Ἀντισταθεῖτε!

Ἀντισταθεῖτε!1Πρὸ 48 ἡμερῶν εἴχαμε τὴν Πρωτοχρονιά μας. Λέμε τώρα…
Διότι ἡ πραγματικὴ Πρωτοχρονιὰ τῶν Ἑλλήνων κάπου ἀλλοῦ ἑδράζεται… Ἀλλὰ χάριν τῆς μεταξύ μας συνεννοήσεως, ἀναγνωρίζουμε πὼς ἡ Πρωτοχρονιά μας εἶναι τήν 1η Ἰανουαρίου.

Μπήκαμε σὲ μίαν πιὸ δύσκολο χρονιά, ἀπὸ ὅλες αὐτὲς ποὺ ἔως σήμερα βιώσαμε. Τὸ 2013 εἶναι χρονιὰ ὁρόσημο, ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἀπόφασίν μας γιὰ ἐπιβίωσιν καὶ στὸ δικαίωμά μας σὲ αὐτήν. 
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, κάποιοι ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποφασίσῃ νὰ μᾶς ἀποχαιρετίσουν, διότι ἤδη κουράστηκαν. Κι ἀς μὴν τὸ ὁμολογοῦν ἀκόμη. Πῶς λοιπόν νά κληθοῦν γιά νά ἀντιμετωπίσουν τά πιό δύσκολα πού ἔρχονται;

Σήμερα λοιπὸν θὰ χρησιμοποιήσω τὶς εὐχὲς κάποιου ἱστολόγου, ποὺ προσφάτως «γνώρισα» μέσῳ διαδικτύου. Μὲ συγκινοῦν πάντα βλέπετε οἱ ἄνθρωποι, ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς ἀντιξοότητες ἀνακαλύπτουν δεκάδες λόγους γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους καὶ νὰ βγοῦν νικητὲς μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες.
Ἡ δική μας κατάστασις εἶναι πρωτόγνωρος, γιὰ τὰ δεδομένα μας.
Ὅμως ἤ ποὺ θὰ σηκώσουμε τὰ χέρια ψηλά, ἤ ποὺ θὰ πολεμήσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.
Ἄλλως τέ, οὐδέποτε βγῆκε κάποιος νικητὴς ἀπὸ μίαν μάχη, ἐὰν δὲν μποροῦσε νὰ πολεμήσῃ.Ἀντισταθεῖτε!2

Τὰ ὅπλα μας, ἐν τελῶς ἄσχετα μὲ τὰ συμβατικά, εἶναι τὸ χαμόγελο, ἡ διαπίστωσις τῆς ὀμορφιᾶς, ἡ συντροφικότητα, ἡ ἐπικοινωνία, ἡ πίστις στὶς ἱκανότητές μας, ἡ αὐτοβελτίωσις, ἡ βεβαιότης πὼς τὸ ἐπόμενον βῆμα θὰ μᾶς φέρῃ πιὸ κοντὰ στὴν Ἐλευθερία.
Τί κι ἐάν ὅλοι γύρω μας πέφτουν ὁ ἕνας πίσω ἀπό τόν ἄλλον;
Οἱ πραγματικοὶ νικητὲς δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ κερδίζουν σκέτο σὲ ἕναν πόλεμο, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ χάσουν ἤ κερδίσουν, δύνανται νὰ ἀπολαμβάνουν κάθε βῆμα, ὅσο δύσκολο ἤ εὔκολο κι ἐὰν εἶναι.

Καί ναί…
Ὁ στρατιώτης γιὰ νὰ κερδίσῃ σὲ μίαν μάχη, χρειάζεται δεκάδων ὡρῶν ἐκπαίδευσιν. Σαφῶς καὶ ὁ παράγων «τύχη» ἴσως νὰ ἐπιδράσῃ θετικῶς ἤ ἀρνητικῶς στὴν ἔκβασιν τῆς μάχης. Ἀλλὰ ἡ οὐσία παραμένει στὰ ἐπὶ μέρους βήματα. Ἐὰν δὲν κατανοήσῃ πὼς ἐκπαιδεύεται, πὼς πρέπει νὰ παραμένῃ ἄνθρωπος σὲ κάθε του βῆμα, πὼς στόχος δὲν εἶναι μόνον ἡ νίκη στὴν μάχη ἀλλὰ καὶ ἡ μετέπειτα ἐπαναδόμησις, τότε εἶναι χαμένος. 
Διότι, ὅσο κι ἐὰν δὲν γίνεται ἀντιληπτὸν μὲ μίαν πρώτη ματιά, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ νικητές, μέσα στὴν ἱστορία, ὅταν δὲν εἶχαν στόχο, πρόγραμμα, ἀντίληψιν τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς νίκης τους, ταχύτατα ἡ νίκη μετατρεπόταν σὲ ἧττα, διότι τὰ καλάμια εὔκολα καβαλικεύονται. 

Ἀντισταθεῖτε λοιπόν.
Ἀντισταθεῖτε βιώνοντας κάθε μεγάλη ἤ μικρή σας στιγμή!
Τὸ τώρα δὲν ἀλλάζει. Ἁπλῶς μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἀρκετὰ καλλίτερο. 
Τὸ αὔριο μόνον ἀλλάζει. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ πρέπει ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε!
Μία νίκη λοιπὸν ποὺ θὰ ἔχῃ προκύψῃ ἀπὸ «συμπτώσεις», δίχως ἐμεῖς νὰ ἔχουμε ἐξελιχθῇ, δὲν θὰ ἔχῃ καμμίαν ἀξία. Συντόμως θὰ περιπέσουμε στὴν προτέρα κατάστασιν. 
Μία νίκη ὅμως ποὺ σὲ κάθε βῆμα της θὰ περιλαμβάνῃ μικρές, καθημερινές, ἀνθρώπινες νίκες, αὐτὴ καὶ μόνον θὰ εἶναι ἡ ὁδὸς ποὺ θὰ μᾶς καθορίσῃ τὸ ποῦ μποροῦμε νὰ φθάσουμε.

Φιλονόη. 

Αντισταθείτε….

Ἀντισταθεῖτε!3
στον χειμώνα…Ἀντισταθεῖτε!1Ἀντισταθεῖτε!3
με μία παρέα.
Στη μοναξιά…
Ἀντισταθεῖτε!2με μία αγκαλιά.
Ἀντισταθεῖτε!4Στο γκρίζο…Ἀντισταθεῖτε!5
με μία καλημέρα.Ἀντισταθεῖτε!6
Στη βία…Ἀντισταθεῖτε!7με τρυφερότητα.Ἀντισταθεῖτε!8
Στη μιζέρια…Ἀντισταθεῖτε!10
με ένα χαμόγελο.

Ἀντισταθεῖτε!11Αντισταθείτε

στον χειμώνα που μας επιβάλλουνἈντισταθεῖτε!12


Καλό μήνα 

Καλή Χρονιά να έχουμε 
και εύχομαι  
ό,τι ζητήσετε βαθιά από την καρδιά σας
να πραγματοποιηθεί.
Εύχομαι υγεία χαρά και επιτυχίες.

Τα γνωμικά του παππού
“Μαντζουράνα στο κατώφλι
γάϊδαρος στα κεραμίδια”

Αν γνωρίζει κάποιος τι υπονοεί η έκφραση
ας μας το πει,  γιατί ο παππούς δεν θυμάται.
Οι φωτογραφίες είναι
27 και 29 Δεκεμβρίου 2012

θαλασσένια αὐλή

(Visited 44 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντισταθεῖτε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀντισταθεῖτε! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply