Πόσο φιλική εἶναι ἡ ἡλιακή ἐνέργεια γιά τήν τσέπη τῆς Ἑλλάδος;

Πόσο φιλική εἶναι ἡ ἡλιακή ἐνέργεια γιά τήν τσέπη τῆς Ἑλλάδος;Προσωπικῶς πιστεύω πὼς ὄχι μόνον δὲν εἶναι φιλική, ἀλλὰ μᾶλλον μᾶς ἐπιβαρύνει μὲ ἐπὶ πλέον κόστη σὲ κάθε τομέα τῆς διαβιώσεώς μας. 
Γιὰ παράδειγμα, τὸ κόστος ἐξορύξεως ἑνὸς τόνου ἀλουμινίου, ἀπαιτεῖ: 

τέσσερις τόνους βωξίτου
500 κιλὰ σόδας
100 κιλὰ ἀσβεστολίθου
700 κιλὰ πετρέλαιο
25 κιλὰ κρυολίτου
35 κιλὰ φθοριούχου ἀλουμινίου.  

πηγή πληροφοριῶν

Κοινῶς; Μία καταστροφή!
Ἡ βασικὴ ὅμως σύστασις τῶν φωτοβολταϊκῶν εἶναι τὸ ἀλουμίνιον. (Δὲν ἀναφερόμαστε σὲ ἄλλα μέταλλα, στὰ εἰδικὰ χρώματα, στὰ μέσα στηρίξεως, στὸ γυαλί, τὰ μονωτικά, τὶς καλωδιώσεις…)
Συνεπῶς; Αὐτό ἀπό μόνον του δέν εἶναι ἀρκετά σοβαρό γιά νά μᾶς κάνῃ νά σκεφθοῦμε καλλίτερα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἐναλλακτική ἐπιλογή; 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΠΟΣΟ ΦΙΛΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική ύπαιθρος αλλάζει όψη. Δίπλα στα σα πεταμένα σπιρτόκουτα, άναρχα κτίσματα, ξεπροβάλλουν ολοένα και περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα. Η μονοπωλιακή Δ.Ε.Η. τα επιδοτεί πληρώνοντας -τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό λειτουργίας τους- στους ιδιοκτήτες τους ποσά μεγαλύτερα από αυτά που εισπράττει από την εκμετάλλευση τής παραγόμενης ισχύος. Αυτό συμβαίνει επειδή η Ελλάδα έχει αναλάβει μια υποχρέωση απέναντι στην Ε.Ε. Σε μερικά χρόνια, ένα συγκεκριμένο ποσοστό τής παραγόμενης ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η εκμετάλλευση τής ηλιακής ενέργειας έχει τύχει γενικής αποδοχής. Υπάρχει όμως ένα μικρό προβληματάκι. Το κόστος της.

Προκειμένου να υπολογιστεί αξιόπιστα το κόστος ενός τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει στη μελέτη να συνυπολογιστούν σε έναν μέσο όρο που θα αφορά όλη τη διάρκεια ζωής τής εγκατάστασης, τα εξής δεδομένα:

-Το κόστος τής αρχικής επένδυσης.
-Το κόστος συντήρησης.
-Οι απώλειες στη μεταφορά τής παραγόμενης ενέργειας.
-Το περιβαλλοντικό κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
-Το κόστος απομάκρυνσης των υλικών μετά το θάνατο τής εγκατάστασης αλλά και όσων προβλέπεται να αντικατασταθούν στη διάρκεια τής ζωής της.
-Το περιβαλλοντικό κόστος το προερχόμενο από εκπομπές ρύπων.
-Τα πρόστιμα που θα επιβληθούν από τις διεθνείς συνθήκες λόγω των εκπεμπομένων ρύπων που παράγονται από τη λειτουργία τής εγκατάστασης όταν αυτοί υπάρχουν.
-Τα πρόστιμα που θα αποφευχθούν στην περίπτωση που ρυπογόνες πηγές αντικαθίστανται από καθαρότερες.
-Το κόστος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει κανείς σοβαρές συγκριτικές μελέτες κόστους-απόδοσης των διάφορων τρόπων παραγωγής ενέργειας. Οι λίγες που υπάρχουν πάντως συμφωνούν σε κάτι. Η εκμετάλλευση τής ηλιακής ενέργειας είναι μακράν η δαπανηρότερη όλων! Σε μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως στις περισσότερες περιπτώσεις η αρχική επένδυση είναι ιδιωτική και μάλιστα καλύπτεται από έντοκα τραπεζικά δάνεια, όλα αυτά έχουν τη σημαντικότητά τους.

ξύστρα

 Ἐν ὁλίγοις…
Μήπως φθάνει ἡ στιγμή νά τά στείλουμε ὅλα στήν ἀνακύκλωσι;

Φιλονόη. 

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Πόσο φιλική εἶναι ἡ ἡλιακή ἐνέργεια γιά τήν τσέπη τῆς Ἑλλάδος;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πόσο φιλική εἶναι ἡ ἡλιακή ἐνέργεια γιά τήν τσέπη τῆς Ἑλλάδος; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply