Ἐάν ὄχι ἐσύ, ποιός;

 

Ἐάν ὄχι ἐσύ, ποιός;εἰκόνα

«Ν’  ἀγαπᾶς τὴν εὐθύνη. 
Νὰ λές: ἐγώ, ἐγὼ μονάχος μου ἔχω χρέος νὰ σώσω τὴν γῆς…
Ἄν δὲν σωθῇ, ἐγώ, ἐγὼ θὰ φταίω…»

Νῖκος Καζαντζάκης, Ἀσκητική.

 Ναί, ἐγώ, ἐγὼ μονάχα θὰ φταίω…
Ἐὰν ἐγὼ δὲν κάνω αὐτὸ ποὺ χρειάζεται, τότε γιατί περιμένω ἀπό τούς ἄλλους νά τό κάνουν;
Ἐγώ, ἐγὼ μονάχος μου θὰ σώσω τὸν κόσμο…
Κι ἐὰν ὁ κόσμος δὲν σωθῇ, τότε μόνον ἐγὼ θὰ φταίω…

Φιλονόη. 

Ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα νὰ κάνῃς τὸν ἀπολογισμό σου, θὰ δῇς τὰ δύσκολα! Ὁ ἐαυτός σου εἶναι ὁ πιὸ σκληρὸς κριτής!

Ἡ ζωὴ εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ κουβαλᾶς καὶ ὄχι αὐτὰ ποὺ περνοῦν …ξυστά!!!

Φρόντισε ἀπὸ τώρα τὴν στάση ποὺ κρατᾶς ἀπέναντι στὰ γεγονότα. Δὲν εἶναι κάποιος ἄμοιρος εὐθυνῶν καὶ θὰ λογοδοτήσουμε ὅλοι στὰ παιδιά μας, γιατὶ ὄσο ἀδιαφοροῦμε τόσο κλέβουμε ἀπὸ τὰ δικά τους ὄνειρα!

Σήκω ἐπάνω καὶ δρᾶσε… Βρὲς τρόπο νὰ δόσῃς τὸ στίγμα σου καὶ νὰ γίνῃς μέρος τῆς ἀλλαγῆς καὶ ὄχι μέρος τοῦ προβλήματος!

Ἂν ὄχι ἐσύ, ποιός;;;

Ἂν ὄχι τώρα, πότε;

Ἀνδρέας Ἀντωνίου

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐάν ὄχι ἐσύ, ποιός;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐάν ὄχι ἐσύ, ποιός; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply