Ὁ Ἐθνικὸς Ὀργανισμὸς Μεταμοσχεύσεων ἀπαντᾷ.

Ὁ Ἐθνικὸς Ὀργανισμὸς Μεταμοσχεύσεων ἀπαντᾷ.Τὸν εἶχα ἔγνοια… Ἔλεγα… Ποῦ χάθηκαν αὐτοί; Τί στό καλό συμβαίνει καί δέν τούς ἀκοῦμε οὔτε τούς βλέπουμε; Πῆραν ἕναν νόμο στά χέρια τους καί τελείωσε;

Λάθεψα… Μαθαίνουμε σήμερα πὼς τελικῶς ὑπάρχουν, κάνουν θαυμάσια προπαγάνδα στὰ παιδιά μας, ἀλλὰ μᾶς δίδουν τὸ δικαίωμα νὰ διαχειριστοῦμε μὲ κάποιαν αἴτησιν, ὁποτεδήποτε, τὸ ἐὰν θὰ παραμένουμε ἤ ὄχι ἰδιοκτῆτες τῶν σωμάτων μας. Ἐξελίξεις δῆλα δή…

Φιλονόη. 

Σε πολύ γρήγορη απάντηση προέβει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, σχετικά με την δημοσίευση η οποία ήθελε ως καταληκτική ημερομηνία άρνησης στην δωρεά σώματος την 12/12/2012.

Η απάντηση αξίζει να διαβαστεί, αν και γίνεται απόπειρα ανάδειξης της κοινωνικής οφέλειας που προκύπτει από τις μεταμοσχεύσεις. Αξίζει να παρατηρηθεί πως υπάρχει σαφής παρατήρηση με βάση την οποία θεωρούνται όλοι δωρητές σώματος (μέσω της εικαζόμενης συναίνεσης που προέκυψε από την υπογραφή του εγγράφου της απογραφής του πληθυσμού), εάν δεν το αρνηθούν εγγράφως, με σαφήνεια και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς, ζητάμε μόνο μία αποσαφήνιση: Πότε θεωρείται κάποιος ως “θανόν πρόσωπο”; Όποτε το ορίσει ο γιατρός (π.χ. σε περίπτωση κώματος ή “εγκεφαλικού θανάτου”;) ή όποτε υπογραφεί από γιατρό θάνατος προσώπου με αίτια, ημερομηνία, ώρα κ.λ.π.;

Η απάντηση – τοποθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Σχετικά με πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ως «καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφής δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον η 12η Δεκεμβρίου 2012», ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 
Η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ούτε λήγει μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει ισχύς άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’.
Είναι αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πολίτης το επιθυμεί, ακόμα και μετά τον Ιούνιο του 2013, θα μπορεί να δηλώνει την άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, τροποποιήθηκε ως εξής «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

Μάλιστα, με την ισχύ της Εικαζόμενης Συναίνεσης, διασφαλίζεται, μέσω της δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων γεγονός, που με την ισχύουσα νομοθεσία της δηλούμενης συναίνεσης (κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, καθώς η δωρεά οργάνων του εκλιπόντος, επαφιόταν στην απόφαση της οικογένειας.
Παρόλα αυτά, ουδέποτε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του.
Ο ΕΟΜ εκφράζει τη λύπη του που στο γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισμού» του κοινού χρησιμοποιείται και ως μέσο και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων, ενός θεσμού που έχει ως βάση και απαραίτητη προϋπόθεση την κοινωνική συναίνεση.
Η Δωρεά Οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, με μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.
Η «αρνητική δήλωση» η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ, πρωτοκολλείται και να καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται :
Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων 
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς
Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066
Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων.

Υστερόγραφο σχόλιο ιστολογίου: Και όμως, έχουν παρατηρηθεί σκυλεύσεις πτωμάτων από εταιρείες στο εξωτερικό (κυρίως εταιρείες που ασχολούνται με την καύση των νεκρών) που εμπορεύονται ανθρώπινα όργανα και κυρίως ανθρώπινα μέλη (οστά, δέρμα κ.α.), τα οποία αφαιρούν από τους νεκρούς και τα πωλούν σε ενδιαφερόμενες κλινικές μεταμοσχεύσεων. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, με “εργασία” ενός μόλις χρόνου, σχετική εταιρεία στην Αμερική απέδωσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια καθαρά κέρδη στον ιδιοκτήτη της.

πηγή

 Υ.Γ.1. Τώρα, γιὰ τὶς σκυλεύσεις πτωμάτων, ἄς μὴν τὰ πιστεύουμε… Νεκροὶ ἱστοί, ὄργανα καθῶς ἐπισης καὶ ὁ,τιδήποτε νεκρό, δὲν τοὺς χρειάζεται! Ζωντανὰ τὰ θέλουν!!! Ζωντανά! Πρὸς τοῦτο οἱ ταχύτητες, τὰ ψυγειάκια καὶ  καὶ οἱ προσπάθειές τους νὰ τελειώνουν ταχύτερα μὲ τοὺς φερομένους ὥς κλινικὰ νεκρούς!

Υ.Γ.2. Γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενον, διαβᾶστε κι αὐτό:

Πρέπει νὰ ἐκπαιδεύσουν τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ΟΛΑ δωρητὲς ὀργάνων!

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply