Τὸ …κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!

Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!1Ἔχω πολλὲς φορὲς ἀναφερθῇ στοὺς κινέζους καὶ στὶς τεχνικές τους.
Τοὺς θεωρῶ τοὐλάχιστον ΚΑΦΡΟΥΣ!!!
Γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μεταχειρίζονται τὰ ζῶα, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μεταχειρίζονται τοὺς ἀνθρώπους καὶ κυρίως γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸν πλανήτη. 
Εἶναι τόσο κτήνη ποὺ δὲν διστάζουν νὰ θεωροῦν ὥς ἰδανικὸ ἔδεσμα τὰ ἀνθρώπινα ἔμβρυα ἤ νὰ ἀφαιροῦν τὸ δέρμα τῶν σκύλων δίχως νὰ τοὺς θανατώνουν, γιὰ νὰ εὐκολύνονται. 
Τὰ ἴδια αὐτὰ κτήνη εἶναι ποὺ μολύνουν μὲ τὸν χείριστο τρόπο τὸ περιβᾶλλον ἤ ποὺ παρατοῦν νήπια στὸν δρόμο νὰ πεθάνουν ἀπὸ αἱμορραγία. 
Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω ἀκόμη μίαν πλευρά τους. 
Ἐλάφια, ποὺ τὰ ἐκτρέφουν γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσουν τὰ πάντα, ἀλλὰ φροντίζουν νὰ ἀφαιρέσουν τὰ κέρατα ἐν ὅσῳ τὰ ἐλάφια εἶναι ζωντανά!!!
Παλαιά τους τέχνη κόσκινο!!!

ΚΕΡΑΤΑ ΕΛΑΦΙΟΥ στην παραδοσιακή ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΤὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!2Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!3Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!4Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!5

    Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!5
24-8-12  ΚΙΝΑ

Τὸ ...κέρατό τους γιὰ Κινέζοι!!!6 Liaoyuan, επαρχίαJilin, ελάφια sikaεκτρέφονται για τα κέρατά τους(cartialgenous) που αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Στα κινεζικά εκτροφεία (ο δημοσιογράφος τα ονομάζει στρατόπεδα θανάτου, death camps) όλα τα προϊόντα των νεκρών ελαφιών είναι χρήσιμα, το αίμα τους, το δέρμα, το κρέας, τα έντερα και τα κόκαλα.

Η διαδικασία κοπής κεράτων (process of cutting cartialgenous) είναι αιματηρή. Ο πόνος είναι αφόρητος για τα ελάφια. 

Butcher and sika deer in Jilin

by Jason Lee on August 24, 2012
The sika deer are raised in large numbers in Liaoyuan, Jilin province, for their cartialgenous, which is an important raw material for the traditional Chinese medicine. The deer’s blood, skin, meat, bones and intestines are all valuable for the deer raisers when the deer die in the death camp. The process of cutting cartialgenous is bloody. Sometimes the anestehstic is not enough to quiet the deer. The pain will be unbearable for them.
http://www.beijingshots.com/2012/08/butcher-and-the-sika-deer-in-jinlin/
 The pain is unbearable. They are regarded as products not living creatures
 πηγή
Τελικῶς τὰ ὄντα αὐτὰ εἶναι ἀπὸ μόνα τους Ὕβρις.

Δὲν ἀντέχονται!

Φιλονόη. 

(Visited 397 times, 1 visits today)
Leave a Reply