Οἱ ἄνανδροι ποὺ σὲ λίγο καταῤῥέουν…

 

Οἱ ἄνανδροι ποὺ σὲ λίγο καταῤῥέουν...Πατᾶ ἕνα κουμπί, ἐν ᾦ βρίσκεσαι στὴν  Ἀσία, καὶ ἐξαφανίζεται ἡ Νέα Ὑόρκη ἤ τὸ Σίδνευ ἤ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ. 
Μπορεῖ.. Τὸ γνωρίζουμε!
Ἀλλά θά τό κάνῃ; Κι ἐάν ὄχι, γιατί;

Αὐτὸς ὁ πλανήτης, κατὰ ἕναν «παράδοξο» τρόπο, ἐξακολουθεῖ καὶ εἶναι τὸ μοναδικὸ σπίτι καλῶν καὶ κακῶν, ἠλιθίων κι εὐφυῶν, λογικῶν καὶ παρανοϊκῶν. Πουθενὰ ἀλλοῦ στὸ σῦμπαν δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε, μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν «ἀμφίεσιν», ποὺ λέγεται ἀνθρώπινο σῶμα, καὶ νὰ καταφέρουμε νὰ ἐπιβιώσουμε! Μόνον ἐδῶ!
Μόνον ἐδῶ! 

Εἶναι πράγματι παρανοϊκοὶ οἱ «κρατοῦντες». Ἀλλὰ ὄχι τόσο ὥςτὲ νὰ καταστρέψουν τὸ σπίτι τους!
Θὰ ψεκάσουν, θὰ σκουπίσουν, θὰ προσπαθήσουν νὰ τελειώσουν, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν θὰ τολμήσουν νὰ ἐπαναλάβουν τὸ πείραμα ποὺ δοκίμασαν μὲ τὴν Ἰαπωνία πρὸ περίπου ἑπτὰ δεκαετιῶν! 
Ξέρουν… Ἔμαθαν… Δὲν τολμοῦν!
Ὅ,τι κάνουν, εἶναι ἔτσι καμωμένο, ὥςτὲ νὰ δολοφονήσουν ὅσους θέλουν, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ ἐπιφέρουν μόνιμες πληγὲς στὸν ἴδιον τὸν πλανήτη!
Καὶ σχεδιάσουν νὰ δολοφονήσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους, διότι ἁπλούστατα εἶναι ἐν τελῶς ἄνανδροι!!! (Κάτι σὲ κότες λειράτες… Καὶ πολὺ εἶναι…) 

Συνεπῶς, ἐὰν δὲν κάνω λᾶθος στὸν συλλογισμό μου, τότε ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουν πυρηνικὰ πανέτοιμα, θὰ τὰ κρατήσουν γιὰ συγκεκριμένη χρήσι καὶ οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀλόγιστο χρήσι. 
Ἄρα, ἐὰν ἔχω δίκαιον, τότε θὰ χρησιμοποιήσουν τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων, σὰν μοχλό, μόνον γιὰ νὰ «ὑπογράψουν» τὶς τάχα μου δικές τους ἐναντιώσεις σὲ αὐτά, καθῶς ἐπίσης καὶ γιὰ νὰ λάβουν «ἐπισήμως» τὴν ἀφορμὴ-ἀδειοδότησι, ποὺ τοὺς χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ τελειώνουν μὲ κάποιες συγκεκριμένες ὁμάδες πληθυσμῶν. 

Τί θά κάνουν; Πολλὰ μποροῦν νὰ κάνουν…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχει σημασία δὲν εἶναι τὸ τὶ θὰ κάνουν, ἀλλὰ τὸ τὶ κρύβουν, πόσο φοβοῦνται καὶ ποιὲς ἀκραῖες συμπεριφορὲς θὰ ἐκφράσουν, πρὸ κειμένου νὰ πραγματοποιήσουν αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχεδιάσῃ!
Κι αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχεδιάσῃ κρύβουν μίαν  ἀπόλυτο, μοναδικὴ καὶ πρωτοφανὴ ἀνανδρία!!!
Οὐδέποτε στὸν πλανήτη παρουσιάστηκαν μεγαλύτεροι ἄνανδροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα φέρονται νὰ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὶς τῦχες τοῦ πλανήτου! Οὐδέποτε μεγαλυτέρα Ὕβρις! Οὐδέποτε ξαναέζησε ὁ πλανήτης τόσο μεγάλη γελοιοποίησι βασικῶν ἐννοιῶν κι ἀρχῶν!

Αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν σήμερα τὰ ἡνία τῶν διακυβερνήσεων, μαζὺ μὲ τὰ ἀφεντικά τους καὶ τοὺς παρατρεχαμένους τους, δὲν εἶναι παρὰ μόνον γελοῖα, ἀνόητα, ἀνήμπορα ἀνθρωπάρια, ποὺ καὶ μόνον στὴν σκέψι τοῦ κινδύνου, ἀναδύουν μυρωδιὲς κάτουρου καὶ κοπράνων… 
Εἰλικρινῶς, τὸ μεγαλύτερό μου ὄνειρο πλέον εἶναι νὰ τοὺς δῶ νὰ καταρρέουν…
Καὶ θὰ τὸ δῶ.. Τὸ γνωρίζουν… Ὅπως θὰ τὸ δοῦν κι ἄλλοι σὰν κι ἐμέναν….
Μόνον ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε τὰ μέτρα μου…
Δὲν θὰ ἀντέξουμε  τόση μπόχα!

Φιλονόη. 

φωτογραφία

 

(Visited 75 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ ἄνανδροι ποὺ σὲ λίγο καταῤῥέουν…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἄνανδροι ποὺ σὲ λίγο καταῤῥέουν… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply