Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ἡ Δραγώνα

Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ἡ Δραγώνα

Νέος ἀστέρας ἔλαμψε στούς κόλπους τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. Στόν ἐκσυγχρονιστικό οἶστρο τῆς βουλευτοῦ κ. Μαρίας Ῥεπούση προστίθεται τώρα καί ἡ συνάδελφός της ἀπό τήν ἴδια περιοχή Πειραιῶς Μαρία Γιαννακάκη. 

Μέ ἐπερώτησίν της στήν βουλή καί μάλιστα σέ ἔντονο ὕφος, ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τά συλλογικά δικαιώματα τῶν «τουρκικῶν ἑνώσεων» τῆς Θράκης και ζητᾶ σχετικές ἐξηγήσεις, ξεχνώντας, προφανῶς, ὅτι οἱ μειονότητες τῆς περιοχῆς ἔχουν τήν Ἑλληνική ἰθαγένεια, ἄρα πρόκειται γιά Ἕλληνες πολίτες καί ὄχι γιά Τούρκους. Πρός τί, λοιπόν, ἡ προσωνυμία τῶν μουσουλμανικῶν συλλόγων ὡς «τουρκικῶν ἑνώσεων Ξάνθης»;

Βέβαια πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή ἔκανε ὅτι μποροῦσε καί ἐξακολουθεῖ νά πράττῃ τό γνωστό ἀξεχώριστο δίδυμο τῶν καθηγητριῶν τοῦ τμήματος νηπιαγωγῶν Ἀθηνῶν Ἄννας Φραγκουδάκη καί Θάλειας Δραγώνα μέ τά παχυλά καί ἐντελῶς αὐθαίρετα, χωρίς διαγωνισμό, κεφάλαια πού τούς εἶχε ἐκχωρήσει σκανδαλωδῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑπό τόν μεγάλο πολιτικό ἡγέτη Γ. Παπανδρέου.

Περιφρονώντας ὁ Παπανδρέου κατά τόν πιό ἀνενδοιάστο τρόπο ὁλόκληρο τό Πανεπιστήμιο Θράκης, μέ τμήματα ὅλων τῶν εἰδικοτήτων, ἀπέστειλε αὐτούς τούς δύο ἀστέρες νά ἐφαρμόσουν τήν διαπολιτισμική τους πολιτική σέ μία περιοχή πού ἀγνοοῦσαν παντελῶς τήν κοινωνική της σύνθεσι καί ἄλλες συναφεῖς λεπτομέρειες, βάζοντας στήν ἄκρη πλῆθος πανεπιστημιακούς, ἐπιστημονικά ἀρτίους καί ἀνεπιλήπτου ἤθους, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους κατάγονται καί ζοῦν ἐκεῖ! Ἄρα, ἔχουν ἄμεση ἐμπειρία τῶν πολιτισμικῶν ἰδιαιτεροτήτων.

Πῶς τώρα ἡ κ. Γιαννακάκη εἶδε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης καταπιέζονται καί ππῶς λειτουργεῖ ἡ προπαγάνδα πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή, δέν εἶχε παρά νά πάρῃ πληροφορίες ἀπό τίς δύο ἀνωτέρω κυρίες καί τόν συνεργάτη τους, τόν Ντέντε.

ἀπό τό «παρόν»

(Visited 44 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ἡ Δραγώνα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ἡ Δραγώνα « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply