Μᾶλλον ἔφθασε ὁ καιρὸς νὰ γίνῃ ξανὰ τὸ κέντρο χῶρος γιὰ νὰ ζοῦν ἄνθρωποι!

 

Μᾶλλον ἔφθασε ὁ καιρὸς νὰ γίνῃ ξανὰ τὸ κέντρο χῶρος γιὰ νὰ ζοῦν ἄνθρωποι!Μόνον ποὺ δὲν εἶναι οἱ νόμιμοι κάτοικοι!
Δὲν θὰ εἶναι κἄν Ἕλληνες οἱ νέοι κάτοικοι…

Παρακολουθῶ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὴν ἐπικαιρότητα ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ κέντρο, καὶ ἰδίως στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κυριολεκτικῶς διαβιοῦν μέσα σὲ γκέτο πλέον, διότι ὅλοι τοὺς εἶχαν περιθωριοποιήσῃ, χαρακτηρίζοντάς τους ἀκόμη κι ὥς χρυσαυγίτες.
Βία, βία, βία…
Τόση βία, σὲ τόσο μικρό, γεωγραφικῶς χῶρο, δὲν ἔχει ξανα-ἐμφανισθῇ στὴν σύγχρονη διαβίωσί μας.
Κι ὅμως… Κάποιες παρατάξεις ἐπωφελοῦνται.. Εἶτε ἀπὸ τὴν μία εἶτε ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά.
Καὶ τὸ κέντρο ἐρημώνει….
Οἱ κάτοικοι σχεδὸν χαρίζουν τὰ σπίτια τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν.
Κι ἔτσι, τὸ κέντρο σιγὰ σιγὰ περνᾷ στὰ χέρια ἐπιτηδείων.

Κάτι ἀλλάζει ὅμως σιγὰ σιγά…
Ἀπὸ τότε ποὺ κάηκαν οἱ τράπεζες τοῦ κέντρου (στὶς 12 Φεβρουαρίου 2012 ἐὰν δὲν κάνω λᾶθος), διάφορα «περίεργα» συνέβησαν. 
Στὴν ἀρχὴ μία ἐξαγγελία γιὰ ἀναβάθμισι τοῦ κέντρου…
Στὴν συνέχεια κάποιες φωνὲς ἄρχισαν νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸν ἀντίλογο….
Λίγο πρὶν ὁ Καμίνης καθάρισε τὰ παγκάκια ἀπὸ τὶς πλατεῖες, γιὰ νὰ διώξῃ τοὺς ἀστέγους…
Μετὰ ἔρχεται ὁ Δένδιας καὶ καταπιάνεται μὲ τὸ νὰ καθαρίσῃ τὸ κέντρο γενικῶς…
Καὶ τώρα βλέπουμε στὴν ΕΡΤ νὰ τὰ βάζουν μὲ τὸν Κωνσαντινίδη…
Δῆλα δή ὅλα ἔχουν καλῶς;

 

 

Ὁ κουδουνίστρας Κωνσταντινίδης ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε…
(Ἐν τάξει, κατὰ τὴν κρίσι τῶν κρατούντων καὶ τῶν τΣΥΡΙΖΑίων, κι ἐγὼ χρυσαυγίτισσα εἶμαι… Ἁπλῶς περίμενα αὐτοὺς νὰ μοῦ τὸ ποῦν!!! Ἐγὼ δὲν τὸ ἤξερα… Εὐτυχῶς… Διότι μίαν σύγκρουσι μὲ τὸν ἑαυτό μου θὰ τὴν εἶχα!!!)

Τί ἀκριβῶς λοιπόν βλέπουμε σέ ὅλο αὐτό τό σκηνικό πού ἐκτυλίσσεται ἐμπρός στά μάτια μας; 
Χμμμ…
Τὸ φόρτωσαν τὸ κέντρο μὲ ὅλα τὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου, ἔστησαν καὶ κάτι βίλλες Ἀμαλίες γιὰ νὰ ἔχουν βάσι τὰ κατακάθια, χρηματοδότησαν γερὰ τὴν ἐπιχείρισι… Καὶ ἰδοῦ!
Ἕνα κατεστραμμένο κέντρο, ποὺ πωλεῖται ὅσο ὅσο, πρὸ κειμένου νὰ ἔλθουν οἱ νέοι ἔποικοι, ἔεεε… συγγνώμη, κάτοικοι ἤθελα νὰ πῶ, καὶ νὰ τὸ κατοικήσουν. 
Ἀκόμη καὶ κίνητρα ἐπιστροφῆς εἶχαν σκαρφιστῇ. Κάτι γιὰ ἐπιδοτήσεις ἔλεγαν, γιὰ χαμηλότερα κόστη ἀγορᾶς, γιὰ νέες γειτονιὲς-γκέτο, ποὺ ὅμως θὰ ἦταν ὁ παράδεισος τοῦ κατοίκου… Ἀφῆστε… Τὸ ἔχουν μελετήσῃ ἄψογα τὸ θέμα! Ἐμεῖς μόλις ξυπνήσαμε!

Τί ἔχουν λοιπόν ἐπιτύχῃ ἔως σήμερα;

  1. Διαχωρισμὸς τῶν κατοίκων σὲ «καλοὺς» καὶ «κακούς», ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς. Ἀποτέλεσμα; Διαίρει καὶ βασίλευε… 
  2. Ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶναι πλέον στοχοποιημένοι. Τοὐλάχιστον ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πιέστηκαν τόσο, ὅσο νὰ ἐκδηλωθοῦν τὰ συναισθήματα τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ θυμοῦ. 
  3. Ἐρημοποιήσις τοῦ κέντρου. Ἀπόλυτος! Παράδοσις οὐσιαστικῶς τοῦ κέντρου στὰ χέρια ἐπιτηδείων. 

Κοινὸς τόπος ἐνδιαφερόντων καὶ κερδῶν ἀπὸ μίαν μεγάλη ἐπιχείρισι, μὲ πάρα πολλὰ πρόσωπα. Ἔως καὶ τὴν ἐκκλησία κέντρο διασκεδάσεως ἔκαναν, γιὰ νὰ μᾶς πείσουν πὼς οἱ κάτοικοι εἶναι καταδικασμένοι!!!

Τϊ ἐννοῶ μέ τό τελευταῖο; Θὰ ἦταν ἀδύνατον μόνον στὸν τΣΥΡΙΖΑ ἤ μόνον στὴν χρυσὴ αὐγὴ νὰ παίξουν μόνοι τους αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Οἱ ἐντολὲς ἔρχονται ἀπὸ πολὺ ὑψηλά. Αὐτοὶ ἁπλῶς ὑπακούουν στὴν ἀνωτέρα τους ἀρχή. 
Τὸ παιχνίδι εἶναι μεγάλο. Τὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη πάρα πολλά. Οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ κάθε πλευρά, μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦσε ὁ κάθε ἕνας. (Ἀφῆστε ποὺ πιστεύω πὼς κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, μᾶλλον οἱ κεφαλές τους, εἶχαν ἀπόλυτον ἐπίγνωσι τοῦ τὶ συνέβαινε!!! Συνεργάτες στὴν οὐσία!!!)

Τώρα λοιπὸν ἔρχεται ἡ ἀστυνομία, δῆλα δὴ ἡ δικαιοσύνη ποὺ ξύπνησε ἀπὸ κάποιον λήθαργο, νὰ ἐπιβάλῃ νόμο καὶ τάξι. Παρακαλῶ; Καί γιατί ὄχι πρό πέντε ἐτῶν; Πρό τριῶν; Πρό δύο;
Τελικῶς ποιός πληρώνει τόν λογαριασμό; 

Ὅλοι μας. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ καὶ κάποιοι ΛΑΘΡΟμετανάστες. 
Ὅλοι μας γινόμαστε θύματα, ὅταν ὁ θύτης δὲν ἔχει ἕνα, ἀλλὰ πολλὰ πρόσωπα. 

Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ κάνω λᾶθος.
Ὅμως τὸ κέντρο ἔχει κλείσῃ ἤδη γιὰ αὐτούς, ὡς κεφάλαιον!
Κι ἐμεῖς παίξαμε ἀλλὰ χάσαμε σὲ αὐτὴν τὴν παρτίδα!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τώρα ποὺ δὲν χρειάζονται βίλλες καὶ στάνες, θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό: ἐκδίωξις τῶν τελευταίων κατοίκων, καὶ πλήρης κατάληψις τοῦ κέντρου ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες. Τράπεζες, ἐφορίες, κράτος αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ τελειώσουν τὴν δουλειά. 
Ἀλήθεια, τώρα ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός;

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply