Ἡ ἰσχύς μας!


Ἡ ἰσχύς μας!

Αὐτὸ τὸ ταινιάκι εἶμαι σίγουρη πὼς τὸ γνωρίζετε. 

Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζετε εἶναι τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀναρτήσεως. 


Ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες αὐτὴν τὴν στιγμὴ τόσο μεγάλην δύναμι, τόσο μεγάλην ἰσχύ, ποὺ μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε πλέον μὲ ὅλα τὰ θηρία τοῦ πλανήτου. 

ΟΛΑ! 

Πιστέψτε με!

Ἀκόμη ἴσως νὰ μὴν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει.

Καὶ ἴσως τὰ  πράγματα νὰ μὴν φαίνονται ὅπως πράγματι εἶναι.

Μὴν γελιέστε ὅμως.

Κυττᾶξτε πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα.

Πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.

Πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες.

Καὶ τότε εἶμαι σίγουρη πὼς θὰ δεῖτε αὐτὸ ποὺ ἔρχεται.

Κι αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὴν δική μας ἰσχύ.

Ἡ ὁποία ὑφίσταται!

Ἁπλῶς πρέπει νὰ τὴν ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ τῆς ἐπιτρέψουμε νὰ ἐκφρασθῇ.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Πρώτη δημοσίευσις 4 Νοεμβρίου 2011

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply