Εἰσπρακτικές καί στίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας

Εἰσπρακτικές καί στίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίαςΝαί. Καλά διαβάσατε. Παρά τό ὅτι εἶναι παράνομο, οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας μπῆκαν στό παιχνίδι τῶν ἀπειλῶν μέσω εἰσπρακτικῶν ἑταιρειῶν.

Ἀκόμα καί γιά 50 εὐρώ οἱ εἰσπρακτικές ἑταιρεῖες ἐνοχλοῦν τούς συνδρομητές.Πολλές φορές ἀκόμα καί ἀφοῦ ἐξωφληθοῦν. 

Οἱ ὀχλήσεις καί οἱ ἀπειλές ἐκ μέρους των εἶναι παράνομες, διότι οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας δίνουν τά προσωπικά μας δεδομένα.

Οἱ ἑταιρεῖες ἰσχυρίζονται ὅτι: οἱ συνδρομητές ἐνημερώνονται γιά αὐτό μέσω τῶν Γενικῶν Ὅρων Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν. Εἶναι αὐτό τό χαρτί πού μᾶς δίδουν νά ὑπογράψουμε, βιαστικά καί στό πόδι, χωρίς νά τό διαβάσουμε, βεβαίως.

Αὐτή ἡ πρακτική, ὅμως, ἔχει κριθεῖ καταχρηστική ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο.

Μινώταυρος

(Visited 106 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἰσπρακτικές καί στίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας

  1. Πρῶτον, Μινώταυρε, ὅ,τι καὶ ἄν μᾶς δίδουν νὰ ὑπογράψουμε βιαστικὰ καὶ στὸ πόδι νὰ μὴ τὸ ὑπογράφουμε ἄν πρῶτα δὲν τὸ διαβάσουμε. Ἐδῶ ἡ εὐθύνη βαρὐνει ἀποκλειστικῶς τὸν ὑπογράφοντα καὶ δικαιολογία δὲν ὑπάρχει.
    Δεύτερον, νὰ μὴ ἀπαντᾶμε εἰς αὐτοὺς καὶ ἄν τοῦ το διὰ τὸν Α ἤ Β λόγον γίνεται νὰ μὴ ἀρχίζουμε τὴν συζήτησιν. Τὸ κλείνουμε ἀμέσως.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἰσπρακτικές καί στίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply