Τὸ κοράνι στὰ σχολεῖα τῆς Θράκης… Ἤ ἄλλως, ὁ προσηλυτισμὸς στὶς δόξες του!

Τὸ κοράνι στὰ σχολεῖα τῆς Θράκης... Ἤ ἄλλως, ὁ προσηλυτισμὸς στὶς δόξες του!Τὸ νὰ πιστεύῃ κάποιος κάπου, ὁπουδήποτε, εἶναι ἀποκλειστικό του δικαίωμα. Εἶτε λέγεται Χριστός, εἶτε Μωάμεθ, εἶτε Βούδας, εἶτε ὁ Μανώλης, εἶτε ὁ Θανάσης εἶτε ἡ Πετρούλα. Δικαίωμά του! Ἀποκλειστικό. 
Ὅπως δικαίωμά του εἶναι τὸ κρεβάτι του, τὸ φαγητό του, ἡ καθαριότητα ἤ ἡ βρωμιά του. Ὅπως δικαίωμά του εἶναι τὸ κόμμα του, ἡ «ἰδεολογία» του καὶ τὰ ὄνειρά του. 
Ὅμως δὲν εἶναι δικαίωμα ΚΑΜΜΙΑΣ πολιτείας νὰ μαντρίζῃ μέσα στὰ σχολεῖα θρησκευτικὲς τοποθετήσεις καὶ τελικῶς νὰ ἐπιβάλῃ ἀπόψεις ἄλλων σὲ μικρὰ παιδάκια. Θέλεις κύριε τό παιδί σου νά τό κάνῃς χριστιανό, νεοδημοκράτη, κνίτη, ὀλυμπιακό, πασοκτζή ἤ τέλος πάντων ὅ,τι σοῦ ἀρέσει; Ἐλεύθερα. Γιατί αὐτό νά γίνῃ μέσα στό σχολεῖο; Καί γιατί ὁ νόμος ἀπαγορεύει σέ ἕνα παιδί νά ψηφίσῃ πρίν τά 18 του; Γιατί δέν τόν κρίνει ἱκανόν κι ἄξιον νά ἔχῃ πολιτική σκέψι ἀλλά τόν κρίνει ἱκανόν κι ἄξιον νά δέχεται θρησκευτική κατεύθυνσιν;  Εἶναι κακό νά στείλουμε ἕνα πεντάχρονο παιδί στήν κάλπη, μέ τίς δικές μας ὁδηγίες, γιά νά ἐπιλέξῃ τόν Ἄλβα ἤ τόν Βήτα, ἀλλά δέν εἶναι κακό νά τό κατευθύνουμε θρησκειολογικά; Μέ ποιό δικαίωμα ἐμπλέκουμε στήν ἐκπαίδευσι τοῦ δημοσίου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ σχολείου, σέ κάθε βαθμίδα τῆς ἐκπαιδεύσεως, τήν ὄποιαν θρησκεία; Μήπως τελικῶς ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοί πού ἀποφασίζουμε γιά τό ἐάν τά παιδιά μας θά ἄγονται καί θά φέρονται ἀπό ἄλλου; 

Δὲν εἶναι δικαίωμα καμμίας ἐκκλησίας, οἱουδήποτε θρησκεύματος, νὰ ἐμπλέκῃ τὰ μπούτια της μὲ τὴν πολιτεία καὶ μὲ τὰ σχολεῖα!!!
Παιδεία, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῇ, σημαίνει ἐκπαίδευσις. Ὄχι προσηλυτισμός. 
Σημαίνει γραφή, ἀνάγνωσις, μαθηματικά, βιολογία, φυσική, χημεία… Δὲν σημαίνει κομματοποίησις. 
Παιδεία, γιὰ ὅσους δὲν θέλουν νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, σημαίνει ἡ δημιουργία ὑποδομῶν σκέψεως κι ἐρεύνης σὲ παιδιά. Ὄχι ἡ δημιουργία στρατευμάτων διαφόρων θρησκευμάτων, τῶν ὁποίων ὁ θεός τους εἶναι καλός, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ὁ θεὸς κάκιστος. 

Ἀντιπαθῶ τὸν προσηλυτισμό, τὴν κατ’ ἐξακολούθησιν βία, ποὺ ἀσκεῖται στὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν, τὸν φανατισμό, τὸν ῥατσισμό, τὴν βλακεία καὶ τὴν μονομέρεια. Πιστεύω στὸν Ἕλληνα καὶ πιστεύω στὸν ἐλεύθερο Ἕλληνα!
Ὁ κάθε γονέας ἔχει δικαίωμα νὰ φροντίσῃ γιὰ τὸ παιδί του μὲ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο, κατὰ πῶς φυσικὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἴδιος, ἀλλὰ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀξιώνῃ ἀπὸ τὴν πολιτεία νὰ τὸ προσηλυτίζῃ σὲ ὁποιοδήποτε θρήσκευμα. 
Στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, γιὰ παράδειγμα, οἱ ἱμάμηδες δὲν πληρώνονται. Τὸ αὐτὸ καὶ στὸν ἑβραϊκό, δὲν πληρώνονται οἱ ῥαβίνοι. Στὴν μόνη χώρα ποὺ γνωρίζω, στὴν ὁποίαν ἐπιτρέπεται καὶ ἀμείβεται ὁ θρησκευτικὸς προσηλυτισμός, δημιουργῶντας στρατιὲς φανατικῶν, εἶναι τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.

Εἴπαμε…
Δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ πιστεύῃ ἀκόμη καὶ στὰ …χελιδόνια. Ἤ στοὺς καλικαντζάρους… Ἤ στὰ ἀερικά… 
Σὲ καμμίαν περίπτωσιν ὅμως αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ τομέας διδαχῆς στὰ σχολεῖα.

Σήμερα στὴν Θράκη ἐπετράπησαν οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, ποὺ θὰ διδάσκουν τὸ κοράνι. Δῆλα δὴ ἐπετράπησαν οἱ ἱεροδιδάσκαλοι, ποὺ θὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, ποὺ θὰ τοὺς πληρώνουμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ προσηλυτίζουν τὰ παιδιὰ τῶν μουσουλμάνων συμπατριωτῶν μας, ὄπως ἄλλως τὲ πληρώνουμε κι ὅλους τοὺς ἄλλους παπάδες, θεολόγους καὶ λοιποὺς προσηλυτιστές, στὸ νὰ κάνουν τὰ παιδιά μας τμήματα μίας συγκεκριμένης στρατιᾶς.
Καλὰ κάνουν καὶ εἶναι μουσουλμᾶνοι. Δὲν θὰ τοὺς ζητοῦσα ποτὲ τὸν λόγο. Ἀλλὰ ζητῶ τὸν λόγο, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἀπὸ τὴν πολιτεία κι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Μέ ποιό δικαίωμα μετατρέπουν ἕνα χῶρο, πού θά ἔπρεπε νά εἶναι χῶρος ἐπιστημῶν, σέ τόπο προσηλυτισμοῦ; Δέν τούς ἀρκοῦν οἱ ἐκκλησίες τους; Ἤ τά τζαμιά τους; 
Ἀλήθεια, γιατί κάποιοι ἐξοργίστηκαν ὅταν εἶδαν αὐτήν τήν εἰκόνα τῶν μουσουλμώνων ἱεροδασκάλων, πού μπαίνουν ἐπισήμως στά σχολεῖα τῆς Θράκης;; 
Ἐκεῖ ἡ λογική τους ἐπανῆλθε κι ἐδῶ χάνεται;

Ξέρω… Ξέρω… 
Κάποιοι ἐξοργίζονται μὲ τὰ γραφόμενά μου. 
Δὲν πειράζει. Ἔτσι ἔμαθε ἡ πλειοψηφία στὸν τόπο μας. Νὰ ἔχῃ δίκαιον, ἀκόμη κι ὅταν ἡ ἴδια πλειοψηφία ἐκλέγῃ τὸ πλέον ἄχρηστο κομμάτι τῶν πολιτικῶν, ποὺ σήμερα ὑποτίθεται μᾶς κυβερνοῦν. 
Ἐπίσης γνωρίζω πὼς ὅποιος τὰ βάζει μὲ τὴν πλειοψηφία, βρίσκει τὸν μπελά του. 
Ἐπίσης γνωρίζω πὼς πρῶτοι καὶ καλλίτεροι οἱ παπάδες, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν παράλογη δημοσιοϋπαλληλική  τους σχέσι, θὰ μὲ στοχεύσουν. 
Ἔ καί; Πρώτη φορά θά εἶναι;

Λυπᾶμαι ἀγαπητοὶ συνέλληνες. 
Ἀν τὶ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ πῶς θὰ γίνουμε ἐκ νέου κι ἐκ βάιθρων Ἕλληνες, ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ἐὰν αὐτὸς πιστεύῃ στὸν Μωάμεθ κι ὁ ἄλλος στὴν Κατινίτσα. 
Αὐτοὶ εἴμαστε… Καλὰ νὰ πάθουμε… Καὶ καλῶς νὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ συνέχεια. 

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Σαφῶς καὶ δὲν λαμβάνω τὸ μέρος τοῦ «προξένου». Σαφῶς καὶ τὸν θεωρῶ μεγαλύτερον ἐγκληματία ἀπὸ κάποιους ἄλλους. Ἄλλο ἡ ἐθνική μας συνείδησις κι ἄλλο ἡ προσωπικὴ κοσμοθέασις. Τὸ ἔθνος εἶναι, καὶ πρέπει νὰ εἶναι, κοινὸς τόπος. Ἡ ὀπτική τῆς κοσμοθεάσεως ὅμως; Ἔχουμε δικαίωμα ἀπό τόν διπλανό μας νά ἀξιώνουμε νά βλέπῃ αὐτά πού βλέπουμε ἐμεῖς; Ἴδιαν θέα ἔχουμε ἀπό τά παράθυρά μας;

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply