Παράνομη ἡ εἰσπραξις τοῦ χαρατσιοῦ μέσω τῆς ΔΕΗ

Παράνομη ἡ εἰσπραξις τοῦ χαρατσιοῦ μέσω τῆς ΔΕΗΤό ΣτΕ ὅμως, ἄλλα λέει!

Παράνομη κρίθηκε η είσπραξη του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, κάτι που σημαίνει ότι η ΔΕΗ ακόμη κι να ασκήσει έφεση θα πρέπει να σταματήσει να εισπράττει το χαράτσι μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Σε διαφορετική περίπτωση οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Το δικαστήριο οδηγήθηκε στην σημαντική αυτή απόφαση κάνοντας δεκτή συλλογική αγωγή από οργανώσεις και ομοσπονδίες καταναλωτών.

πηγή

(Visited 30 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Παράνομη ἡ εἰσπραξις τοῦ χαρατσιοῦ μέσω τῆς ΔΕΗ

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παράνομη ἡ εἰσπραξις τοῦ χαρατσιοῦ μέσω τῆς ΔΕΗ « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ὑπάρχει, Μινώταυρε καὶ παλαιοτέρα ἀπόφασις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς – κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Εὐρωβουλευτοῦ κ. Σαλαβράκου – ἡ ὁποία εἶναι ἀκριβῶς ἡ αὐτὴ μὲ τὴν πρόσφατον τοῦ Ἑλληνικοῦ πρωτοδικείου. Τοῦτο δίδει τὸ δικαίωμα εἰς τοὺς θιγέντας νὰ προδφεύγουν καὶ εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν δικαστήριον ἀκόμη καὶ ἄν ἡ ἀπόφασις τοῦ ἐφετείου ἀνατρέψῃ τὴν πρωτόδικον.
    Κάποτε πρέπει νὰ μάθωμεν νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς πολῖται καὶ ὄχι ὡς πελᾶται, τοὐτέστιν δέον ὅπως μάθωμεν νὰ διεκδικοῦμε τὰ δικαιώματά μας ἄν τοῦτα παραβιάζονται ἀπὸ τὴ κρατικὴν ἐξ-οὐσίαν.

Leave a Reply