Ἕνα χαστούκι ποὺ ἐξεφτέλισε τὴν κυπριακὴ κυβέρνησι.

Τὸ χαστούκι τὸ μάθαμε.
Ἀκόμη καλλίτερα μάθαμε γιὰ τὴν τάχα μου ἀντίδρασι τῆς Κυπριακῆς κυβερνήσεως. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν μάθαμε, καὶ συνάδει φυσικὰ μὲ τὴν γενικοτέρα στάσι τῶν καιρῶν, εἶναι τὸ ἐπίσημο προσκύνημα τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως. 
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…
Εἶναι ὥρα τώρα γιά ἀξιοπρέπεια καί …ἀνδριλίκια; 
Πσσσσςςςςςς…. Σιγά… Θὰ πονέσουν…
Μὲ ἕνα ΔΝΤ, σὲ μίαν πάλαι ποτὲ κραταιὰ οἰκονομικὴ δύναμι…
Μίαν ἐξεταστικὴ ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη καταλήξῃ σὲ συμπεράσματα γιὰ τὴν εὐθύνη τοῦ Χριστόφια σχετικῶς μὲ τὴν ἔκρηξι στὸ Μαρί…
Μὲ μίαν ἀσπίδα προστασίας γύρω της, ὄχι ἀπὸ στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ ἀπὸ πετρελαϊκὲς δυνάμεις…
Περιμέναμε κάτι καλλίτερο;

Δυστυχῶς, ὅπως «μαμά» ἔτσι καὶ «θυγατέρα»….
Ὅσοι δοσίλογοι ἐδῶ, ἄλλοι τόσοι κι ἐκεῖ…
Ὅσοι ξεπουλημένοι ἐδῶ, ἄλλοι τόσοι κι ἐκεῖ…

Νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…
Διότι γιὰ νὰ δοῦμε ἀκόμη θὰ ἀργήσουμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Θὰ δοῦμε… Ἀλλὰ ὅταν θὰ δοῦμε γιὰ κάποιους θὰ εἶναι πιὸ ἀργὰ ἀπὸ ἀργά!

Υ.Γ.2. Ὁ σωστὸς τίτλος τοῦ ἄρθρου ἔπρεπε νὰ εἶναι:
«οἱ ἐπαρμένοι καὶ οἱ προσκυνημένοι»!!!

Όλα τα ΜΜΕ παρουσίασαν την είδηση με το βίντεο οπού η πρέσβειρα της Αιγύπτου φαίνεται να χαστουκίζει απρόκλητα γυναίκα αστυνομικό του αεροδρομίου της Λάρνακας.

Μάλιστα κάποια sites έγραψαν διθυράμβους για την κυπριακή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας το οποίο υποτίθεται πως με ανακοίνωσή του στήριξε απόλυτα την γυναίκα αστυνομικό. Ψάχνοντας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου για να βρούμε την ανακοίνωση στήριξης προς την αστυνομικό που έκανε το καθήκον της, βρήκαμε άλλη μια ανακοίνωση -την οποία και δημοσιεύουμε παρακάτω- όπου το ΥΠΕΞ Κύπρου με παραίνεση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια εκφράζει δημόσια και ειλικρινά τη λύπη του και απολογείται για την όλη μεταχείριση της Πρέσβειρας της Αιγύπτου και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό γίνεται έρευνα κατά των αστυνομικών που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Αντί να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση της από την χώρα τους ζητάνε συγνώμη! Ντροπή!

Διαβάστε παρακάτω την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου:

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, 02.01.13

Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, η Υπουργός Εξωτερικών προβαίνει στην κάτωθι δήλωση:

Σχετικά με το επεισόδιο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας το οποίο συνέβη το Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012 το απόγευμα που αφορούσε την Πρέσβη της Αιγύπτου στην Κύπρο Α.Ε. κα Menha Mahrous BAKHOUM και τους επί καθήκοντι αστυνομικούς, το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δημόσια και ειλικρινά τη λύπη του και απολογείται για την όλη μεταχείριση της Πρέσβεως η οποία δεν συνάδει με την αρχή του απαραβίαστου του προσώπου και του σεβασμού των διπλωματικών αντιπροσώπων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η ενδελεχής έρευνα για το όλο συμβάν. Διαβεβαιώνουμε την Κυβέρνηση και το φίλο λαό της Αιγύπτου ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου εκτιμούν τα μέγιστα τις διαχρονικά άριστες και αδελφικές σχέσεις της Κύπρου με τη φίλη χώρα της Αιγύπτου και θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση αυτών των σχέσεων σε όλους τους τομείς.

αὐτόνομη

Σημείωσις:

Ναί, μάθαμε ὅλοι πὼς ἀντέδρασε ἐντίμως ἡ κυβέρνησις τῆς Κύπρου. 
Γιατί τό μάθαμε; 
Μᾶλλον διότι ἔτσι ἤθελαν νὰ μάθουμε…. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ἕνα χαστούκι ποὺ ἐξεφτέλισε τὴν κυπριακὴ κυβέρνησι.

  1. Φιλονόη θὰ ἀφήσουμε ἐπιτέλους τὴν Κύπρον ἥσυχον; Πιάνεσαι ἀπὸ κάποιας δηλώσεις αἱ ὁποῖαι θὰ ἦσαν ἀκριβῶς αἰ αὐταὶ εἰς ὁποιοδήποτε κράτος τοῦ κόσμου θὰ συνέβαινε παρόμοιον γεγονὸς καὶ δὲν βλέπεις πίσω ἀπὸ αὐτὰς τὶ ἀκολουθεῖ. Τὸ βέβαιον ὅμως εἶναι ὅτι ἡ κυρία αὐτὴ ὁδηγήθῃ εἰς τὸ ἀεροπλᾶνον τῆς συνοδεία ἀστυνομικῶν – οἱ ὁποῖοι βεβαίως δὲν εἶχον τὸ δικαίωμα οὔτε νὰ τὴν ἀγγίξουν βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου – καὶ ὅτι ἤδη γίνονται αἱ διαδικασίαι νὰ θεωρηθῆ ὡς πρόσωπον ἀνεπιθύμητον.
    Ἐπιτέλους δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νὰ βλάπτουμε τὴν Κύπρον καθ’ οἱονδήποτε τρόπον. Νὰ τὸ ἐπαναλάβω διὰ χιλιοστὴν φορὰν ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν πάλαι Ἑλληνισμόν καὶ κάθε παρέμβασις ἀπὸ ἐδῶ μόνον ζημίαν τῆς προκαλεῖ. Κράτησε λοιπὸν τὰς ὅποιας ἐντυπώσεις διὰ τὸν ἐαυτόν σου.

    • Ὄχι Νικόλαε. Δὲν θὰ τὴν ἀφήσουμε. Ἐὰν ἐσὺ δὲν θέλῃς νὰ δῇς τὸ τὶ γίνεται, εἶναι δικό σου θέμα. Ἡ Κύπρος ἐπωλήθῃ!

Leave a Reply