κακῶς, δὲν ὑπῆρχε τὸ διαδίκτυον. Τώρα ἐλπίζω νὰ πιάσουν τόπον. Συνέχισε Φιλονόη!
    Ὅμως νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἀριστεροὶ πατριῶται οἱ ὁποῖοι τὰ ἔχουν ἀναφανδὸν καταδικάσει ὅλα αὐτὰ καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰς τὴν πλειονοψηφίαν των πολιτικῶς ἄστεγοι.

Leave a Reply