Ἡ ἀνάπτυξις στὴν Ἑλλάδα ξεκινᾷ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.

παράδειγμα ἀναπτύξεως

παράδειγμα ἀναπτύξεως

Κι ἐγώ, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, μίαν ἀνάπτυξιν τὴν διακρίνω.

Ἀντιλαμβάνομαι φυσικὰ πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ ἀνάπτυξις, ἐὰν πρωτίστως δὲν στρωθῇ ὁ δρόμος τῶν ἐπενδυτῶν μὲ ῥοδοπέταλα. 
Γιὰ νὰ στρωθῇ ὅμως ὁ δρόμος τῶν ἐπενδυτῶν μὲ ῥοδοπέταλα, πρέπει νὰ δουλέψουν σὲ βάθος χρόνου (καὶ σὲ μῆκος ἀλλὰ καὶ σὲ πλᾶτος) ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ξέρουν νὰ μᾶς χειρίζονται μὲ τὸν καλλίτερον τρόπο.

Πῶς, γιά παράδειγμα, θά ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ νά γίνουν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, πρό κειμένου νά μπορέσουν κάποιοι, γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι νά θησαυρίσουν λίγο περισσότερο; 
Δέν πρέπει νά μᾶς κάνουν τήν ἀνάλογον πλύσι ἐγκεφάλου;
Ἔ λοιπόν, ἀκριβῶς αὐτὸ κάνουν.
Ἐπενδύουν στὸ αὔριο …τους!Ἡ ἀνάπτυξις στὴν Ἑλλάδα ξεκινᾷ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα ξεκινά από το Μ.Μ.Ε. Ένα μικρό αλλά ενδεικτικό δείγμα για το τι εννοούσαν όταν έλεγαν τα χρήμα της δόσης διανέμονται στην αγορά. Πως είναι δυνατόν άλλωστε μια τόσο μικρή αγορά να συντηρεί τόσες φυλλάδες και τόσους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και διαμορφωτές κοινής γνώμης οπου κατέκλυσαν ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο. Το παρόν είναι ένα μικρό μόνο δείγμα μέσω ΟΠΑΠ χορηγιών.

Stagousta Corfu
Τὸ δικό μας, καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν παιδιῶν μας, τὸ διέλυσαν.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀνάπτυξις στὴν Ἑλλάδα ξεκινᾷ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀνάπτυξις στὴν Ἑλλάδα ξεκινᾷ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply