Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα

Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα

Ἀπηλλάγη καί ἡ «Μπόρα» γιά τήν ἀνακριβῆ δήλωσι πόθεν ἔσχες τοῦ συζύγου. Λογικό. Ἀφοῦ ἀπηλλάγη καί ὁ Ἰσίδωρος τόν περασμένο Νοέμβριο;

Ἀδέκαστη ἑλληνική δικαιοσύνη. 

Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο τό καλλίτερο. Τό εἶχε πεῖ καί ὁ ἀείμνηστος Σταυρίδης.

Δεῖτε τό βίντεο:

 

Ἐξαγωγή συναλλάγματος καί ὁ Ἰσίδωρος, ἄραγε;

Μινώταυρος

 εἰκόνα

(Visited 15 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Διατὶ μὲ κάμεις νὰ γίνωμαι κουραστικὸς Μινώταυρε ἐπαναλαμβάνων διαρκῶς τὰ ἴδια καὶ διατὶ ἐπιμένεις νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ αὐτὰ τὰ πράγματα;
    Νὰ τὸ ἐπαναλάβω. ΟΥΔΕΙΣ θὰ ὑποστῆ τὸ παραμικρὸν πλὴν ἴσως κάποιοι ἐκ τῶν πάντοτε διαθεσίμων ἀναλωσίμων.

Leave a Reply